คอร์ดเพลง ไอน้ำค้าง วงรีเลย์

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง ไอน้ำค้าง วงรีเลย์

คอร์ดเพลง ไอน้ำค้าง วงรีเลย์

เพลง :

ศิลปิน : วงรีเลย์

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : E,F#m,G#m,A,B,C#m


 
แค่ไอน้ำค้างที่ร่วงลงมาในตอนเช้า..
 

INSTRU | A B | G#m C#m | F#m | A | B |

E 
ยินยอมได้เ
G#m 
สมอแค่เธอเอ่
C#m 
ยมา
A 
กลายเป็นคนมีค่าเวลาเสี
B 
ยใจ
 
ใน
A 
วันที่มีน้ำ
B 
ตา 
 
วันที่
G#m 
เขาไม่ส
C#m 
นใจ
 
ฟูม
F#m 
ฟายแทบตายเห็นม้
A 
ายเขาไม่กลับ
B 
มา

 
ได้เท่า
E 
นี้ 
 
แค่
G#m 
บางทีแค่ชั่ว
C#m 
คราว
A 
ที่คอยเฝ้า 
 
ที่ยังยอมอยู่ฝ่า
B 
ยเดียว
 
เมื่อเ
A 
ธอไม่คิดอะไร 
 
มีแต่
G#m 
เรารักเขาข้า
C#m 
งเดียว
 
ไม่เ
F#m 
กี่ยวไม่สนถึง
B 
คนจะมองว่าโ
E 
ง่งมงาย

 
ได้แค่ไ
F#m 
หนเอาแค่นั้น 
 
ทุกวันสุขใ
G#m 
จแล้ว
 
มากกว่า
A 
นี้ไม่มีวี่แววเธอขีดไว้ 
 
ไอ้เราได้เท่า
B 
นี้

 
เป็นแค่ไอน้ำค้
E 
างที่ร่วงลง
G#m 
มาในตอน
C#m 
เช้า
B 
เพียงเพื่อบรรเ
A 
ทา 
 
ดอกไม้ที่เหี่ยว
F#m 
เฉาให้สดใ
B 
 
อยู่ใกล้ไม่น
E 
านไม่ทัน
G#m 
สายก็หา
C#m 
ยไป
 
กี่ค
B 
รั้งต้องปลอบใจตัวเ
A 
อง
 
ก็คนมัน
F#m 
รักจะให้ทำอย่า
G#m 
งไร
 
ให้เป็น
A 
วัวเป็นควายเป็นอะไ
B 
ร 
 
ฉันก็ย
E 
อม

F#m 
ขอแค่วันพรุ่งนี้ตื่นมา 
 
ได้
G#m 
เจอเธอก็พอ
 
ต่อให้เป็นควา
A 
มรัก 
 
รักข้างเดียวฉั
B 
นยอม

INSTRU | E G#m | C#m B | A | B | B |

 
ได้แค่ไ
F#m 
หนเอาแค่นั้น 
 
ทุกวันสุขใ
G#m 
จแล้ว
 
มากกว่า
A 
นี้ไม่มีวี่แววเธอขีดไว้ 
 
ไอ้เราได้เท่า
B 
นี้

 
เป็นแค่ไอน้ำค้
E 
างที่ร่วงลง
G#m 
มาในตอน
C#m 
เช้า
B 
เพียงเพื่อบรรเ
A 
ทา 
 
ดอกไม้ที่เหี่ยว
F#m 
เฉาให้สดใ
B 
 
อยู่ใกล้ไม่น
E 
านไม่ทัน
G#m 
สายก็หา
C#m 
ยไป
 
กี่ค
B 
รั้งต้องปลอบใจตัวเ
A 
อง
 
ก็คนมัน
F#m 
รักจะให้ทำอย่า
G#m 
งไร
 
ให้เป็น
A 
วัวเป็นควายเป็นอะไ
B 
ร 
 
ฉันก็ยอม

 
เป็นแค่ไอน้ำค้
E 
างที่ร่วงลง
G#m 
มาในตอน
C#m 
เช้า
B 
เพียงเพื่อบรรเ
A 
ทา 
 
ดอกไม้ที่เหี่ยว
F#m 
เฉาให้สดใ
B 
 
อยู่ใกล้ไม่น
E 
านไม่ทัน
G#m 
สายก็หา
C#m 
ยไป
 
กี่ค
B 
รั้งต้องปลอบใจตัวเ
A 
อง
 
ก็คนมัน
F#m 
รักจะให้ทำอย่า
G#m 
งไร
 
ให้เป็น
A 
วัวเป็นควายเป็นอะไ
B 
ร 
 
ฉันก็ย
E 
อม

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไอน้ำค้าง


แค่ไอน้ำค้างที่ร่วงลงมาในตอนเช้า..

( ดนตรี )

ยินยอมได้เสมอแค่เธอเอ่ยมา
กลายเป็นคนมีค่าเวลาเสียใจ
ในวันที่มีน้ำตา วันที่เขาไม่สนใจ
ฟูมฟายแทบตายเห็นม้ายเขาไม่กลับมา

ได้เท่านี้ แค่บางทีแค่ชั่วคราว
ที่คอยเฝ้า ที่ยังยอมอยู่ฝ่ายเดียว
เมื่อเธอไม่คิดอะไร มีแต่เรารักเขาข้างเดียว
ไม่เกี่ยวไม่สนถึงคนจะมองว่าโง่งมงาย

ได้แค่ไหนเอาแค่นั้น ทุกวันสุขใจแล้ว
มากกว่านี้ไม่มีวี่แววเธอขีดไว้ ไอ้เราได้เท่านี้

เป็นแค่ไอน้ำค้างที่ร่วงลงมาในตอนเช้า
เพียงเพื่อบรรเทา ดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาให้สดใส
อยู่ใกล้ไม่นานไม่ทันสายก็หายไป
กี่ครั้งต้องปลอบใจตัวเอง
ก็คนมันรักจะให้ทำอย่างไร
ให้เป็นวัวเป็นควายเป็นอะไร ฉันก็ยอม

ขอแค่วันพรุ่งนี้ตื่นมา ได้เจอเธอก็พอ
ต่อให้เป็นความรัก รักข้างเดียวฉันยอม

( ดนตรี )

ได้แค่ไหนเอาแค่นั้น ทุกวันสุขใจแล้ว
มากกว่านี้ไม่มีวี่แววเธอขีดไว้ ไอ้เราได้เท่านี้

เป็นแค่ไอน้ำค้างที่ร่วงลงมาในตอนเช้า
เพียงเพื่อบรรเทา ดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาให้สดใส
อยู่ใกล้ไม่นานไม่ทันสายก็หายไป
กี่ครั้งต้องปลอบใจตัวเอง
ก็คนมันรักจะให้ทำอย่างไร
ให้เป็นวัวเป็นควายเป็นอะไร ฉันก็ยอม

เป็นแค่ไอน้ำค้างที่ร่วงลงมาในตอนเช้า
เพียงเพื่อบรรเทา ดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาให้สดใส
อยู่ใกล้ไม่นานไม่ทันสายก็หายไป
กี่ครั้งต้องปลอบใจตัวเอง
ก็คนมันรักจะให้ทำอย่างไร
ให้เป็นวัวเป็นควายเป็นอะไร ฉันก็ยอม

มิวสิควิดีโอ ไอน้ำค้าง วงรีเลย์

เพลง ไอน้ำค้าง
ศิลปิน : วงรีเลย์
ติดต่องาน โทร 063-785-6654

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend