คอร์ดเพลง ไม่ปล่อยมือ พอล วรัตน์พล (Paul The iCon)

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ปล่อยมือ พอล วรัตน์พล

คอร์ดเพลง ไม่ปล่อยมือ พอล วรัตน์พล

เพลง :

ศิลปิน : พอล วรัตน์พล

เนื้อร้อง : อดิศร ลีละชาติ

คอร์ดทั้งหมด : G,D,Em,Bm,Am,Cmaj7


INTRO | C | Esus4 E | Am | D |

 
จับมือฉันไ
G 
ว้
 
ให้เ
D 
ธอเชื่อมั่นในตั
Em 
วฉัน
 
เธอจะหก
D 
ล้มแม้ 
 
กี่
C 
ครั้งก็ตาม
 
อย่า
Bm 
หวั่นไ
Em 
หว
 
วันพรุ่ง
Am 
นี้จะต้องดีกว่าวัน
D 
นี้

 
ฉัน
Cmaj7 
ผ่านมาหมดแล้ว 
 
จน
Bm 
ฉันได้
Em 
รับรู้
 
สิ่งเหล่า
Am 
นั้นมันคือบทเ
D 
รียน

 
ฉันจะจับมือเ
G 
ธอก้าวไปพร้อม
Em 
กัน
 
ไปสู่ฝั่ง
Am 
ฝันที่เธอได้ตั้ง
D 
ใจ
 
ไม่ว่าวัน
C 
พรุ่ง
Bm 
นี้เธอนั้น
 
จะต้อง
Em 
เจอเรื่องที่ยากแค่ไ
Am 
หน
 
ฉัน
D 
ขอสัญญาจะไม่ปล่อ
G 
ยมือ 
 
 
C 

 
จับมือฉันไ
G 
ว้
 
ไม่ย
D 
ากเกินไปที่จ
Em 
ะฝัน
 
มันเป็นเ
D 
รื่องท้าทาย
 
ของเ
C 
ธอ 
 
และ
Bm 
ฉัน 
 
 
Em 
 
จะอยู่ตร
Am 
งนี้เคียงข้างเธอเส
D 
มอ

 
ฉัน
Cmaj7 
ผ่านมาหมดแล้ว 
 
จน
Bm 
ฉันได้
Em 
รับรู้
 
สิ่งเหล่า
Am 
นั้นมันคือบทเ
D 
รียน

 
ฉันจะจับมือเ
G 
ธอก้าวไปพร้อม
Em 
กัน
 
ไปสู่ฝั่ง
Am 
ฝันที่เธอได้ตั้ง
D 
ใจ
 
ไม่ว่าวัน
C 
พรุ่ง
Bm 
นี้เธอนั้น
 
จะต้อง
Em 
เจอเรื่องที่ยากแค่ไ
Am 
หน
 
ฉัน
D 
ขอสัญญาจะไม่ปล่อยมือ

INSTRU | G | D | Em | D |
INSTRU | C | Bm Em | Am | D | D

 
ฉัน
Cmaj7 
ผ่านมาหมดแล้ว 
 
จน
Bm 
ฉันได้
Em 
รับรู้
 
สิ่งเหล่า
Am 
นั้นมันคือบทเ
D 
รียน

 
ฉันจะจับมือเ
G 
ธอก้าวไปพร้อม
Em 
กัน
 
ไปสู่ฝั่ง
Am 
ฝันที่เธอได้ตั้ง
D 
ใจ
 
ไม่ว่าวัน
C 
พรุ่ง
Bm 
นี้เธอนั้น
 
จะต้อง
Em 
เจอเรื่องที่ยากแค่ไ
Am 
หน
 
ฉัน
D 
ขอสัญญาจะไม่ปล่อ
G 
ยมือ
G 
sus4 
 
 
G 

 
ฉัน
D 
ขอสัญญา.. 
 
จะไม่ปล่อยมือเธอ..

OUTRO | G | Gsus4 G D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่ปล่อยมือ


จับมือฉันไว้
ให้เธอเชื่อมั่นในตัวฉัน
เธอจะหกล้มแม้ กี่ครั้งก็ตาม
อย่าหวั่นไหว
วันพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้

ฉันผ่านมาหมดแล้ว จนฉันได้รับรู้
สิ่งเหล่านั้นมันคือบทเรียน

ฉันจะจับมือเธอก้าวไปพร้อมกัน
ไปสู่ฝั่งฝันที่เธอได้ตั้งใจ
ไม่ว่าวันพรุ่งนี้เธอนั้น
จะต้องเจอเรื่องที่ยากแค่ไหน
ฉันขอสัญญาจะไม่ปล่อยมือ

จับมือฉันไว้
ไม่ยากเกินไปที่จะฝัน
มันเป็นเรื่องท้าทาย
ของเธอ และฉัน
จะอยู่ตรงนี้เคียงข้างเธอเสมอ

ฉันผ่านมาหมดแล้ว จนฉันได้รับรู้
สิ่งเหล่านั้นมันคือบทเรียน

ฉันจะจับมือเธอก้าวไปพร้อมกัน
ไปสู่ฝั่งฝันที่เธอได้ตั้งใจ
ไม่ว่าวันพรุ่งนี้เธอนั้น
จะต้องเจอเรื่องที่ยากแค่ไหน
ฉันขอสัญญาจะไม่ปล่อยมือ

( ดนตรี )

ฉันผ่านมาหมดแล้ว จนฉันได้รับรู้
สิ่งเหล่านั้นมันคือบทเรียน

ฉันจะจับมือเธอก้าวไปพร้อมกัน
ไปสู่ฝั่งฝันที่เธอได้ตั้งใจ
ไม่ว่าวันพรุ่งนี้เธอนั้น
จะต้องเจอเรื่องที่ยากแค่ไหน
ฉันขอสัญญาจะไม่ปล่อยมือ

ฉันขอสัญญา.. จะไม่ปล่อยมือเธอ..

มิวสิควิดีโอ ไม่ปล่อยมือ พอล วรัตน์พล

เพลง ไม่ปล่อยมือ
ศิลปิน : พอล วรัตน์พล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend