หน้าแรก » วันใหม่ ยูนิคอร์น » คอร์ดเพลง ตัดอกตัดใจ วุฒิ ป่าบอน feat.วันใหม่ ยูนิคอร์น

คอร์ดเพลง ตัดอกตัดใจ วุฒิ ป่าบอน feat.วันใหม่ ยูนิคอร์น

คอร์ด เนื้อเพลง ตัดอกตัดใจ วุฒิ ป่าบอน feat.วันใหม่ ยูนิคอร์น

คอร์ดเพลง ตัดอกตัดใจ วุฒิ ป่าบอน feat.วันใหม่ ยูนิคอร์น

เพลง :

ศิลปิน : วุฒิ ป่าบอน, วันใหม่ ยูนิคอร์น

เนื้อร้อง/ทำนอง : เต้ อานนท์

คอร์ดทั้งหมด : Am,G,Em,C,F


INTRO | Am | Em | F | G |

 
อยากจะบอกให้
Am 
รู้ว่าฉันก็เคยเจ็บ
 
อยากบอกให้
รู้ว่าฉันก็เคยผ่าน
 
กับการต้อง
ทรมาน 
 
ที่ตั้งใจไ
ว้ไม่เป็นดั่งใจ

 
แต่ทำให้
Am 
รู้ว่ามันไม่ได้อะไร
 
ที่มัวฟูมฟ
ายตีโพยตีพายอย่างนั้น
 
เมื่อเขาหม
ดใจ 
 
แต่อีกใ
จยังรักแทบตาย

 
ให้เธอ
Am 
ทิ้งมันไปอะไรที่ทำให้ใจนั้นต้อ
Em 
งเจ็บ
 
อย่าเก็บเอาไ
Am 
ปคิด 
 
ว่าชีวิตที่เหลือนับจาก
Em 
วันนี้
 
เธอไม่เป็นอะไ
ร 
 
เธอยังหายใจอยู่
 
หลังฝน
ซาฟ้าสวยงามเสมอ

 
ถ้าอาการไม่มีเ
ขาแล้วทำให้เรานั้นยิ้มไ
ด้
 
ยังดีกว่าการที่มีใ
Am 
คร 
 
แล้วทำให้ร้องไ
ห้ตลอดเวลา
 
ตัดอกตัดใ
จแล้วเดินจากไปเสียดีก
ว่า
 
อย่าไปให้ราคาอะไ
 
กับคนที่
มันไม่เคยเห็นค่ากับความรั
กเลย

Am 
จงยิ้มให้กับความจริง
 
แม้ต้อง
Em 
สู้กับทุกๆสิ่ง 
 
แค่เพียงลำ
พัง 
 
ว…

INSTRU | C | G | Am | G |
INSTRU | C | G | F | G |

 
ให้เธอ
Am 
ทิ้งมันไปอะไรที่ทำให้ใจนั้นต้อ
Em 
งเจ็บ
 
อย่าเก็บเอาไ
Am 
ปคิด 
 
ว่าชีวิตที่เหลือนับจาก
Em 
วันนี้
 
เธอไม่เป็นอะไ
ร 
 
เธอยังหายใจอยู่
 
หลังฝน
ซาฟ้าสวยงามเสมอ

 
ถ้าอาการไม่มีเ
ขาแล้วทำให้เรานั้นยิ้มไ
ด้
 
ยังดีกว่าการที่มีใ
Am 
คร 
 
แล้วทำให้ร้องไ
ห้ตลอดเวลา
 
ตัดอกตัดใ
จแล้วเดินจากไปเสียดีก
ว่า
 
อย่าไปให้ราคาอะไ
ร 
 
โฮ…

 
ถ้าอาการไม่มีเ
ขาแล้วทำให้เรานั้นยิ้มไ
ด้
 
ยังดีกว่าการที่มีใ
Am 
คร 
 
แล้วทำให้ร้องไ
ห้ตลอดเวลา
 
ตัดอกตัดใ
จแล้วเดินจากไปเสียดีก
ว่า
 
อย่าไปให้ราคาอะไ
 
กับคนที่
มันไม่เคยเห็นค่ากับความรั
กเลย

 
กับคนที่
มันไม่เคยเห็นค่ากับความรั
กเลย

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ตัดอกตัดใจ


อยากจะบอกให้รู้ว่าฉันก็เคยเจ็บ
อยากบอกให้รู้ว่าฉันก็เคยผ่าน
กับการต้องทรมาน ที่ตั้งใจไว้ไม่เป็นดั่งใจ

แต่ทำให้รู้ว่ามันไม่ได้อะไร
ที่มัวฟูมฟายตีโพยตีพายอย่างนั้น
เมื่อเขาหมดใจ แต่อีกใจยังรักแทบตาย

ให้เธอทิ้งมันไปอะไรที่ทำให้ใจนั้นต้องเจ็บ
อย่าเก็บเอาไปคิด ว่าชีวิตที่เหลือนับจากวันนี้
เธอไม่เป็นอะไร เธอยังหายใจอยู่
หลังฝนซาฟ้าสวยงามเสมอ

ถ้าอาการไม่มีเขาแล้วทำให้เรานั้นยิ้มได้
ยังดีกว่าการที่มีใคร แล้วทำให้ร้องไห้ตลอดเวลา
ตัดอกตัดใจแล้วเดินจากไปเสียดีกว่า
อย่าไปให้ราคาอะไร
กับคนที่มันไม่เคยเห็นค่ากับความรักเลย

จงยิ้มให้กับความจริง
แม้ต้องสู้กับทุกๆสิ่ง แค่เพียงลำพัง โว…

( ดนตรี )

ให้เธอทิ้งมันไปอะไรที่ทำให้ใจนั้นต้องเจ็บ
อย่าเก็บเอาไปคิด ว่าชีวิตที่เหลือนับจากวันนี้
เธอไม่เป็นอะไร เธอยังหายใจอยู่
หลังฝนซาฟ้าสวยงามเสมอ

ถ้าอาการไม่มีเขาแล้วทำให้เรานั้นยิ้มได้
ยังดีกว่าการที่มีใคร แล้วทำให้ร้องไห้ตลอดเวลา
ตัดอกตัดใจแล้วเดินจากไปเสียดีกว่า
อย่าไปให้ราคาอะไร โฮ…

ถ้าอาการไม่มีเขาแล้วทำให้เรานั้นยิ้มได้
ยังดีกว่าการที่มีใคร แล้วทำให้ร้องไห้ตลอดเวลา
ตัดอกตัดใจแล้วเดินจากไปเสียดีกว่า
อย่าไปให้ราคาอะไร
กับคนที่มันไม่เคยเห็นค่ากับความรักเลย

กับคนที่มันไม่เคยเห็นค่ากับความรักเลย

มิวสิควิดีโอ ตัดอกตัดใจ วุฒิ ป่าบอน feat.วันใหม่ ยูนิคอร์น

เพลง ตัดอกตัดใจ
ศิลปิน : วุฒิ ป่าบอน feat.วันใหม่ ยูนิคอร์น
เรียบเรียง,มิกซ์มาสเตอร์ : สุวรรณ์ นาคบุตร
ติดต่อการแสดง : 088-4461269
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :