คอร์ดเพลง เธอเจ้าชู้ กาย เพชรภี

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง : เธอเจ้าชู้ กาย เพชรภี

คอร์ดเพลง เธอเจ้าชู้ กาย เพชรภี

เพลง :

ศิลปิน : กาย เพชรภี

เนื้อร้อง/ทำนอง : เอฟ วง Fin

คอร์ดทั้งหมด : D,Bm,G,A


INTRO | D | Bm | G | A |
INTRO | D | Bm | G | A | ( 2 Times )

D 
ฉันยอมรับว่า
F#m 
ฉันเป็นคนทิ้ง
Bm 
เธอ
 
แต่
D 
ฉันก็มีเหตุ
F#m 
ผลของฉันเหมือน
A 
กัน
D 
ใครจะทนกับ
F#m 
คนเหมือนเธอได้
Bm 
ลง
D 
หลอกให้ใครต่อใ
F#m 
ครตกหลุมเชื่อเ
A 
ธอ

 
หลอกให้
G 
ฉันเชื่อเธอ 
 
รัก
F#m 
เธอจนหมดใจ
 
แต่เธอ
G 
ดีกับใครหลาย
D 
คน
 
G 
อกเลยวันนี้ว่า
F#m 
ฉันจะไม่ทน
 
กับ
E 
คนเหมือนเธออีกแ
A 
ล้ว

 
ก็เธอเจ้า
D 
ชู้ 
 
ใครจะดูก็
Bm 
เชิญ
 
เชิญไปหลอกคน
G 
อื่น 
 
ที่เธอต้องก
A 
าร
 
ก็เธอเจ้า
D 
ชู้ 
 
ฉันก็คงต้อง
Bm 
ลา
 
เชิญให้เธอลั้น
G 
ลา 
 
ให้เธอชื่นใ
A 

 
คนเจ้า
D 
ชู้ 
 
ใครจะเอาก็
Bm 
เอา
 
ไม่ต้องแกล้งซึมเศ
G 
ร้า 
 
เรียกความเห็นใ
A 
 
คนเจ้า
D 
ชู้ 
 
สักวันหนึ่งต้อง
Bm 
เจอ
 
คนที่ทำให้เ
G 
ธอต้องเจ็บเจียนต
A 
าย
 
ขอให้กรรมมันตามสนองเธอ
 

INSTRU | D A |

D 
ไม่ต้องมา 
 
สา
F#m 
บง 
 
สาบานหรอก
Bm 
เธอ
D 
ถ้าฉันยอมเชื่อ
F#m 
เธอก็โง่สิ้น
A 
ดี

 
หลอกให้
G 
ฉันเชื่อเธอ 
 
รัก
F#m 
เธอจนหมดใจ
 
แต่เธอ
G 
ดีกับใครหลาย
D 
คน
 
G 
อกเลยวันนี้ว่า
F#m 
ฉันจะไม่ทน
 
กับ
E 
คนเหมือนเธออีกแ
A 
ล้ว

 
ก็เธอเจ้า
D 
ชู้ 
 
ใครจะดูก็
Bm 
เชิญ
 
เชิญไปหลอกคน
G 
อื่น 
 
ที่เธอต้องก
A 
าร
 
ก็เธอเจ้า
D 
ชู้ 
 
ฉันก็คงต้อง
Bm 
ลา
 
เชิญให้เธอลั้น
G 
ลา 
 
ให้เธอชื่นใ
A 

 
คนเจ้า
D 
ชู้ 
 
ใครจะเอาก็
Bm 
เอา
 
ไม่ต้องแกล้งซึมเศ
G 
ร้า 
 
เรียกความเห็นใ
A 
 
คนเจ้า
D 
ชู้ 
 
สักวันหนึ่งต้อง
Bm 
เจอ
 
คนที่ทำให้เ
G 
ธอต้องเจ็บเจียนต
A 
าย
 
ขอให้กรรมมันตามสนองเธอ
 

INSTRU | D | Bm | G | A | ( 2 Times )

 
หลอกให้
G 
ฉันเชื่อเธอ 
 
รัก
F#m 
เธอจนหมดใจ
 
แต่เธอ
G 
ดีกับใครหลาย
D 
คน
 
G 
อกเลยวันนี้ว่า
F#m 
ฉันจะไม่ทน
 
กับ
E 
คนเหมือนเธออีกแ
A 
ล้ว

 
ก็เธอเจ้า
D 
ชู้ 
 
ใครจะดูก็
Bm 
เชิญ
 
เชิญไปหลอกคน
G 
อื่น 
 
ที่เธอต้องก
A 
าร
 
ก็เธอเจ้า
D 
ชู้ 
 
ฉันก็คงต้อง
Bm 
ลา
 
เชิญให้เธอลั้น
G 
ลา 
 
ให้เธอชื่นใ
A 

 
คนเจ้า
D 
ชู้ 
 
ใครจะเอาก็
Bm 
เอา
 
ไม่ต้องแกล้งซึมเศ
G 
ร้า 
 
เรียกความเห็นใ
A 
 
คนเจ้า
D 
ชู้ 
 
สักวันหนึ่งต้อง
Bm 
เจอ
 
คนที่ทำให้เ
G 
ธอต้องเจ็บเจียนต
A 
าย

 
คนเจ้า
D 
ชู้ 
 
ใครจะเอาก็
Bm 
เอา
 
เชิญไปหลอกคน
G 
อื่น 
 
ที่เธอต้องขอบใ
A 
 
ก็เธอเจ้า
D 
ชู้ 
 
ฉันก็คงต้อง
Bm 
ลา
 
เชิญให้เธอลั้น
G 
ลา 
 
ให้เธอชื่นใ
A 

 
คนเจ้า
D 
ชู้ 
 
ใครจะเอาก็
Bm 
เอา
 
ไม่ต้องแกล้งซึมเศ
G 
ร้า 
 
เรียกความเห็นใ
A 
 
คนเจ้า
D 
ชู้ 
 
สักวันหนึ่งต้อง
Bm 
เจอ
 
คนที่ทำให้เ
G 
ธอต้องเจ็บเจียนต
A 
าย
 
ขอให้กรรมมันตามสนองเธอ..
 

OUTRO | D | Bm | G | A |

 
ขอให้เวรกรรมตามสนองเ
D 
ธอ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เธอเจ้าชู้


ฉันยอมรับว่าฉันเป็นคนทิ้งเธอ
แต่ฉันก็มีเหตุผลของฉันเหมือนกัน
ใครจะทนกับคนเหมือนเธอได้ลง
หลอกให้ใครต่อใครตกหลุมเชื่อเธอ

หลอกให้ฉันเชื่อเธอ รักเธอจนหมดใจ
แต่เธอดีกับใครหลายคน
บอกเลยวันนี้ว่าฉันจะไม่ทน
กับคนเหมือนเธออีกแล้ว

ก็เธอเจ้าชู้ ใครจะดูก็เชิญ
เชิญไปหลอกคนอื่น ที่เธอต้องการ
ก็เธอเจ้าชู้ ฉันก็คงต้องลา
เชิญให้เธอลั้นลา ให้เธอชื่นใจ

คนเจ้าชู้ ใครจะเอาก็เอา
ไม่ต้องแกล้งซึมเศร้า เรียกความเห็นใจ
คนเจ้าชู้ สักวันหนึ่งต้องเจอ
คนที่ทำให้เธอต้องเจ็บเจียนตาย
ขอให้กรรมมันตามสนองเธอ

( ดนตรี )

ไม่ต้องมา สาบง สาบานหรอกเธอ
ถ้าฉันยอมเชื่อเธอก็โง่สิ้นดี

หลอกให้ฉันเชื่อเธอ รักเธอจนหมดใจ
แต่เธอดีกับใครหลายคน
บอกเลยวันนี้ว่าฉันจะไม่ทน
กับคนเหมือนเธออีกแล้ว

ก็เธอเจ้าชู้ ใครจะดูก็เชิญ
เชิญไปหลอกคนอื่น ที่เธอต้องการ
ก็เธอเจ้าชู้ ฉันก็คงต้องลา
เชิญให้เธอลั้นลา ให้เธอชื่นใจ

คนเจ้าชู้ ใครจะเอาก็เอา
ไม่ต้องแกล้งซึมเศร้า เรียกความเห็นใจ
คนเจ้าชู้ สักวันหนึ่งต้องเจอ
คนที่ทำให้เธอต้องเจ็บเจียนตาย
ขอให้กรรมมันตามสนองเธอ

( ดนตรี )

หลอกให้ฉันเชื่อเธอ รักเธอจนหมดใจ
แต่เธอดีกับใครหลายคน
บอกเลยวันนี้ว่าฉันจะไม่ทน
กับคนเหมือนเธออีกแล้ว

ก็เธอเจ้าชู้ ใครจะดูก็เชิญ
เชิญไปหลอกคนอื่น ที่เธอต้องการ
ก็เธอเจ้าชู้ ฉันก็คงต้องลา
เชิญให้เธอลั้นลา ให้เธอชื่นใจ

คนเจ้าชู้ ใครจะเอาก็เอา
ไม่ต้องแกล้งซึมเศร้า เรียกความเห็นใจ
คนเจ้าชู้ สักวันหนึ่งต้องเจอ
คนที่ทำให้เธอต้องเจ็บเจียนตาย

คนเจ้าชู้ ใครจะเอาก็เอา
เชิญไปหลอกคนอื่น ที่เธอต้องขอบใจ
ก็เธอเจ้าชู้ ฉันก็คงต้องลา
เชิญให้เธอลั้นลา ให้เธอชื่นใจ

คนเจ้าชู้ ใครจะเอาก็เอา
ไม่ต้องแกล้งซึมเศร้า เรียกความเห็นใจ
คนเจ้าชู้ สักวันหนึ่งต้องเจอ
คนที่ทำให้เธอต้องเจ็บเจียนตาย
ขอให้กรรมมันตามสนองเธอ..

( ดนตรี )

ขอให้เวรกรรมตามสนองเธอ..

มิวสิควิดีโอ เธอเจ้าชู้ กาย เพชรภี

เพลง เธอเจ้าชู้
ศิลปิน : กาย เพชรภี
เรียบเรียง : ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
ติดต่องานจ้างศิลปิน : 082-4448966
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend