คอร์ดเพลง บุคคลทั่วไป ลำเพลิน วงศกร feat. โตโน่ ภาคิน

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง บุคคลทั่วไป ลำเพลิน วงศกร, โตโน่ ภาคิน

คอร์ดเพลง บุคคลทั่วไป ลำเพลิน วงศกร, โตโน่ ภาคิน

เพลง :

ศิลปิน : ลำเพลิน วงศกร, โตโน่ ภาคิน

เนื้อร้อง/ทำนอง : อาทิตย์ ศรีสุข

คอร์ดทั้งหมด : Bb,F/A,Gm,Dm,Cm,Eb


 
ให้เป็น
Bb 
แค่บุคคลทั่ว
F 
ไป
 
สิไปไ
Gm 
ส 
 
กะไสหัวไ
F 
ป 
 
เบิดเวลาแ
Eb 
ล้ว
 
อย่า
Dm 
อนอัวหลาย 
 
แฟนใ
Cm 
หม่สิเข้าใจ
F 
ผิด

INSTRU | Bb F/A | Gm F |
INSTRU | Eb Dm | Cm F |

Bb 
  เป็นแฟน
F 
เก่า 
 
ยังบ่
Gm 
ได้..
 
  เ
F 
จ้าบ่เต็มใจ
Eb 
ย่านเขา
Dm 
ฮู้
 
  ว่า
Cm 
เฮานั้นเคยฮัก
F 
กัน

Bb 
  ให้อ้าย
F/A 
ลืม 
 
สาว่า
Gm 
ซั่น
 
  เทื่อสุดท้
F 
ายที่เฮาสิเจ
Eb 
อกัน
 
  บ่จำ
Dm 
เป็น 
 
กะ
Cm 
บ่ต้องมาเสน
F 
อหน้า

 
สิใ
Gm 
ห้อ้ายอยู่ 
 
ใน
F 
ฐานะหยัง
Eb 
เอ่ยปากถามน้องห
Bb 
ล่า
 
ได้
Gm 
ฟังคำตอบ 
 
 
F/A 
ทั้งน้ำตา
 
เมื่อเ
Eb 
จ้าบอกว่า 
 
มีสิ่งเ
F 
ดียวที่พอเป็นได้

 
ให้เป็นแ
Bb 
ค่บุคคลทั่ว
F/A 
ไป
 
สิไปไ
Gm 
ส 
 
กะไสหัวไ
F 
ป 
 
เบิดเวลาแ
Eb 
ล้ว
 
อย่า
Dm 
อนอัวหลาย 
 
แฟนใ
Cm 
หม่สิเข้าใจ
F 
ผิด

 
ให้เป็น
Bb 
แค่บุคคลทั่ว
F/A 
ไป
 
ที่ผ่าน
Gm 
มาคำว่าน้องฮักอ้ายห
F/A 
ลาย
 
ตั๋วกันได้แ
Eb 
ข่น..คัก..
 
ทำ
Cm 
ท่าเป็นบ่ฮู้
F 
จัก 
 
ยามหย่างพ้
Bb 
อกัน

INSTRU | Bb F/A | Gm F | Eb Dm | Cm F |
INSTRU | Bb F/A | Gm F | Eb Dm | Cm F |

 
สิใ
Gm 
ห้อ้ายอยู่ 
 
ใน
F 
ฐานะหยัง
Eb 
เอ่ยปากถามน้องห
Bb 
ล่า
 
ได้
Gm 
ฟังคำตอบ 
 
 
F/A 
ทั้งน้ำตา
 
เมื่อเ
Eb 
จ้าบอกว่า 
 
มีสิ่งเ
F 
ดียวที่พอเป็นได้

 
ให้เป็นแ
Bb 
ค่บุคคลทั่ว
F/A 
ไป
 
สิไปไ
Gm 
ส 
 
กะไสหัวไ
F 
ป 
 
เบิดเวลาแ
Eb 
ล้ว
 
อย่า
Dm 
อนอัวหลาย 
 
แฟนใ
Cm 
หม่สิเข้าใจ
F 
ผิด

 
ให้เป็น
Bb 
แค่บุคคลทั่ว
F/A 
ไป
 
ที่ผ่าน
Gm 
มาคำว่าน้องฮักอ้ายห
F/A 
ลาย
 
ตั๋วกันได้แ
Eb 
ข่น..คัก..โฮ..
 
ทำ
Cm 
ท่าเป็นบ่ฮู้
F 
จัก

 
ให้เป็นแ
Bb 
ค่บุคคลทั่ว
F/A 
ไป
 
สิไปไ
Gm 
ส 
 
กะไสหัวไ
F 
ป 
 
เบิดเวลาแ
Eb 
ล้ว
 
อย่า
Dm 
อนอัวหลาย 
 
แฟนใ
Cm 
หม่สิเข้าใจ
F 
ผิด

 
ให้เป็น
Bb 
แค่บุคคลทั่ว
F/A 
ไป
 
ที่ผ่าน
Gm 
มาคำว่าน้องฮักอ้ายห
F/A 
ลาย
 
ตั๋วกันได้แ
Eb 
ข่น..คัก…โฮ..
 
ทำ
Cm 
ท่าเป็นบ่ฮู้
F 
จัก 
 
ยามหย่างพ้
Bb 
อกัน

 
แฟน
Cm 
เก่ายังบ่ให้เ
F 
ป็น..
 
เป็นได้แค่บุคคลทั่วไป..
 

OUTRO | Bb F/A | Gm F |
OUTRO | Eb Dm | Cm F | Bb |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง บุคคลทั่วไป


ให้เป็นแค่บุคคลทั่วไป
สิไปไส กะไสหัวไป
เบิดเวลาแล้ว อย่าอนอัวหลาย
แฟนใหม่สิเข้าใจผิด

( ดนตรี )

เป็นแฟนเก่า
ยังบ่ได้.. เจ้าบ่เต็มใจ
ย่านเขาฮู้ ว่าเฮานั้นเคยฮักกัน
ให้อ้ายลืม สาว่าซั่น
เทื่อสุดท้ายที่เฮาสิเจอกัน
บ่จำเป็น กะบ่ต้องมาเสนอหน้า
สิให้อ้ายอยู่ ในฐานะหยัง
เอ่ยปากถามน้องหล่า
ได้ฟังคำตอบ ทั้งน้ำตา
เมื่อเจ้าบอกว่า มีสิ่งเดียวที่พอเป็นได้

ให้เป็นแค่บุคคลทั่วไป
สิไปไส กะไสหัวไป
เบิดเวลาแล้ว อย่าอนอัวหลาย
แฟนใหม่สิเข้าใจผิด
ให้เป็นแค่บุคคลทั่วไป
ที่ผ่านมาคำว่าน้องฮักอ้ายหลาย
ตั๋วกันได้แข่นคัก..
ทำท่าเป็นบ่ฮู้จัก ยามหย่างพ้อกัน

( ดนตรี )

สิให้อ้ายอยู่ ในฐานะหยัง
เอ่ยปากถามน้องหล่า
ได้ฟังคำตอบ ทั้งน้ำตา
เมื่อเจ้าบอกว่า มีสิ่งเดียวที่พอเป็นได้

ให้เป็นแค่บุคคลทั่วไป
สิไปไส กะไสหัวไป
เบิดเวลาแล้ว อย่าอนอัวหลาย
แฟนใหม่สิเข้าใจผิด
ให้เป็นแค่บุคคลทั่วไป
ที่ผ่านมาคำว่าน้องฮักอ้ายหลาย
ตั๋วกันได้แข่นคัก.. ทำท่าเป็นบ่ฮู้จัก

ให้เป็นแค่บุคคลทั่วไป
สิไปไส กะไสหัวไป
เบิดเวลาแล้ว อย่าอนอัวหลาย
แฟนใหม่สิเข้าใจผิด
ให้เป็นแค่บุคคลทั่วไป
ที่ผ่านมาคำว่าน้องฮักอ้ายหลาย
ตั๋วกันได้แข่นคัก.. โว้โวว
ทำท่าเป็นบ่ฮู้จัก ยามหย่างพ้อกัน
แฟนเก่ายังบ่ให้เป็น..
เป็นได้แค่บุคคลทั่วไป

มิวสิควิดีโอ บุคคลทั่วไป ลำเพลิน วงศกร, โตโน่ ภาคิน

เพลง บุคคลทั่วไป
ศิลปิน : ลำเพลิน วงศกร, โตโน่ ภาคิน
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend