หน้าแรก » COCKTAIL » คอร์ดเพลง เรื่องธรรมดา COCKTAIL

คอร์ดเพลง เรื่องธรรมดา COCKTAIL

คอร์ดเพลง : เรื่องธรรมดา COCKTAIL

คอร์ดเพลง เรื่องธรรมดา COCKTAIL

เพลง :

ศิลปิน : COCKTAIL

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : F,Bb,Dm,C,Am,Gm


INTRO | F | Bb | Dm | Bb |

 
ผ่านมาก็นา
นแล้ว 
 
จบไปก็นานแล้ว
 
ที่เธอไม่
C/E 
อยู่
 
และฉันเอง
Dm 
ก็รู้ 
 
เมื่อวานได้พ้นผ่าน
 
ผ่านและพ้น
Bb 
ไป

 
ยังคงใช้ชี
วิต 
 
บอกตัวเองซ้ำๆ
 
ว่าไม่เป็
C/E 
นไร
 
ฉันสบาย
Bb 
ดี.. 
 
ฉันไม่เป็นไ
ร..

 
และมันก็คง
Bb 
มีบางวันที่คิดย้อนไป
 
ขุดเรื่อ
Am 
งเดิมๆ 
 
ขึ้นมาซ้ำๆ
 
ใจที่เคยว่าแ
Bb 
ข็งแรงพอ
 
กลับเสียน้ำตาอีกค
รั้ง

 
ธรรมดาที่
ฉันร้องไห้เวลาฉันเสียใจ
 
ธรรมดาเมื่อ
C/E 
เสียใจแล้ว 
 
น้ำตามันไหล
 
ธรรมดาเมื่อ
Dm 
รักใคร 
 
แล้วตัวเขามาทิ้
Am 
งไป
 
น้ำตามันจะไ
Bb 
หลออกมาเพื่อปลอบโยนหัวใ

 
ธรรมดาที่
รักมากไปแล้วมันต้องผิดหวัง
 
ฉันก็คงไม่
C/E 
ฝืนที่จะดึง 
 
หรือว่าฉุดรั้ง
 
อาจจะมีวันเหง
Dm 
าใจ 
 
อยู่คนเดียวในบา
Am 
งครั้ง
 
ก็มีน้ำ
Bb 
ตาออกมาปลอบโยนเป็นเพื่อน
กัน
 
มันเป็นเรื่องธรรมดา..
 

INSTRU | F | Bb | Am | Bb |

 
คงไม่ใช่แค่
ฉัน 
 
ที่ต้องเคยผิดหวัง
 
แต่ก็ไม่
C/E 
ตาย
 
เจ็บมันก็ค
Dm 
งหาย 
 
กลายเป็นแค่ความหลัง
 
ที่ไม่ต้อง
Bb 
จำ 
 
 

 
แต่กว่าที่ใจจะ
Bb 
ฟื้นกำลังจนหายดีอีกครั้ง
 
ยังต้อง
Am 
สู้กับใจตัวเองซ้ำๆ
 
ยอมรับว่าวัน
Bb 
นี้ฉันยังไม่แข็งแรงพอ
 
และ
ฉันต้องเสียน้ำตาอีกครั้ง..

 
ธรรมดาที่
ฉันร้องไห้เวลาฉันเสียใจ
 
ธรรมดาเมื่อ
C/E 
เสียใจแล้ว 
 
น้ำตามันไหล
 
ธรรมดาเมื่อ
Dm 
รักใคร 
 
แล้วตัวเขามาทิ้
Am 
งไป
 
น้ำตามันจะไ
Bb 
หลออกมาเพื่อปลอบโยนหัวใ

 
ธรรมดาที่
รักมากไปแล้วมันต้องผิดหวัง
 
ฉันก็คงไม่
C/E 
ฝืนที่จะดึง 
 
หรือว่าฉุดรั้ง
 
อาจจะมีวันเหง
Dm 
าใจ 
 
อยู่คนเดียวในบา
Am 
งครั้ง
 
ก็มีน้ำ
Bb 
ตาออกมาปลอบโยนเป็นเพื่อน
กัน
 
มันเป็นเรื่องธรร
Dm 
มดา 
 
เมื่อเราเสียใจ
 
ธรรม
Am 
ดา 
 
เมื่อเรารักใคร
 
ธรรม
Bb 
ดา ไม่เป็นไร ธรรม
ดา..

INSTRU | F | Am | Bb | Gm C |
INSTRU | Dm | G/B | Bb | C | C |

 
ธรรมดาที่
ฉันร้องไห้เวลาฉันเสียใจ
 
ธรรมดาเมื่อ
C/E 
เสียใจแล้ว 
 
น้ำตามันไหล
 
ธรรมดาเมื่อ
Dm 
รักใคร 
 
แล้วตัวเขามาทิ้
Am 
งไป
 
น้ำตามันจะไ
Bb 
หลออกมาเพื่อปลอบโยนหัวใ

 
ธรรมดาที่
รักมากไปแล้วมันต้องผิดหวัง
 
ฉันก็คงไม่
C/E 
ฝืนที่จะดึง 
 
หรือว่าฉุดรั้ง
 
อาจจะมีวันเหง
Dm 
าใจ 
 
อยู่คนเดียวในบา
Am 
งครั้ง
 
ก็มีน้ำ
Bb 
ตาออกมาปลอบโยนเป็นเพื่อน
กัน
 
มันเป็นเรื่องธรรม
Bb 
ดา 
 
 
 
ธรร
Dm 
มดา.. 
 
 
Bb 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เรื่องธรรมดา


ผ่านมาก็นานแล้ว จบไปก็นานแล้ว
ที่เธอไม่อยู่
และฉันเองก็รู้ เมื่อวานได้พ้นผ่าน
ผ่านและพ้นไป

ยังคงใช้ชีวิต บอกตัวเองซ้ำๆ
ว่าไม่เป็นไร
ฉันสบายดี.. ฉันไม่เป็นไร..

และมันก็คงมีบางวันที่คิดย้อนไป
ขุดเรื่องเดิมๆ ขึ้นมาซ้ำๆ
ใจที่เคยว่าแข็งแรงพอ
กลับเสียน้ำตาอีกครั้ง

ธรรมดาที่ฉันร้องไห้เวลาฉันเสียใจ
ธรรมดาเมื่อเสียใจแล้ว น้ำตามันไหล
ธรรมดาเมื่อรักใคร แล้วตัวเขามาทิ้งไป
น้ำตามันจะไหลออกมาเพื่อปลอบโยนหัวใจ

ธรรมดาที่รักมากไปแล้วมันต้องผิดหวัง
ฉันก็คงไม่ฝืนที่จะดึง หรือว่าฉุดรั้ง
อาจจะมีวันเหงาใจ อยู่คนเดียวในบางครั้ง
ก็มีน้ำตาออกมาปลอบโยนเป็นเพื่อนกัน
มันเป็นเรื่องธรรมดา..

( ดนตรี )

คงไม่ใช่แค่ฉัน ที่ต้องเคยผิดหวัง
แต่ก็ไม่ตาย
เจ็บมันก็คงหาย กลายเป็นแค่ความหลัง
ที่ไม่ต้องจำ

แต่กว่าที่ใจจะฟื้นกำลังจนหายดีอีกครั้ง
ยังต้องสู้กับใจตัวเองซ้ำๆ
ยอมรับว่าวันนี้ฉันยังไม่แข็งแรงพอ
และฉันต้องเสียน้ำตาอีกครั้ง..

ธรรมดาที่ฉันร้องไห้เวลาฉันเสียใจ
ธรรมดาเมื่อเสียใจแล้ว น้ำตามันไหล
ธรรมดาเมื่อรักใคร แล้วตัวเขามาทิ้งไป
น้ำตามันจะไหลออกมาเพื่อปลอบโยนหัวใจ

ธรรมดาที่รักมากไปแล้วมันต้องผิดหวัง
ฉันก็คงไม่ฝืนที่จะดึง หรือว่าฉุดรั้ง
อาจจะมีวันเหงาใจ อยู่คนเดียวในบางครั้ง
ก็มีน้ำตาออกมาปลอบโยนเป็นเพื่อนกัน
มันเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อเราเสียใจ
ธรรมดา เมื่อเรารักใคร
ธรรมดา ไม่เป็นไร ธรรมดา..

( ดนตรี )

ธรรมดาที่ฉันร้องไห้เวลาฉันเสียใจ
ธรรมดาเมื่อเสียใจแล้ว น้ำตามันไหล
ธรรมดาเมื่อรักใคร แล้วตัวเขามาทิ้งไป
น้ำตามันจะไหลออกมาเพื่อปลอบโยนหัวใจ

ธรรมดาที่รักมากไปแล้วมันต้องผิดหวัง
ฉันก็คงไม่ฝืนที่จะดึง หรือว่าฉุดรั้ง
อาจจะมีวันเหงาใจ อยู่คนเดียวในบางครั้ง
ก็มีน้ำตาออกมาปลอบโยนเป็นเพื่อนกัน
มันเป็นเรื่องธรรมดา
ธรรมดา..

มิวสิควิดีโอ เรื่องธรรมดา COCKTAIL

เพลง เรื่องธรรมดา
ศิลปิน : COCKTAIL

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา