คอร์ดเพลง ถ้าเธอไม่รักทำไมไม่บอกฉัน PAPER

  
Text   
คอร์ดเพลง ถ้าเธอไม่รักทำไมไม่บอกฉัน ศิลปิน PAPER (เปเปอร์) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

Tune to Eb
 
ถ้าไม่รัก.
D 
..ทำไมไม่บอกฉัน..
F#m 
 
ก่อนนั้น.
Bm 
..ตอนที่ฉันรักหมดใจ..
 
ถ้าเธอไม่รัก.
G 
..ทำไมไม่บอกฉัน..
F#m 
 
ก่อนนั้น.
Em 
..ทั้งที่คำนั้นช่างง่ายดาย..

 
ไม่บ
D 
อกฉัน 
 
 
F#m 
ก่อนนั้น 
 
 
Bm 
 
ตอนที่ฉันรักแต่เ
B7 
ธอหมดหั
G 
วใจ 
 
 
F#m 
 
ไม่เข้าใ
Em 
จทำไมไม่
A 
รักไม่พูดมา

INSTRU | D | F#m | Em F#m | Em A |

D 
  ที่เสียเวลาเก็บ
F#m 
ความรู้สึก
 
  ไม่ได้ช
G 
อบที่มันเ
F#m 
ป็นฉัน
 
  ก็
Em 
บอกกันตั้งแต่แ
A 
รกเจอ
D 
  ที่ให้เธอไปหมด
F#m 
ความรู้สึก
 
  ถ้าอย่างน้
G 
อยไม่รังเกีย
F#m 
จกัน
 
  ช่วยบอก
Em 
ฉันสักคำได้ไ
A 
หม

 
ดีก
G 
ว่าปล่อยให้เวลาพัด..
F#m 
พาให้ใจฉันย้
B7 
อนไปทร
Em 
มาน
 
ต้องเ
G 
สียน้ำตาแบบ
A 
นี้

 
ถ้าไม่รัก.
D 
..ทำไมไม่บอกฉัน..
F#m 
 
ก่อนนั้น.
Bm 
..ตอนที่ฉันรักหมดใจ..
 
ถ้าเธอไม่รัก.
G 
..ทำไมไม่บอกฉัน..
F#m 
 
ก่อนนั้น.
Em 
..ทั้งที่คำนั้นช่างง่ายดาย..

 
ไม่บ
D 
อกฉัน 
 
 
F#m 
ก่อนนั้น 
 
 
Bm 
 
ตอนที่ฉันรักแต่เ
B7 
ธอหมดหั
G 
วใจ 
 
 
F#m 
 
ไม่เข้าใ
Em 
จทำไมไม่
A 
รักไม่พูดมา

INSTRU | D | F#m | Em F#m | Em A |
INSTRU | D | F#m | Em F#m | Em A |

 
ดีก
G 
ว่าปล่อยให้เวลาพัด..
F#m 
พาให้ใจฉันย้
B7 
อนไปทร
Em 
มาน
 
ต้องเ
G 
สียน้ำตาแบบ
A 
นี้

 
ถ้าไม่รัก.
D 
..ทำไมไม่บอกฉัน..
F#m 
 
ก่อนนั้น.
Bm 
..ตอนที่ฉันรักหมดใจ..
 
ถ้าเธอไม่รัก.
G 
..ทำไมไม่บอกฉัน..
F#m 
 
ก่อนนั้น.
Em 
..ทั้งที่คำนั้นช่างง่ายดาย..

 
ไม่บ
D 
อกฉัน 
 
 
F#m 
ก่อนนั้น 
 
 
Bm 
 
ตอนที่ฉันรักแต่เ
B7 
ธอหมดหั
G 
วใจ 
 
 
F#m 
 
ไม่เข้าใ
Em 
จทำไมไม่
A 
รักไม่พูดมา

OUTRO | D F#m | Bm B7 |
OUTRO | G F#m | Em A | D |
OUTRO ( ถ้าเธอไม่รัก.. )

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ถ้าเธอไม่รักทำไมไม่บอกฉัน


ถ้าไม่รัก…ทำไมไม่บอกฉัน..
ก่อนนั้น…ตอนที่ฉันรักหมดใจ..
ถ้าเธอไม่รัก…ทำไมไม่บอกฉัน..
ก่อนนั้น…ทั้งที่คำนั้นช่างง่ายดาย..

ไม่บอกฉัน ก่อนนั้น
ตอนที่ฉันรักแต่เธอหมดหัวใจ
ไม่เข้าใจทำไมไม่รักไม่พูดมา

( ดนตรี )

ที่เสียเวลาเก็บความรู้สึก
ไม่ได้ชอบที่มันเป็นฉัน
ก็บอกกันตั้งแต่แรกเจอ
ที่ให้เธอไปหมดความรู้สึก
ถ้าอย่างน้อยไม่รังเกียจกัน
ช่วยบอกฉันสักคำได้ไหม

ดีกว่าปล่อยให้เวลาพัด..
พาให้ใจฉันย้อนไปทรมาน
ต้องเสียน้ำตาแบบนี้

ถ้าไม่รัก…ทำไมไม่บอกฉัน..
ก่อนนั้น…ตอนที่ฉันรักหมดใจ..
ถ้าเธอไม่รัก…ทำไมไม่บอกฉัน..
ก่อนนั้น…ทั้งที่คำนั้นช่างง่ายดาย..

ไม่บอกฉัน ก่อนนั้น
ตอนที่ฉันรักแต่เธอหมดหัวใจ
ไม่เข้าใจทำไมไม่รักไม่พูดมา

( ดนตรี )

ดีกว่าปล่อยให้เวลาพัด..
พาให้ใจฉันย้อนไปทรมาน
ต้องเสียน้ำตาแบบนี้

ถ้าไม่รัก…ทำไมไม่บอกฉัน..
ก่อนนั้น…ตอนที่ฉันรักหมดใจ..
ถ้าเธอไม่รัก…ทำไมไม่บอกฉัน..
ก่อนนั้น…ทั้งที่คำนั้นช่างง่ายดาย..

ไม่บอกฉัน ก่อนนั้น
ตอนที่ฉันรักแต่เธอหมดหัวใจ
ไม่เข้าใจทำไมไม่รักไม่พูดมา

( ถ้าเธอไม่รัก.. )

มิวสิควิดีโอ ถ้าเธอไม่รักทำไมไม่บอกฉัน PAPER

เพลง : ถ้าเธอไม่รักทำไมไม่บอกฉัน (คอร์ด)
ศิลปิน : PAPER
LYRICS : JUS MIN
MELODY : JUS MIN
INSTAGRAM : PAPERROCKBAND
คอร์ดเพลง ถ้าเธอไม่รักทำไมไม่บอกฉัน PAPER
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend