คอร์ดเพลง ผบรพ.ผู้บ่าวรุ่นพ่อ – เพชร สหรัตน์

  
Text   

คอร์ดเพลง : ผบรพ.ผู้บ่าวรุ่นพ่อ เพชร สหรัตน์

คอร์ดเพลง ผบรพ.ผู้บ่าวรุ่นพ่อ - เพชร สหรัตน์

เพลง :

ศิลปิน : เพชร สหรัตน์

เนื้อร้อง/ทำนอง : เพชร สหรัตน์

คอร์ดทั้งหมด : A,F#m,D,E


INTRO | A F#m | D E |
INTRO | A F#m | D E | ( 2 Times )

 
A 
ฒ่า 
 
กะฮู้
F#m 
โต
 
อาจสิบ่โ
D 
ก้คือผู้บ่าวส่ำน้
E 
อย
 
แต่ใ
A 
จ 
 
มีให้
F#m 
เต็มร้อย
 
ผู้สาวส่ำน้
D 
อย 
 
สิสน
E 
บ่
 
ถ้าอ
A 
ยาก 
 
ได้แฟน
F#m 
รุ่นพ่อ
 
กะอยากสิ
D 
ขอยื่นข้อเ
E 
สนอ

 
ขอจีบได้
A 
บ่ขั่นเจ้าบ่ติว่าอ้า
F#m 
ยเฒ่า
 
สิดูแลเ
D 
จ้าได้กว่าผู้บ่าวส่ำน้
E 
อย
 
ผู้บ่าวรุ่น
A 
พ่อเพิ่นมักคักแล้ว
F#m 
ว้อย
 
สอยๆ
D 
ๆ 
 
ผู้สาวส่ำน้อยคืองาม
E 
แท้

 
ขอจีบได้
A 
บ่คั่นเจ้าบ่ติๆๆว่า
F#m 
อ้าย
 
แค่ผู้บ่าวรุ่น
D 
แม่ขอจีบแหน่ไ
E 
ด้บ่
 
ให้ถือซะ
A 
ว่าน้องหาหมู่ให้
F#m 
อิพ่อ
 
ตกลงเถิดห
D 
นอ.. 
 
 
E 
 
เอาเพื่อนพ่อไปเป็นแ
A 
ฟน.. 
 
 
E 

 
ขอจีบได้
A 
บ่ขั่นเจ้าบ่ติว่าอ้า
F#m 
ยเฒ่า
 
สิดูแลเ
D 
จ้าได้กว่าผู้บ่าวส่ำน้
E 
อย
 
ผู้บ่าวรุ่น
A 
พ่อเพิ่นมักคักแล้ว
F#m 
ว้อย
 
สอยๆ
D 
ๆ 
 
ผู้สาวส่ำน้อยคืองาม
E 
แท้

 
ขอจีบได้
A 
บ่คั่นเจ้าบ่ติๆๆว่า
F#m 
อ้าย
 
แค่ผู้บ่าวรุ่น
D 
แม่ขอจีบแหน่ไ
E 
ด้บ่
 
ให้ถือซะ
A 
ว่าน้องหาหมู่ให้
F#m 
อิพ่อ
 
ตกลงเถิดห
D 
นอ..
E 
 
เอาเพื่อนพ่อไปเป็นแ
A 
ฟน.. 
 
 
E 

INSTRU | A F#m | D E | ( 2 Times ) | E |

 
A 
ฒ่า 
 
กะฮู้
F#m 
โต
 
อาจสิบ่โ
D 
ก้คือผู้บ่าวส่ำน้
E 
อย
 
แต่ใ
A 
จ 
 
มีให้
F#m 
เต็มร้อย
 
ผู้สาวส่ำน้
D 
อย 
 
สิสน
E 
บ่
 
ถ้าอ
A 
ยาก 
 
ได้แฟน
F#m 
รุ่นพ่อ
 
กะอยากสิ
D 
ขอยื่นข้อเ
E 
สนอ

 
ขอจีบได้
A 
บ่ขั่นเจ้าบ่ติว่าอ้า
F#m 
ยเฒ่า
 
สิดูแลเ
D 
จ้าได้กว่าผู้บ่าวส่ำน้
E 
อย
 
ผู้บ่าวรุ่น
A 
พ่อเพิ่นมักคักแล้ว
F#m 
ว้อย
 
สอยๆ
D 
ๆ 
 
ผู้สาวส่ำน้อยคืองาม
E 
แท้

 
ขอจีบได้
A 
บ่คั่นเจ้าบ่ติๆๆว่า
F#m 
อ้าย
 
แค่ผู้บ่าวรุ่น
D 
แม่ขอจีบแหน่ไ
E 
ด้บ่
 
ให้ถือซะ
A 
ว่าน้องหาหมู่ให้
F#m 
อิพ่อ
 
ตกลงเถิดห
D 
นอ.. 
 
 
E 
 
เอาเพื่อนพ่อไปเป็นแ
A 
ฟน.. 
 
 
E 

 
ขอจีบได้
A 
บ่ขั่นเจ้าบ่ติว่าอ้า
F#m 
ยเฒ่า
 
สิดูแลเ
D 
จ้าได้กว่าผู้บ่าวส่ำน้
E 
อย
 
ผู้บ่าวรุ่น
A 
พ่อเพิ่นมักคักแล้ว
F#m 
ว้อย
 
สอยๆ
D 
ๆ 
 
ผู้สาวส่ำน้อยคืองาม
E 
แท้

 
ขอจีบได้
A 
บ่คั่นเจ้าบ่ติๆๆว่า
F#m 
อ้าย
 
แค่ผู้บ่าวรุ่น
D 
แม่ขอจีบแหน่ไ
E 
ด้บ่
 
ให้ถือซะ
A 
ว่าน้องหาหมู่ให้
F#m 
อิพ่อ
 
ตกลงเถิดห
D 
นอ..
E 
 
เอาเพื่อนพ่อไปเป็นแ
 
ฟน..  
A 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ผบรพ.ผู้บ่าวรุ่นพ่อ


เฒ่า กะฮู้โต
อาจสิบ่โก้คือผู้บ่าวส่ำน้อย
แต่ใจ มีให้เต็มร้อย
ผู้สาวส่ำน้อย สิสนบ่
ถ้าอยาก ได้แฟนรุ่นพ่อ
กะอยากสิขอยื่นข้อเสนอ

ขอจีบได้บ่ขั่นเจ้าบ่ติว่าอ้ายเฒ่า
สิดูแลเจ้าได้กว่าผู้บ่าวส่ำน้อย
ผู้บ่าวรุ่นพ่อเพิ่นมักคักแล้วว้อย
สอยๆๆ ผู้สาวส่ำน้อยคืองามแท้

ขอจีบได้บ่คั่นเจ้าบ่ติๆๆว่าอ้าย
แค่ผู้บ่าวรุ่นแม่ขอจีบแหน่ได้บ่
ให้ถือซะว่าน้องหาหมู่ให้อิพ่อ
ตกลงเถิดหนอ..
เอาเพื่อนพ่อไปเป็นแฟน..

ขอจีบได้บ่ขั่นเจ้าบ่ติว่าอ้ายเฒ่า
สิดูแลเจ้าได้กว่าผู้บ่าวส่ำน้อย
ผู้บ่าวรุ่นพ่อเพิ่นมักคักแล้วว้อย
สอยๆๆ ผู้สาวส่ำน้อยคืองามแท้

ขอจีบได้บ่คั่นเจ้าบ่ติๆๆว่าอ้าย
แค่ผู้บ่าวรุ่นแม่ขอจีบแหน่ได้บ่
ให้ถือซะว่าน้องหาหมู่ให้อิพ่อ
ตกลงเถิดหนอ..
เอาเพื่อนพ่อไปเป็นแฟน..

( ดนตรี )

เฒ่า กะฮู้โต
อาจสิบ่โก้คือผู้บ่าวส่ำน้อย
แต่ใจ มีให้เต็มร้อย
ผู้สาวส่ำน้อย สิสนบ่
ถ้าอยาก ได้แฟนรุ่นพ่อ
กะอยากสิขอยื่นข้อเสนอ

ขอจีบได้บ่ขั่นเจ้าบ่ติว่าอ้ายเฒ่า
สิดูแลเจ้าได้กว่าผู้บ่าวส่ำน้อย
ผู้บ่าวรุ่นพ่อเพิ่นมักคักแล้วว้อย
สอยๆๆ ผู้สาวส่ำน้อยคืองามแท้

ขอจีบได้บ่คั่นเจ้าบ่ติๆๆว่าอ้าย
แค่ผู้บ่าวรุ่นแม่ขอจีบแหน่ได้บ่
ให้ถือซะว่าน้องหาหมู่ให้อิพ่อ
ตกลงเถิดหนอ..
เอาเพื่อนพ่อไปเป็นแฟน..

ขอจีบได้บ่ขั่นเจ้าบ่ติว่าอ้ายเฒ่า
สิดูแลเจ้าได้กว่าผู้บ่าวส่ำน้อย
ผู้บ่าวรุ่นพ่อเพิ่นมักคักแล้วว้อย
สอยๆๆ ผู้สาวส่ำน้อยคืองามแท้

ขอจีบได้บ่คั่นเจ้าบ่ติๆๆว่าอ้าย
แค่ผู้บ่าวรุ่นแม่ขอจีบแหน่ได้บ่
ให้ถือซะว่าน้องหาหมู่ให้อิพ่อ
ตกลงเถิดหนอ..
เอาเพื่อนพ่อไปเป็นแฟน..

มิวสิควิดีโอ ผบรพ.ผู้บ่าวรุ่นพ่อ เพชร สหรัตน์

เพลง ผบรพ.ผู้บ่าวรุ่นพ่อ
ศิลปิน : เพชร สหรัตน์
เรียบเรียง : อั๋น หมาหลง

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend