คอร์ดเพลง ผู้สาว มักม่วน – ปีใหม่ ไหทองคำ

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ผู้สาว มักม่วน – ปีใหม่ ไหทองคำ

เห็นหน้าสวยๆ ก็บ่ได้รวยหัวใจเด้อ..ค่ะ …

INSTRU | F G | Am | F G | C |
INSTRU | Dm | Dm G | G E |
INSTRU | Am | Am |

 
*  
Am 
หลายคนเข้ามาเว้าให้น้องเสียเสียหายหาย
 
เว้าว่าน้
F 
องไปนำผู้ช
G 
าย 
 
แต่เซ้าจนฮอด
Am 
ค่ำ
 
สีห
Am 
ย่างไปไสมาไส 
 
ก็มี.
Dm 
.ผู้เว้าต่ำ
 
เฮ็ด
F 
ให้น้องช้ำ 
 
เป็นตาห
G 
น่ายโอ๊ยเป็นต
Am 
าหน่าย

 
** คันสิป
F 
ล่อยเอาไว้จัง
G 
ซี่ 
 
คงบ่
C 
ดีคงบ่เห็
Am 
นงาม
 
เลยสิ
F 
มาแถลงความ 
 
ให้อ้ายได้
E 
ฮู้

 
*** เห็นหน้าส
F 
วยๆ 
 
ก็บ่ได้ร
G 
วยหัวใจเด้
Am 
อค่ะ
 
สวยปานนาง
F 
ฟ้าก็บ่ได้เ
G 
ที่ยวแจกฮักให้
C 
ไผ
 
ซุมหมู่ก็เป็นหมู่กะเ
Dm 
ทย
 
อ้ายเอ๊ยคือเว้ากันได้อย่าว่าบาปน้องห
G 
ลาย
(แค่ผู้สาวมักม่วนซื่อๆ)

INSTRU | Am | Am | Am | Am | Am |

( *, **, *** )

INSTRU | F G | Am | F G | C | Dm | Dm G | E |

( **, ***, ***, *** )

OUTRO | F G | Am | F G | C | Dm | Dm G | E | Am |

เนื้อเพลง
เห็นหน้าสวยๆ ก็บ่ได้รวยหัวใจเด้อค่ะ

หลายคนเข้ามาเว้าให้น้องเสียเสียหายหาย
เว้าว่าน้องไปนำผู้ชาย แต่เซ้าจนฮอดค่ำ
สีหย่างไปไสมาไส ก็มีผู้เว้าต่ำ
เฮ็ดให้น้องช้ำ เป็นตาหน่ายโอ๊ยเป็นตาหน่าย

คันสิปล่อยเอาไว้จังซี่ คงบ่ดีคงบ่เห็นงาม
เลยสิมาแถลงความ ให้อ้ายได้ฮู้

เห็นหน้าสวยๆ ก็บ่ได้รวยหัวใจเด้อค่ะ
สวยปานนางฟ้าก็บ่ได้เที่ยวแจกฮักให้ไผ
ซุมหมู่ก็เป็นหมู่กะเทย
อ้ายเอ๊ยคือเว้ากันได้อย่าว่าบาปน้องหลาย
แค่ผู้สาวมักม่วนซื่น

(ดนตรี)

หลายคนเข้ามาเว้าให้น้องเสียเสียหายหาย
เว้าว่าน้องไปนำผู้ชาย แต่เซ้าจนฮอดค่ำ
สีหย่างไปไสมาไส ก็มีผู้เว้าต่ำ
เฮ็ดให้น้องช้ำ เป็นตาหน่ายโอ๊ยเป็นตาหน่าย

คันสิปล่อยเอาไว้จังซี่ คงบ่ดีคงบ่เห็นงาม
เลยสิมาแถลงความ ให้อ้ายได้ฮู้

เห็นหน้าสวยๆ ก็บ่ได้รวยหัวใจเด้อค่ะ
สวยปานนางฟ้าก็บ่ได้เที่ยวแจกฮักให้ไผ
ซุมหมู่ก็เป็นหมู่กะเทย
อ้ายเอ๊ยคือเว้ากันได้อย่าว่าบาปน้องหลาย
แค่ผู้สาวมักม่วนซื่น

(ดนตรี)
เพลง : ผู้สาว…มักม่วน
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปีใหม่(หัวหอมใหญ่) ไหทองคำ
เรียบเรียง : บ้านหัวหอมใหญ่ สตูดิโอ
ผู้สาว มักม่วน - ปีใหม่ ไหทองคำ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend