คอร์ดเพลง ช้ำรักจากอุบล – สิงโต นำโชค

  
Text   

คอร์ดเพลง : ช้ำรักจากอุบล สิงโต นำโชค

คอร์ดเพลง ช้ำรักจากอุบล - สิงโต นำโชค

เพลง :

ศิลปิน : สิงโต นำโชค

เนื้อร้อง/ทำนอง : สมบูรณ์ สมพันธ์ (ดอย อินทนนท์)

คอร์ดทั้งหมด : Am,G,F,C,C7,A7,Dm


Capo #4
INTRO | C | G |

 
เหม่อมอง
Am 
ฟ้าหม่น 
 
คิดถึง
G 
อุบล 
 
บ้า
F 
นแฟน
 
ไม่
G 
พบแม่ตาซอ
C 
นแลน
 
บ่เห็นหน้าแ
G 
ฟน 
 
มาแล้วตั้
C 
งดน
C7 
 
คิดฮอดทูน
F 
หัว 
 
แม่พุ่มดอ
A7 
กบัว 
 
เมือง
Dm 
อุบล
 
แห่เทียนพรร
G 
ษา 
 
นัดเจอะหน้า
C 
มน
 
แต่สาวอุ
G 
บลก็เงียบ
Am 
หาย
G 

 
ห่างไกลขวัญ
Am 
อ่อน 
 
บ่าวยโส
G 
ธรโศก
F 
ศัลย์
 
โอ้ส
G 
าวเมืองดอกบัวบ
C 
าน
 
ยามร้างห่าง
G 
กัน 
 
พี่แส
C 
นหวั่นไหว
C7 
 
สวนพระยาแ
F 
ถน 
 
เสี่ยงบั้งไฟ
A7 
แสน 
 
กับพี่
Dm 
ชาย
 
เจ้าลืมแล้ว
G 
บ่ 
 
แม่ช่อผักไ
C 
 
ความหลังบั้
G 
งไฟ 
 
C 
โสธร 
 
 
Cmaj7 

 
แก่งส
Am 
ะพือ
 
เคยเที่ยวด้วย
G 
กัน 
 
สงกรานต์ผ่า
F 
นมา
 
ท่าเ
G 
ดื่อและหาดสวน
C 
ยา
 
ล่องเรือลำ
G 
มูล 
 
ชมคูนเหลือ
C 
งอ่อน
C7 
 
พาเธอเที่ย
Em 
วแถม
 
ผาแต้มโขง
A7 
เจียม 
 
เขื่อนสิริ
Dm 
นธร
 
G 
คยได้พาขวั
C 
ญอ่อน
 
ดูโขง
G 
สีปูน 
 
เชื่อมมูล
Am 
สีคราม 
 
 
G 

 
เหม่อมอง
Am 
ฟ้าหม่น 
 
คิดถึงห
G 
น้ามนยิ่งเห
F 
ลือ
 
จน
G 
พ้นพรรษาแข่
C 
งเรือ
 
บ่เห็นหน้าแ
G 
ฟน 
 
พี่แส
C 
นวาบหวาม 
 
 
C7 
 
กลับมายโ
F 
สฯ 
 
มานั่งโ
A7 
ศกา 
 
อยู่น
Dm 
าทาม
 
เหม่อมองเมฆ
G 
ฟ้า 
 
สีหม่นปนค
C 
ราม
 
คิดถึงค
G 
นงามเมืองด
C 
อกบัว

INSTRU | Am G | F G | C G | C C7 |
INSTRU | F A7 | Dm G | C G | C |

 
แก่งส
Am 
ะพือ
 
เคยเที่ยวด้วย
G 
กัน 
 
สงกรานต์ผ่า
F 
นมา
 
ท่าเ
G 
ดื่อและหาดสวน
C 
ยา
 
ล่องเรือลำ
G 
มูล 
 
ชมคูนเหลือ
C 
งอ่อน
C7 
 
พาเธอเที่ย
Em 
วแถม
 
ผาแต้มโขง
A7 
เจียม 
 
เขื่อนสิริ
Dm 
นธร
 
G 
คยได้พาขวั
C 
ญอ่อน
 
ดูโขง
G 
สีปูน 
 
เชื่อมมูล
Am 
สีคราม
G 

 
เหม่อมอง
Am 
ฟ้าหม่น 
 
คิดถึงห
G 
น้ามนยิ่งเห
F 
ลือ
 
จน
G 
พ้นพรรษาแข่
C 
งเรือ
 
บ่เห็นหน้าแ
G 
ฟน 
 
พี่แส
C 
นวาบหวาม
C7 
 
กลับมายโ
F 
สฯ 
 
มานั่งโ
A7 
ศกา 
 
อยู่น
Dm 
าทาม
 
เหม่อมองเมฆ
G 
ฟ้า 
 
สีหม่นปนค
C 
ราม
 
คิดถึงค
G 
นงามเมืองด
C 
อกบัว
C7 

 
กลับมายโ
F 
สฯ 
 
มานั่งโ
A7 
ศกา 
 
อยู่น
Dm 
าทาม
 
เหม่อมองท้อง
G 
ฟ้า 
 
สีหม่นปนค
C 
ราม
 
คิดถึงโฉ
G 
มงามเมืองดอกบัว

OUTRO | F A7 | Dm G | C G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ช้ำรักจากอุบล


เหม่อมองฟ้าหม่น คิดถึงอุบล บ้านแฟน
ไม่พบแม่ตาซอนแลน
บ่เห็นหน้าแฟน มาแล้วตั้งดน
คิดฮอดทูนหัว แม่พุ่มดอกบัว เมืองอุบล
แห่เทียนพรรษา นัดเจอะหน้ามน
แต่สาวอุบลก็เงียบหาย

ห่างไกลขวัญอ่อน บ่าวยโสธรโศกศัลย์
โอ้สาวเมืองดอกบัวบาน
ยามร้างห่างกัน พี่แสนหวั่นไหว
สวนพระยาแถน เสี่ยงบั้งไฟแสน กับพี่ชาย
เจ้าลืมแล้วบ่ แม่ช่อผักไซ
ความหลังบั้งไฟ ยโสธร j

แก่งสะพือ
เคยเที่ยวด้วยกัน สงกรานต์ผ่านมา
ท่าเดื่อและหาดสวนยา
ล่องเรือลำมูล ชมคูนเหลืองอ่อน
พาเธอเที่ยวแถม
ผาแต้มโขงเจียม เขื่อนสิรินธร
เคยได้พาขวัญอ่อน
ดูโขงสีปูน เชื่อมมูลสีคราม

เหม่อมองฟ้าหม่น คิดถึงหน้ามนยิ่งเหลือ
จนพ้นพรรษาแข่งเรือ
บ่เห็นหน้าแฟน พี่แสนวาบหวาม
กลับมายโสฯ มานั่งโศกา อยู่นาทาม
เหม่อมองเมฆฟ้า สีหม่นปนคราม
คิดถึงคนงามเมืองดอกบัว

( ดนตรี )

แก่งสะพือ
เคยเที่ยวด้วยกัน สงกรานต์ผ่านมา
ท่าเดื่อและหาดสวนยา
ล่องเรือลำมูล ชมคูนเหลืองอ่อน
พาเธอเที่ยวแถม
ผาแต้มโขงเจียม เขื่อนสิรินธร
เคยได้พาขวัญอ่อน
ดูโขงสีปูน เชื่อมมูลสีคราม

เหม่อมองฟ้าหม่น คิดถึงหน้ามนยิ่งเหลือ
จนพ้นพรรษาแข่งเรือ
บ่เห็นหน้าแฟน พี่แสนวาบหวาม
กลับมายโสฯ มานั่งโศกา อยู่นาทาม
เหม่อมองเมฆฟ้า สีหม่นปนคราม
คิดถึงคนงามเมืองดอกบัว

กลับมายโสฯ มานั่งโศกา อยู่นาทาม
เหม่อมองท้องฟ้า สีหม่นปนคราม
คิดถึงโฉมงามเมืองดอกบัว

มิวสิควิดีโอ ช้ำรักจากอุบล สิงโต นำโชค

เพลง ช้ำรักจากอุบล
ศิลปิน : สิงโต นำโชค
เรียบเรียงดนตรี: สิงโต นำโชค, เจษฎา สุขทรามร
ติดต่องาน: 063-232-4935
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend