คอร์ดเพลง มันเจ็บรู้หม้าย – ทิว จาห์โป

  
Text   

คอร์ดเพลง : มันเจ็บรู้หม้าย ทิว จาห์โป

คอร์ดเพลง มันเจ็บรู้หม้าย - ทิว จาห์โป

เพลง :

ศิลปิน : ทิว จาห์โป

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : Am,F,C,G,Em


 
ที่เธอทิ้ง
Am 
ฉันมันเจ็บรู้หม้าย
 
ที่เธอทิ้ง
F 
ฉันมันเจ็บเกือบตาย
 
ที่เธอทิ้ง
C 
ฉันให้ใจแตกสลาย
 
ฉันเกือบต
G 
ายด้วยน้ำมือของเธอ

INSTRU | Am | F | C | G |

 
ก็
Am 
คบกับเธอมาหลายปี
 
แต่อยู่
Em 
ดีๆ 
 
เธอมาทิ้งไป
 
เธอไป
F 
กับคนใหม่ 
 
คนที่ฉันเคยสงสัย
 
วันก่อนเธอบ
G 
อกก็แค่เพื่อนกัน

 
กว่าจ
Am 
ะมารู้ตัวอีกที
 
ก็คือวั
Em 
นนี้วันที่เธอมาทิ้
Am 
งฉัน
 
เธอไป
F 
กับไอ้บ่าวนั้น 
 
ที่บอกกับฉันว่าเพื่อนกัน
 
แต่มึงกับ
G 
มันดันมาเป็นชู้

 
ที่เธอทิ้ง
Am 
ฉันมันเจ็บรู้หม้าย
 
ที่เธอทิ้ง
F 
ฉันมันเจ็บเกือบตาย
 
ที่เธอทิ้ง
C 
ฉันให้ใจแตกสลาย
 
ฉันเกือบต
G 
ายด้วยน้ำมือของเธอ

 
แต่มาวั
Am 
นนี้เธอรู้แล้วใช่หม้าย
 
ว่าการอก
F 
หักมันเจ็บปวดแค่ไหน
 
เพราะไอ้บ่าว
C 
นั้นมันทิ้งเธอแล้วใช่หม้าย
 
มันสะ
G 
ใจ โอ๊ย.. สมน้ำหน้า

INSTRU | Am C | F G | ( 2 Times )
INSTRU | Am C | F G | ( 2 Times )

F 
  เวรกรรมตาม
G 
ทันไม่ต้องรอถึงชาติ
Am 
หน้า
F 
  กินไม่เลือกห
G 
น้า 
 
สันดานเหมือนห
C 
มาอย่างเธอ
F 
  ยอมรับว่า
G 
ฉัน ทั้งบ้า ทั้
Am 
งโง่ 
 
ทั้งเบลอ
F 
  ที่ยอมให้คนอย่างเ
G 
ธอมาสวมเ
E 
ขา

 
ที่เธอทิ้ง
Am 
ฉันมันเจ็บรู้หม้าย
 
ที่เธอทิ้ง
F 
ฉันมันเจ็บเกือบตาย
 
ที่เธอทิ้ง
C 
ฉันให้ใจแตกสลาย
 
ฉันเกือบต
G 
ายด้วยน้ำมือของเธอ

 
แต่มาวั
Am 
นนี้เธอรู้แล้วใช่หม้าย
 
ว่าการอก
F 
หักมันเจ็บปวดแค่ไหน
 
เพราะไอ้บ่าว
C 
นั้นมันทิ้งเธอแล้วใช่หม้าย
 
มันสะ
G 
ใจ

 
ที่เธอทิ้ง
Am 
ฉันมันเจ็บรู้หม้าย
 
ที่เธอทิ้ง
F 
ฉันมันเจ็บเกือบตาย
 
ที่เธอทิ้ง
C 
ฉันให้ใจแตกสลาย
 
ฉันเกือบต
G 
ายด้วยน้ำมือของเธอ

 
แต่มาวั
Am 
นนี้เธอรู้แล้วใช่หม้าย
 
ว่าการอก
F 
หักมันเจ็บปวดแค่ไหน
 
เพราะไอ้บ่าว
C 
นั้นมันทิ้งเธอแล้วใช่หม้าย
 
มันสะ
G 
ใจ โอ๊ย.. สมน้ำหน้า

INSTRU | Am | F | C |

 
กูสะ
G 
ใจ โอ๊ย.. สมน้ำ
Am 
หน้า..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง มันเจ็บรู้หม้าย


ที่เธอทิ้งฉันมันเจ็บรู้หม้าย
ที่เธอทิ้งฉันมันเจ็บเกือบตาย
ที่เธอทิ้งฉันให้ใจแตกสลาย
ฉันเกือบตายด้วยน้ำมือของเธอ

( ดนตรี )

ก็คบกับเธอมาหลายปี
แต่อยู่ดีๆ เธอมาทิ้งไป
เธอไปกับคนใหม่ คนที่ฉันเคยสงสัย
วันก่อนเธอบอกก็แค่เพื่อนกัน

กว่าจะมารู้ตัวอีกที
ก็คือวันนี้วันที่เธอมาทิ้งฉัน
เธอไปกับไอ้บ่าวนั้น ที่บอกกับฉันว่าเพื่อนกัน
แต่มึงกับมันดันมาเป็นชู้

ที่เธอทิ้งฉันมันเจ็บรู้หม้าย
ที่เธอทิ้งฉันมันเจ็บเกือบตาย
ที่เธอทิ้งฉันให้ใจแตกสลาย
ฉันเกือบตายด้วยน้ำมือของเธอ

แต่มาวันนี้เธอรู้แล้วใช่หม้าย
ว่าการอกหักมันเจ็บปวดแค่ไหน
เพราะไอ้บ่าวนั้นมันทิ้งเธอแล้วใช่หม้าย
มันสะใจ โอ๊ย.. สมน้ำหน้า

( ดนตรี )

เวรกรรมตามทันไม่ต้องรอถึงชาติหน้า
กินไม่เลือกหน้า สันดานเหมือนหมาอย่างเธอ
ยอมรับว่าฉัน ทั้งบ้า ทั้งโง่ ทั้งเบลอ
ที่ยอมให้คนอย่างเธอมาสวมเขา

ที่เธอทิ้งฉันมันเจ็บรู้หม้าย
ที่เธอทิ้งฉันมันเจ็บเกือบตาย
ที่เธอทิ้งฉันให้ใจแตกสลาย
ฉันเกือบตายด้วยน้ำมือของเธอ

แต่มาวันนี้เธอรู้แล้วใช่หม้าย
ว่าการอกหักมันเจ็บปวดแค่ไหน
เพราะไอ้บ่าวนั้นมันทิ้งเธอแล้วใช่หม้าย
มันสะใจ

ที่เธอทิ้งฉันมันเจ็บรู้หม้าย
ที่เธอทิ้งฉันมันเจ็บเกือบตาย
ที่เธอทิ้งฉันให้ใจแตกสลาย
ฉันเกือบตายด้วยน้ำมือของเธอ

แต่มาวันนี้เธอรู้แล้วใช่หม้าย
ว่าการอกหักมันเจ็บปวดแค่ไหน
เพราะไอ้บ่าวนั้นมันทิ้งเธอแล้วใช่หม้าย
มันสะใจ โอ๊ย.. สมน้ำหน้า

( ดนตรี )

กูสะใจ โอ๊ย.. สมน้ำหน้า..

มิวสิควิดีโอ มันเจ็บรู้หม้าย ทิว จาห์โป

เพลง มันเจ็บรู้หม้าย
ศิลปิน : ทิว จาห์โป

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend