คอร์ดเพลง เธอกำลังเป็นชู้ – FIN

  
Text   

คอร์ดเพลง : เธอกำลังเป็นชู้ FIN

คอร์ดเพลง เธอกำลังเป็นชู้ - FIN

เพลง :

ศิลปิน : FIN

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : G,Em,C,D,Am,Bm


INTRO | G | G | Em | D |

 
ก็เ
G 
ห็นเต็มสองตา 
 
ว่าที่รักของเธอ
 
ที่เธอนั้น
Em 
รักและภักดีตลอด
D 
มา
 
เขามีใ
C 
ครอยู่แล้วอีก
D 
คน 
 
แอบปิดบัง
Bm 
ฉันเรื่อ
Em 
ยมา
 
ไม่อยากให้ใ
Am 
ครมาชี้หน้า
C 
ด่า 
 
ว่าแย่งแฟนเ
D 
ขา

 
เพราะฉันเป็นห่วง
Em 
เธอ 
 
เพราะว่าฉันสงส
Bm 
ารเธอ
 
ไม่อยากให้เ
C 
ธอ 
 
เป็นน้อยของใ
D 
คร

 
G 
ธอกำลังเป็น
Bm 
ชู้รู้ตัวหรือเ
Em 
ปล่า
 
เธอกำ
D 
ลังกินน้ำใต้เ
C 
ข่า
 
เป็น
Bm 
ตัวระบายคลายเ
Am 
หงาเรื่อย
D 
มา
 
ถ้าเ
G 
ธอจะยอมเป็
Bm 
นชู้ 
 
ยอมเสีย
Em 
น้ำตา
 
D 
ห้เธอถอนตัวถอนใ
C 
จดีกว่า 
 
 
Bm 
 
คน
Am 
ดีๆก็มีมากม
D 
าย
 
อย่าไ
C 
ปเปลืองตัวเปลืองหั
D 
วใจ
 
ให้ใ
F 
คร 
 
ที่
D 
มันไม่ใช่ขอ
G 
งเธอ

 
ก็ข
G 
องที่ยืมเขามา 
 
เมื่อเธอไม่คืนเขาไป
 
ไม่นานเท่าไ
Em 
หร่หรอก 
 
เขาจะมาทว
D 
งคืน
 
และ
C 
คนที่ต้องเสี
D 
ยใจ 
 
ก็คือ
Bm 
เธอไม่ใช่ใค
Em 
รอื่น
 
แล้วเ
C 
ธอจะฝืน 
 
ฝืนรักเขาทำ
D 
ไม

 
เพราะฉันเป็นห่วง
Em 
เธอ 
 
เพราะว่าฉันสงส
Bm 
ารเธอ
 
ไม่อยากให้เ
C 
ธอ 
 
เป็นน้อยของใ
D 
คร

 
G 
ธอกำลังเป็น
Bm 
ชู้รู้ตัวหรือเ
Em 
ปล่า
 
เธอกำ
D 
ลังกินน้ำใต้เ
C 
ข่า
 
เป็น
Bm 
ตัวระบายคลายเ
Am 
หงาเรื่อย
D 
มา
 
ถ้าเ
G 
ธอจะยอมเป็
Bm 
นชู้ 
 
ยอมเสีย
Em 
น้ำตา
 
D 
ห้เธอถอนตัวถอนใ
C 
จดีกว่า 
 
 
Bm 
 
ผู้ชาย
Am 
ดีๆก็มีมากม
D 
าย
 
อย่าไ
C 
ปเปลืองตัวเปลืองหั
D 
วใจ
 
ให้ใ
F 
คร 
 
ที่
D 
มันไม่ใช่ขอ
G 
งเธอ 
 
 
D 

INSTRU | G Bm | Em D | C Bm | Am D |
INSTRU | G Bm | Em D | C Bm | Am D | D |

 
นี่เ
G 
ธอกำลังเป็น
Bm 
ชู้รู้ตัวหรือเ
Em 
ปล่า
 
เธอกำ
D 
ลังกินน้ำใต้เ
C 
ข่า
 
เป็น
Bm 
ตัวระบายคลายเ
Am 
หงาเรื่อย
D 
มา
 
ถ้าเ
G 
ธอจะยอมเป็
Bm 
นชู้ 
 
ยอมเสีย
Em 
น้ำตา
 
D 
ห้เธอถอนตัวถอนใ
C 
จดีกว่า 
 
 
Bm 
 
ผู้ชาย
Am 
ดีๆก็มีมากม
D 
าย
 
อย่าไ
C 
ปเปลืองตัวเปลืองหั
D 
วใจ
 
ให้ใ
F 
คร 
 
ที่
D 
มันไม่ใช่ขอ
G 
งเธอ 
 
 
D 

 
G 
ธอกำลังเป็น
Bm 
ชู้ร..
Em 
 
เธอกำ
D 
ลังกินน้ำใต้เ
C 
ข่า
 
เป็น
Bm 
ตัวระบายคลายเ
Am 
หงาเรื่อย
D 
มา
 
ถ้าเ
G 
ธอจะยอมเป็
Bm 
นชู้ 
 
ยอมเสีย
Em 
น้ำตา
 
D 
ห้เธอถอนตัวถอนใ
C 
จดีกว่า 
 
 
Bm 
 
ผู้ชาย
Am 
ดีๆก็มีมากม
D 
าย
 
อย่าไ
C 
ปเปลืองตัวเปลืองหั
D 
วใจ
 
ให้ใ
F 
คร 
 
ที่
D 
มันไม่ใช่ขอ
G 
งเธอ

 
ผู้ช
C 
ายคนนั้น 
 
 
D 
มันไม่ใช่ขอ
G 
งเธอ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เธอกำลังเป็นชู้


ก็เห็นเต็มสองตา ว่าที่รักของเธอ
ที่เธอนั้นรักและภักดีตลอดมา
เขามีใครอยู่แล้วอีกคน แอบปิดบังฉันเรื่อยมา
ไม่อยากให้ใครมาชี้หน้าด่า ว่าแย่งแฟนเขา

เพราะฉันเป็นห่วงเธอ เพราะว่าฉันสงสารเธอ
ไม่อยากให้เธอ เป็นน้อยของใคร

เธอกำลังเป็นชู้รู้ตัวหรือเปล่า
เธอกำลังกินน้ำใต้เข่า
เป็นตัวระบายคลายเหงาเรื่อยมา
ถ้าเธอจะยอมเป็นชู้ ยอมเสียน้ำตา
ให้เธอถอนตัวถอนใจดีกว่า
คนดีๆก็มีมากมาย
อย่าไปเปลืองตัวเปลืองหัวใจ
ให้ใคร ที่มันไม่ใช่ของเธอ

ก็ของที่ยืมเขามา เมื่อเธอไม่คืนเขาไป
ไม่นานเท่าไหร่หรอก เขาจะมาทวงคืน
และคนที่ต้องเสียใจ ก็คือเธอไม่ใช่ใครอื่น
แล้วเธอจะฝืน ฝืนรักเขาทำไม

เพราะฉันเป็นห่วงเธอ เพราะว่าฉันสงสารเธอ
ไม่อยากให้เธอ เป็นน้อยของใคร

เธอกำลังเป็นชู้รู้ตัวหรือเปล่า
เธอกำลังกินน้ำใต้เข่า
เป็นตัวระบายคลายเหงาเรื่อยมา
ถ้าเธอจะยอมเป็นชู้ ยอมเสียน้ำตา
ให้เธอถอนตัวถอนใจดีกว่า
ผู้ชายดีๆก็มีมากมาย
อย่าไปเปลืองตัวเปลืองหัวใจ
ให้ใคร ที่มันไม่ใช่ของเธอ

( ดนตรี )

นี่เธอกำลังเป็นชู้รู้ตัวหรือเปล่า
เธอกำลังกินน้ำใต้เข่า
เป็นตัวระบายคลายเหงาเรื่อยมา
ถ้าเธอจะยอมเป็นชู้ ยอมเสียน้ำตา
ให้เธอถอนตัวถอนใจดีกว่า
ผู้ชายดีๆก็มีมากมาย
อย่าไปเปลืองตัวเปลืองหัวใจ
ให้ใคร ที่มันไม่ใช่ของเธอ

เธอกำลังเป็นชู้ร..
เธอกำลังกินน้ำใต้เข่า
เป็นตัวระบายคลายเหงาเรื่อยมา
ถ้าเธอจะยอมเป็นชู้ ยอมเสียน้ำตา
ให้เธอถอนตัวถอนใจดีกว่า
ผู้ชายดีๆก็มีมากมาย
อย่าไปเปลืองตัวเปลืองหัวใจ
ให้ใคร ที่มันไม่ใช่ของเธอ

ผู้ชายคนนั้น มันไม่ใช่ของเธอ..

มิวสิควิดีโอ เธอกำลังเป็นชู้ FIN

เพลง เธอกำลังเป็นชู้
ศิลปิน : FIN
ติดต่องานแสดง : 090 1760579
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend