หน้าแรก » เพชร สหรัตน์ » คอร์ดเพลง 7ปี..ดีแต่ปาก – เพชร สหรัตน์

คอร์ดเพลง 7ปี..ดีแต่ปาก – เพชร สหรัตน์

คอร์ดเพลง : 7ปี..ดีแต่ปาก เพชร สหรัตน์

คอร์ดเพลง 7ปี..ดีแต่ปาก - เพชร สหรัตน์

เพลง :

ศิลปิน : เพชร สหรัตน์

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : A,Bm,D,Em,F#m,G


Tune to Eb
INTRO | D A | G A |
INTRO | D F#m | G A | D F#m | G | A |

ยังจำทุกคำที่เจ้าบอ
F#m 
กมา
 
ว่าจะ
Em 
อยู่รักษาความ
สุขให้ทุกข์สลา
ยไป
Bm 
เชื่อทุกครั้งโกหกยอ
F#m 
มรับกับคำที่พูดไว้
 
แต่วัน
นี้ความสุขที่หายไป
 
ทุก
คำที่เคยพูดไว้ 
 
คุณทำไม่ไ
ด้เลย

 
เมื่อ
Bm 
เขาไม่รักก็ควรออกไปให้
F#m 
ไกล
 
จะ
Em 
ยื้อจะรั้งทำ
ไม 
 
ออกไปมันเสี
ยเวลา
Bm 
เขาบ่เอาเจ้าแล้ว 
 
ยอม
F#m 
รับแน่แหมว่า
 
อย่า
Em 
อยู่ให้เสียเว
ลา 
 
ไปสาบ่ต้อ
งห่วง 
 
 

 
คั่นเขาบ่
ฮักกะจักสิ
อยู่ไปเพื่ออิ
Bm 
หยัง
 
เขาเบื่อเขา
ซังอย่าเลยอย่า
รั้งอย่าฝืนอ
ยู่ต่อ
 
ก็ควรปล่อยว
างว่าเขาบ่เ
อาเขาเบื่อเข
Bm 
าพอ
 
ฟ้าว
ไปซะเ
ถาะ 
 
เจ็ดปีที่
รอมันทรม
าน

INSTRU | D A | Bm A | G A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | G A | D A |

 
คั่นเขาบ่
ฮักกะจักสิ
อยู่ไปเพื่ออิ
Bm 
หยัง
 
เขาเบื่อเขา
ซังอย่าเลยอย่า
รั้งอย่าฝืนอ
ยู่ต่อ
 
ก็ควรปล่อยว
างว่าเขาบ่เ
อาเขาเบื่อเข
Bm 
าพอ
 
ฟ้าว
ไปซะเ
ถาะ 
 
เจ็ดปีที่
รอมันทรม
าน

 
คั่นเขาบ่
ฮักกะจักสิ
อยู่ไปเพื่ออิ
Bm 
หยัง
 
เขาเบื่อเขา
ซังอย่าเลยอย่า
รั้งอย่าฝืนอ
ยู่ต่อ
 
ก็ควรปล่อยว
างว่าเขาบ่เ
อาเขาเบื่อเข
Bm 
าพอ
 
ฟ้าว
ไปซะเ
ถาะ 
 
เจ็ดปีที่
รอมันทรม
าน

 
ฟ้าว
ไปซะเ
ถาะ 
 
เจ็ดปีที่
รอมันทรม
าน

คอร์ดกีตาร์ในเพลง 7ปี..ดีแต่ปาก


ยังจำทุกคำที่เจ้าบอกมา
ว่าจะอยู่รักษาความสุขให้ทุกข์สลายไป
เชื่อทุกครั้งโกหกยอมรับกับคำที่พูดไว้
แต่วันนี้ความสุขที่หายไป
ทุกคำที่เคยพูดไว้ คุณทำไม่ได้เลย

เมื่อเขาไม่รักก็ควรออกไปให้ไกล
จะยื้อจะรั้งทำไม ออกไปมันเสียเวลา
เขาบ่เอาเจ้าแล้ว ยอมรับแน่แหมว่า
อย่าอยู่ให้เสียเวลา ไปสาบ่ต้องห่วง

คั่นเขาบ่ฮักกะจักสิอยู่ไปเพื่ออิหยัง
เขาเบื่อเขาซังอย่าเลยอย่ารั้งอย่าฝืนอยู่ต่อ
ก็ควรปล่อยวางว่าเขาบ่เอาเขาเบื่อเขาพอ
ฟ้าวไปซะเถาะ เจ็ดปีที่รอมันทรมาน

( ดนตรี )

คั่นเขาบ่ฮักกะจักสิอยู่ไปเพื่ออิหยัง
เขาเบื่อเขาซังอย่าเลยอย่ารั้งอย่าฝืนอยู่ต่อ
ก็ควรปล่อยวางว่าเขาบ่เอาเขาเบื่อเขาพอ
ฟ้าวไปซะเถาะ เจ็ดปีที่รอมันทรมาน

คั่นเขาบ่ฮักกะจักสิอยู่ไปเพื่ออิหยัง
เขาเบื่อเขาซังอย่าเลยอย่ารั้งอย่าฝืนอยู่ต่อ
ก็ควรปล่อยวางว่าเขาบ่เอาเขาเบื่อเขาพอ
ฟ้าวไปซะเถาะ เจ็ดปีที่รอมันทรมาน

ฟ้าวไปซะเถาะ เจ็ดปีที่รอมันทรมาน

มิวสิควิดีโอ 7ปี..ดีแต่ปาก เพชร สหรัตน์

เพลง 7ปี..ดีแต่ปาก
ศิลปิน : เพชร สหรัตน์

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :