คอร์ดเพลง 7ปี..ดีแต่ปาก – เพชร สหรัตน์

  
Text   

คอร์ดเพลง : 7ปี..ดีแต่ปาก เพชร สหรัตน์

คอร์ดเพลง 7ปี..ดีแต่ปาก - เพชร สหรัตน์

เพลง :

ศิลปิน : เพชร สหรัตน์

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : A,Bm,D,Em,F#m,G


Tune to Eb
INTRO | D A | G A |
INTRO | D F#m | G A | D F#m | G | A |

D 
ยังจำทุกคำที่เจ้าบอ
F#m 
กมา
 
ว่าจะ
Em 
อยู่รักษาความ
A 
สุขให้ทุกข์สลา
D 
ยไป
Bm 
เชื่อทุกครั้งโกหกยอ
F#m 
มรับกับคำที่พูดไว้
 
แต่วัน
G 
นี้ความสุขที่หายไป
 
ทุก
A 
คำที่เคยพูดไว้ 
 
คุณทำไม่ไ
D 
ด้เลย

 
เมื่อ
Bm 
เขาไม่รักก็ควรออกไปให้
F#m 
ไกล
 
จะ
Em 
ยื้อจะรั้งทำ
A 
ไม 
 
ออกไปมันเสี
D 
ยเวลา
Bm 
เขาบ่เอาเจ้าแล้ว 
 
ยอม
F#m 
รับแน่แหมว่า
 
อย่า
Em 
อยู่ให้เสียเว
A 
ลา 
 
ไปสาบ่ต้อ
D 
งห่วง 
 
 
A 

 
คั่นเขาบ่
D 
ฮักกะจักสิ
A 
อยู่ไปเพื่ออิ
Bm 
หยัง
 
เขาเบื่อเขา
G 
ซังอย่าเลยอย่า
A 
รั้งอย่าฝืนอ
D 
ยู่ต่อ
A 
 
ก็ควรปล่อยว
D 
างว่าเขาบ่เ
A 
อาเขาเบื่อเข
Bm 
าพอ
 
ฟ้าว
A 
ไปซะเ
G 
ถาะ 
 
เจ็ดปีที่
A 
รอมันทรม
D 
าน

INSTRU | D A | Bm A | G A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | G A | D A |

 
คั่นเขาบ่
D 
ฮักกะจักสิ
A 
อยู่ไปเพื่ออิ
Bm 
หยัง
 
เขาเบื่อเขา
G 
ซังอย่าเลยอย่า
A 
รั้งอย่าฝืนอ
D 
ยู่ต่อ
A 
 
ก็ควรปล่อยว
D 
างว่าเขาบ่เ
A 
อาเขาเบื่อเข
Bm 
าพอ
 
ฟ้าว
A 
ไปซะเ
G 
ถาะ 
 
เจ็ดปีที่
A 
รอมันทรม
D 
าน

 
คั่นเขาบ่
D 
ฮักกะจักสิ
A 
อยู่ไปเพื่ออิ
Bm 
หยัง
 
เขาเบื่อเขา
G 
ซังอย่าเลยอย่า
A 
รั้งอย่าฝืนอ
D 
ยู่ต่อ
A 
 
ก็ควรปล่อยว
D 
างว่าเขาบ่เ
A 
อาเขาเบื่อเข
Bm 
าพอ
 
ฟ้าว
A 
ไปซะเ
G 
ถาะ 
 
เจ็ดปีที่
A 
รอมันทรม
D 
าน

 
ฟ้าว
A 
ไปซะเ
G 
ถาะ 
 
เจ็ดปีที่
A 
รอมันทรม
D 
าน

คอร์ดกีตาร์ในเพลง 7ปี..ดีแต่ปาก


ยังจำทุกคำที่เจ้าบอกมา
ว่าจะอยู่รักษาความสุขให้ทุกข์สลายไป
เชื่อทุกครั้งโกหกยอมรับกับคำที่พูดไว้
แต่วันนี้ความสุขที่หายไป
ทุกคำที่เคยพูดไว้ คุณทำไม่ได้เลย

เมื่อเขาไม่รักก็ควรออกไปให้ไกล
จะยื้อจะรั้งทำไม ออกไปมันเสียเวลา
เขาบ่เอาเจ้าแล้ว ยอมรับแน่แหมว่า
อย่าอยู่ให้เสียเวลา ไปสาบ่ต้องห่วง

คั่นเขาบ่ฮักกะจักสิอยู่ไปเพื่ออิหยัง
เขาเบื่อเขาซังอย่าเลยอย่ารั้งอย่าฝืนอยู่ต่อ
ก็ควรปล่อยวางว่าเขาบ่เอาเขาเบื่อเขาพอ
ฟ้าวไปซะเถาะ เจ็ดปีที่รอมันทรมาน

( ดนตรี )

คั่นเขาบ่ฮักกะจักสิอยู่ไปเพื่ออิหยัง
เขาเบื่อเขาซังอย่าเลยอย่ารั้งอย่าฝืนอยู่ต่อ
ก็ควรปล่อยวางว่าเขาบ่เอาเขาเบื่อเขาพอ
ฟ้าวไปซะเถาะ เจ็ดปีที่รอมันทรมาน

คั่นเขาบ่ฮักกะจักสิอยู่ไปเพื่ออิหยัง
เขาเบื่อเขาซังอย่าเลยอย่ารั้งอย่าฝืนอยู่ต่อ
ก็ควรปล่อยวางว่าเขาบ่เอาเขาเบื่อเขาพอ
ฟ้าวไปซะเถาะ เจ็ดปีที่รอมันทรมาน

ฟ้าวไปซะเถาะ เจ็ดปีที่รอมันทรมาน

มิวสิควิดีโอ 7ปี..ดีแต่ปาก เพชร สหรัตน์

เพลง 7ปี..ดีแต่ปาก
ศิลปิน : เพชร สหรัตน์

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend