คอร์ดเพลง มุม – War Wanarat x Tik Playground

  
Text   

คอร์ดเพลง : มุม War Wanarat x Tik Playground

คอร์ดเพลง มุม - War Wanarat x Tik Playground

เพลง :

ศิลปิน : War Wanarat x Tik Playground

เนื้อร้อง/ทำนอง : Tik Playground

คอร์ดทั้งหมด : G,D,Em,C,


INTRO | G | D | Em | Cm |
INTRO | G | D | Em | Cm F |

G 
  หากใครคนหนึ่ง
Gmaj7 
มีคำถาม
 
  สักวันคุณอยากจะพ
Em 
บใคร
 
  คำตอบใน
Cm 
ใจคือใครที่คุณต้องการ

G 
  เธอคือคนที่ดี
Gmaj7 
พร้อม
 
  ใครใครต่างพากันชอ
Em 
บเธอ
 
  เธอคือคำ
Cm 
ตอบที่ทุกหัวใจใฝ่ฝัน

Bm 
  และฉันเป็นคนที่ประทั
Em 
บใจเธอเช่นกัน
 
  แต่ฉั
Bm 
นก็ไม่กล้าที่จะพู
Em 
ดไป
 
  ได้แต่
Am 
ยิ้มให้เธอเบาเบาอยู่ใน
Bm 
มุมที่เธอไม่สนใจ
 
  แอบ
Cm 
มองดูเธอไกลไกล 
 
อย่าง
F 
นี้ต่อ
D 
ไป

 
ได้แอบม
G 
องเธอข้าง
D/F# 
เดียวอยู่ที่มุ
Em 
มนี้
 
ก็พอแ
C 
ล้วไม่มีเงื่อนไ
F 
ขใดใดในความหวังดี
Bm 
แค่ได้ชอบเธออยู่ตอ
Em 
นนี้ 
 
 
E 
 
ก็ถือเป็น
Am 
โชคชะตาดีดี
 
ที่คนอย่า
Cm 
งฉันได้เกิดมา
F 
พบกับเธอ

INSTRU | G | G |

G 
  หากเราใกล้กันม
Gmaj7 
ากกว่านี้
 
  สักวันมันอาจจะไ
Em 
ม่ดี
 
  บางสิ่งใน
Cm 
ใจฉันอาจทำเธอลำบาก

G 
  ก็ปล่อยเธอลอยอยู่
Gmaj7 
บนฟ้า
 
  ขอมองดูเธอจาก
Em 
พื้นดิน
 
  แค่เพียงได้
Cm 
เห็นเธอฉันก็สุขใจแล้ว

Bm 
  และฉันเป็นคนที่ประทั
Em 
บใจเธอเช่นกัน
 
  แต่ฉั
Bm 
นก็ไม่กล้าที่จะพู
Em 
ดไป
 
  ได้แต่
Am 
ยิ้มให้เธอเบาเบาอยู่ใน
Bm 
มุมที่เธอไม่สนใจ
 
  แอบ
Cm 
มองดูเธอไกลไกล 
 
อย่าง
F 
นี้ต่อ
D 
ไป

 
ได้แอบม
G 
องเธอข้าง
D/F# 
เดียวอยู่ที่มุ
Em 
มนี้
 
ก็พอแ
C 
ล้วไม่มีเงื่อนไ
F 
ขใดใดในความหวังดี
Bm 
แค่ได้ชอบเธออยู่ตอ
Em 
นนี้ 
 
 
E 
 
ก็ถือเป็น
Am 
โชคชะตาดีดี
 
ที่คนอย่า
Cm 
งฉันได้เกิดมา
F 
พบกับเธอ

C 
แต่ถ้าวันหนึ่งเธอเหนื่อ
Bm 
ยล้าจากเรื่องต่างๆ
Am 
จนเธอรู้สึกว่าโลกนี้ 
 
เหมือนกั
D 
บไม่เหลือใ
G 
คร
 
โปรดจง
C 
รู้เอาไว้ 
 
ว่าโล
Bm 
กนี้ยังมีความห่วงใย
 
จาก
Am 
มุมเล็กเล็กตรงนี้เส
F 
มอ 
 
โฮโ
D 

 
ได้แอบม
G 
องเธอข้าง
D/F# 
เดียวอยู่ที่มุ
Em 
มนี้
 
ก็พอแ
C 
ล้วไม่มีเงื่อนไ
F 
ขใดใดในความหวังดี
Bm 
แค่ได้ชอบเธออยู่ตอ
Em 
นนี้ 
 
 
E 
 
ก็ถือเป็น
Am 
โชคชะตาดีดี
 
ที่คนอย่า
Cm 
งฉันได้เกิดมา
F 
พบกับเธอ

 
ได้แอบม
G 
องเธอข้าง
D/F# 
เดียวอยู่ที่มุ
Em 
มนี้
 
ก็พอแ
C 
ล้วไม่มีเงื่อน
F 
ไขใดใดในความหวังดี
Bm 
เพราะเรื่องดีดีที่มีตอ
Em 
นนี้ 
 
 
E 
(แค่ได้พบเธอ)
 
คือการไ
Am 
ด้รู้ว่าเธอคนนี้ได้มีควา
Cm 
มสุข
 
แค่เพียงเท่า
F 
นี้ฉันก็อุ่นใจ

OUTRO | G | D/F# | Em | Cm |
OUTRO | G | D/F# | Em | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง มุม


หากใครคนหนึ่งjมีคำถาม
สักวันคุณอยากจะพบใคร
คำตอบในใจคือใครที่คุณต้องการ

เธอคือคนที่ดีjพร้อม
ใครใครต่างพากันชอบเธอ
เธอคือคำตอบที่ทุกหัวใจใฝ่ฝัน

และฉันเป็นคนที่ประทับใจเธอเช่นกัน
แต่ฉันก็ไม่กล้าที่จะพูดไป
ได้แต่ยิ้มให้เธอเบาเบาอยู่ในมุมที่เธอไม่สนใจ
แอบมองดูเธอไกลไกล อย่างนี้ต่อไป

ได้แอบมองเธอข้างเดียวอยู่ที่มุมนี้
ก็พอแล้วไม่มีเงื่อนไขใดใดในความหวังดี
แค่ได้ชอบเธออยู่ตอนนี้
ก็ถือเป็นโชคชะตาดีดี
ที่คนอย่างฉันได้เกิดมาพบกับเธอ

( ดนตรี )

หากเราใกล้กันมjากกว่านี้
สักวันมันอาจจะไม่ดี
บางสิ่งในใจฉันอาจทำเธอลำบาก

ก็ปล่อยเธอลอยอยู่jบนฟ้า
ขอมองดูเธอจากพื้นดิน
แค่เพียงได้เห็นเธอฉันก็สุขใจแล้ว

และฉันเป็นคนที่ประทับใจเธอเช่นกัน
แต่ฉันก็ไม่กล้าที่จะพูดไป
ได้แต่ยิ้มให้เธอเบาเบาอยู่ในมุมที่เธอไม่สนใจ
แอบมองดูเธอไกลไกล อย่างนี้ต่อไป

ได้แอบมองเธอข้างเดียวอยู่ที่มุมนี้
ก็พอแล้วไม่มีเงื่อนไขใดใดในความหวังดี
แค่ได้ชอบเธออยู่ตอนนี้
ก็ถือเป็นโชคชะตาดีดี
ที่คนอย่างฉันได้เกิดมาพบกับเธอ

แต่ถ้าวันหนึ่งเธอเหนื่อยล้าจากเรื่องต่างๆ
จนเธอรู้สึกว่าโลกนี้ เหมือนกับไม่เหลือใคร
โปรดจงรู้เอาไว้ ว่าโลกนี้ยังมีความห่วงใย
จากมุมเล็กเล็กตรงนี้เสมอ โฮโฮ

ได้แอบมองเธอข้างเดียวอยู่ที่มุมนี้
ก็พอแล้วไม่มีเงื่อนไขใดใดในความหวังดี
แค่ได้ชอบเธออยู่ตอนนี้
ก็ถือเป็นโชคชะตาดีดี
ที่คนอย่างฉันได้เกิดมาพบกับเธอ

ได้แอบมองเธอข้างเดียวอยู่ที่มุมนี้
ก็พอแล้วไม่มีเงื่อนไขใดใดในความหวังดี
เพราะเรื่องดีดีที่มีตอนนี้ (แค่ได้พบเธอ)
คือการได้รู้ว่าเธอคนนี้ได้มีความสุข
แค่เพียงเท่านี้ฉันก็อุ่นใจ

มิวสิควิดีโอ มุม War Wanarat x Tik Playground

เพลง มุม
ศิลปิน : War Wanarat x Tik Playground
Arrange : Thitiwat Rongthong
Melody : Tul / Tik Playground
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend