คอร์ดเพลง 15 กรกฎา – THE DAD

  
Text   

คอร์ดเพลง : 15 กรกฎา THE DAD

คอร์ดเพลง 15 กรกฎา - THE DAD

เพลง :

ศิลปิน : THE DAD

เนื้อร้อง/ทำนอง : p per pLay

คอร์ดทั้งหมด : C,D,Em,G


INTRO | C G | Em D | ( 2 Times )

C 
  ขอโทษที่ผ่า
G 
นมา 
 
ตลอดเวลา
Em 
  ทำให้คุณ
D 
นั้น 
 
รู้สึกไม่ดี
C 
  ขอโทษทุกอย่า
G 
งนะ 
 
ที่ในบางที
Em 
  ทำให้คุ
D 
ณนี้ 
 
ไม่สบายใจ

C 
รู้ไหม 
 
ว่าคุณมี
G 
ค่าแค่ไหน
Em 
และมีความหมายมา
D 
กมายเพียงใด
C 
ผมแค่อยากจะบอก 
 
ว่ารั
G 
กคุณมากเท่าไร
Em 
ขอบคุณที่เกิดมาเป็
D 
นของผม

 
ในวั
C 
นนี้ผมขอให้
G 
คุณ 
 
มีความสุข
Em 
เกินกว่า
D 
ใคร
C 
ขอให้ได้
G 
พบ 
 
ได้เจอแต่
Em 
สิ่ง 
 
 
D 
ดีๆ
 
อยากให้
C 
รู้ 
 
ทุกช่วงเว
G 
ลาที่เหลือต่อ
Em 
ไปจา
D 
กนี้
C 
จะอยู่กั
G 
บคุณ 
 
 
Em 
ตลอดไ
D 
ป คอยอยู่ข้างๆ กัน

INSTRU | C G | Em D |

C 
  ไม่ว่าวันพรุ่
G 
งนี้ 
 
จะเกิดอะไร
Em 
  จะใส่ใจใ
D 
ห้มากขึ้นทุกวัน
C 
  ดูแลตลอ
G 
ดไป 
 
ให้คุณถึงฝัน
Em 
  จะไม่ทำใ
D 
ห้คุณต้องเสียใจ

C 
รู้ไหม 
 
ว่าคุ
G 
ณมีค่าแค่ไหน
Em 
และมีความหมายมา
D 
กมายเพียงใด
C 
ผมแค่อยากจะบอก 
 
ว่า
G 
รักคุณมากเท่าไร
Em 
ขอบคุณที่เกิดมาเป็นขอ
D 
งผม

 
ในวั
C 
นนี้ผมขอให้
G 
คุณ 
 
มีความสุข
Em 
เกินกว่า
D 
ใคร
C 
ขอให้ได้
G 
พบ 
 
ได้เจอแต่
Em 
สิ่ง 
 
 
D 
ดีๆ
 
อยากให้
C 
รู้ 
 
ทุกช่วงเว
G 
ลาที่เหลือต่อ
Em 
ไปจา
D 
กนี้
C 
จะอยู่กั
G 
บคุณ 
 
 
Em 
ตลอดไ
D 
ป คอยอยู่ข้างๆ กัน

Em 
ไม่ว่าจะยัง
D 
ไง
 
ชาติ
C 
นี้หรือชาติไหน
G 
ก็ขอให้ได้พบกัน
Em 
รักกันแบบนี้ 
 
จะเ
D 
กิดอีกกี่ครั้ง
C 
ก็ยังคงรักกันต่
D 
อไป

Em 
Thankful for  
D 
being born my son
 
Please for
C 
give me that day m
G 
ade you sad
Em 
But from now on I  
D 
will love you much more
C 
And from now on we’ll stay for
D 
ever

 
ในวั
C 
นนี้ผมขอให้
G 
คุณ 
 
มีความสุข
Em 
เกินกว่า
D 
ใคร
C 
ขอให้ได้
G 
พบ 
 
ได้เจอแต่
Em 
สิ่ง 
 
 
D 
ดีๆ
 
อยากให้
C 
รู้ 
 
ทุกช่วงเว
G 
ลาที่เหลือต่อ
Em 
ไปจา
D 
กนี้
C 
จะอยู่กั
G 
บคุณ 
 
 
Em 
ตลอดไ
D 
ป คอยอยู่ข้างๆ กัน

INTRO | C G | Em D | ( 2 Times ) | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง 15 กรกฎา


ขอโทษที่ผ่านมา ตลอดเวลา
ทำให้คุณนั้น รู้สึกไม่ดี
ขอโทษทุกอย่างนะ ที่ในบางที
ทำให้คุณนี้ ไม่สบายใจ

รู้ไหม ว่าคุณมีค่าแค่ไหน
และมีความหมายมากมายเพียงใด
ผมแค่อยากจะบอก ว่ารักคุณมากเท่าไร
ขอบคุณที่เกิดมาเป็นของผม

ในวันนี้
ผมขอให้คุณ มีความสุขเกินกว่าใคร
ขอให้ได้พบ ได้เจอแต่สิ่งดีๆ
อยากให้รู้ ทุกช่วงเวลาที่เหลือต่อไปจากนี้
จะอยู่กับคุณตลอดไป คอยอยู่ข้างๆ กัน

ไม่ว่าวันพรุ่งนี้ จะเกิดอะไร
จะใส่ใจให้มากขึ้นทุกวัน
ดูแลตลอดไป ให้คุณถึงฝัน
จะไม่ทำให้คุณต้องเสียใจ

รู้ไหม ว่าคุณมีค่าแค่ไหน
และมีความหมายมากมายเพียงใด
ผมแค่อยากจะบอก ว่ารักคุณมากเท่าไร
ขอบคุณที่เกิดมาเป็นของผม

ในวันนี้
ผมขอให้คุณ มีความสุขเกินกว่าใคร
ขอให้ได้พบ ได้เจอแต่สิ่งดีๆ
อยากให้รู้ ทุกช่วงเวลาที่เหลือต่อไปจากนี้
จะอยู่กับคุณตลอดไป คอยอยู่ข้างๆ กัน

ไม่ว่าจะยังไง ชาตินี้หรือชาติไหนก็ขอให้ได้พบกัน
รักกันแบบนี้ จะเกิดอีกกี่ครั้ง ก็ยังคงรักกันต่อไป

Thankful for being born my son
Please forgive me that day made you sad
But from now on I will love you much more
And from now on we’ll stay forever

ในวันนี้
ผมขอให้คุณ มีความสุขเกินกว่าใคร
ขอให้ได้พบ ได้เจอแต่สิ่งดีๆ
อยากให้รู้ ทุกช่วงเวลาที่เหลือต่อไปจากนี้
จะอยู่กับคุณตลอดไป คอยอยู่ข้างๆ กัน

มิวสิควิดีโอ 15 กรกฎา THE DAD

เพลง 15 กรกฎา
ศิลปิน : THE DAD
Melody : p per pLay
ติดต่องาน : 088-873-6778
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend