คอร์ดเพลง แฟนนักโทษชาย – ปีใหม่ ไหทองคำ

  
Text   

INTRO | Gm | Eb | F | Gm | Gm |

 
อย่าใ
Gm 
ห้น้องนั้นพูดเลย 
 
ว่ามั
Bb 
นเจ็บขนาดไหน
 
เรื่องที่
Cm 
พี่ต้องจากไป 
 
โด
Gm 
ยไม่ได้ร่ำลา
 
วันที่บ่
Eb 
าวนั้นกลับมา 
 
ก็เอาแ
F 
ต่ 
 
ว่าแต่น้อ
Gm 

 
ตั้งปี
Cm 
ครึ่งพี่รู้หม้าย 
 
น้องต้อ
Eb 
งโดนใครประนาม
 
โดนเหยียดห
F 
ยามว่าสาวนี้ 
 
ผัวติดหรา
Gm 
F 

 
* อนา
Gm 
คตดูไม่ดี 
 
หัวใ
Bb 
จนี้แทบสลาย
 
ซ้ำต้อ
Cm 
งนอนร้องไห้ 
 
รับควา
Gm 
มจริงที่เกิดขึ้น
 
จากเพื่อ
Eb 
นๆ 
 
แถวข้างบ้าน
 
(เขา)(มัน)เรีย
F 
กน้อง 
 
เมียนักโท
Gm 
ษชาย

 
** ไอ้บ่าวข้า
Cm 
งบ้านมันมาเวียน
 
มาชว
Eb 
นให้น้องเปลี่ยนใจ
 
บอกอิ
F 
กรอมันทำไหร 
 
มันไม่ผ่า
Gm 
 
ต่อให้
Cm 
นานเนิ่นนาน 
 
นานแค่
Bb 
ไหนน้องก็จะรอ
 
ไม่เคย
Eb 
ทำตัวออร้อ 
 
พันนั้
F 

 
*** ก็น้องมีแฟนค
Bb 
นเดียว
 
น้องมีผัวคนเดียวน้องมีลูกค
Gm 
นเดียว
 
แล้วแฟนทอมไ
Eb 
ม่เกี่ยว
 
ฝรั่งกะไม่เกี่ยวว่ารักเดียวใ
F 
จเดียว
 
ถึงแฟนน้องกิ
Bb 
นท่อม
 
แฟนน้องชอบท่อม น้องก็รั
Gm 
บได้
 
(แล้ว)ที่มาว่าน้องหลา
Eb 
ยใจ
 
ว่าน้องมีผัวใหม่นั้นใครว่
F 
ามา
 
(ฉันอยา
Bb 
กรู้จัง)
F 

( *, **, ***, *** )

OUTRO | Bb |

เนื้อเพลง
อย่าให้น้องนั้นพูดเลย ว่ามันเจ็บขนาดไหน
เรื่องที่พี่ต้องจากไป โดยไม่ได้ร่ำลา
วันที่บ่าวนั้นกลับมา ก็เอาแต่ ว่าแต่น้อง

ตั้งปีครึ่งพี่รู้หม้าย น้องต้องโดนใครประนาม
โดนเหยียดหยามว่าสาวนี้ผัวติดหราง

* อนาคตดูไม่ดี หัวใจนี้แทบสลาย
ซ้ำต้องนอนร้องไห้ รับความจริงที่เกิดขึ้น
จากเพื่อนๆ แถวข้างบ้าน
เขาเรียกน้อง เมียนักโทษชาย

** ไอ้บ่าวข้างบ้านมันมาเวียน
มาชวนให้น้องเปลี่ยนใจ
บอกอิกรอมันทำไหร มันไม่ผ่าน
ต่อให้นานเนิ่นนาน นานแค่ไหนน้องก็จะรอ
ไม่เคยทำตัวออร้อ พันนั้น

*** ก็น้องมีแฟนคนเดียว
น้องมีผัวคนเดียวน้องมีลูกคนเดียว
แล้วแฟนทอมไม่เกี่ยว
ฝรั่งไม่เกี่ยวว่ารักเดียวใจเดียว
ถึงแฟนน้องกินท่อม
แฟนน้องชอบท่อม น้องก็รับได้
ละที่ว่าน้องหลายใจ
ว่าน้องมีผัวใหม่นั้นใครว่ามา
(ฉันอยากรู้จัง)

(*, **, ***, *** )
เพลง แฟนนักโทษชาย
ร้องแก้เพลง นักโทษชาย ของศิลปิน ธีรเดช
คอร์ด แฟนนักโทษชาย - ปีใหม่ ไหทองคำ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend