คอร์ดเพลง กอดกัน – K6Y ft.LAZYLOXY, JAYRUN

  
Text   

คอร์ดเพลง : กอดกัน K6Y

คอร์ดเพลง กอดกัน - K6Y

เพลง :

ศิลปิน : K6Y

เนื้อร้อง : K6Y, LAZYLOXY, JAYRUN

คอร์ดทั้งหมด : D,D7,Em,G


INTRO | D D7 | G | Em | ( 2 Times )

 
ฉันคงต้อง
D 
ไป 
 
 
D7 
 
คงรั้งฉันไว้ไม่ไ
G 
หวเหมือนทุกครั้งที่เธ
Em 
อทำ
 
ที่ตรงข
D 
บวนรถไฟ 
 
 
D7 
 
เธอยิ้มให้ฉันเหมือนเ
G 
คยเหมือนวันแรกที่เจ
Em 
อกัน
 
มันทำให้คิดถึงเธอจั
D 
งเลย 
 
 
D7 
 
พอนึกว่าภาพที่เ
G 
ราเคยได้เห็นกันปร
Em 
ะจำ
 
พรุ่งนี้มันคงไ
D 
ม่มี 
 
ช่วยก
D7 
อด
 
ให้อุ่นอีกครั้งและจำใ
G 
ห้ดี 
 
 
Em 

 
วันเว
D 
ลา 
 
 
D7 
 
หมุนเป็นวงยัง
G 
ย้ำเรื่องที่เคยมีอยู่
Em 
จริง
 
ถ้ามองให้
D 
ดี บางสิ่ง  
D7 
 
เราทิ้งมันไปง่ายด
G 
ายเหลือเกิน 
 
 
Em 

 
มีคำบาง
D 
คำ 
 
 
D7 
 
ฉันรู้ว่าเธอก็ห
G 
วังให้ฉันพูดมันเหมือน
Em 
เคย
 
อย่าโกรธที่ฟ้าไม่เป็นดั
D 
งใจ 
 
 
D7 
 
แค่กอดสุดท้ายแล้วค
G 
งต้องไป 
 
 
Em 

 
D 
อดกันเพื่อลืมเรื่อ
D7 
งราว
 
ที่เราเคยทำให้
G 
รักต้องหม่น 
 
 
Em 
 
โปรดเถอะก
D 
อดฉันและย้ำเ
D7 
ตือน
 
ทุกความทรงจำว่ารักกันมา
G 
กเพียงใด 
 
 
Em 

D 
  เธอเคยบอกกับฉันว่าเธอเป็นคนขี้เบื่อ
D7 
  แต่ก็อยู่กับฉันทั้งที่เป็นเรื่องที่แปลก
G 
  ฉันขอโทษจริงๆ 
 
สุดท้ายเป็นฉันที่เปลี่ยน
Em 
  แม้เธอบอกว่าพร้อมจะร่วมชีวิตที่เ
D 
สี่ยงไปด้วยกัน
 
  ฉันคงต้อง
D7 
ทำเธอเสียใจ
 
  แต่ไม่มีเลยที่เ
G 
คยเสียดาย
 
  เวลาที่เราต่าง
Em 
ได้เสียไป

 
  ฉันยังคงเก็บมัน
D 
มาตลอดเวลา
 
  ก่อนที่เธอเอ่ยว
D7 
าจาฉันมองลงในดวงตาคู่
G 
นั้น
 
  ทั้งรอยยิ้มและหยดน้ำตา ที่
Em 
ไหล
 
  มันก็ไม่มีอะไรช่วย
D 
รั้ง 
 
คงถึงเวลาต้องบอกลาเธอ
D7 
  มือฉันเช็ดลงตรงที่ขอบตาเธอ
G 
  คงไม่มีฉันคนเดิมให้กลับมาเจอ
Em 
  มากอดมาเธอ

D 
  ครบ ครับ ขนสัมภาระลงจากรถ
D7 
  ลบ สถานะ ที่หน้าสถานี
G 
  เช็ก 
 
สติสัมปชัญญะ
Em 
  และค่อยเลิกกันด้วยดี

D 
หยดน้ำออกจากตาฉันทำได้แค่ปลอบใจ
D7 
เธอหันกลับมาขอบคุณยังน่ารักอย่าบอกใคร
G 
ก่อนน้องจะหลับตาพี่คว้าเธอมากอดไว้
Em 
จากนั้นจึงบอกลาเราเลิกกันตลอดไป

D 
  ใครบางคนบางครั้งแค่เกิดมาเพื่อจากกัน
D7 
  และเธอไม่ควรจะรั้งถ้าหากว่าฉันหมดใจ
G 
  มันคงเป็นความบังเอิญพาเรามาเพื่อผูกพัน
Em 
  ที่เราทำได้จริงๆ 
 
คงทำได้ได้แค่จดจำ

D 
  และคงไม่โทษตัวเธอที่ทำให้ฉันถอดใจ
D7 
  จะบอกว่าที่ผ่านมานั้นไอ้ตัวของฉันขอบใจ
G 
  คงทำได้เพียงอวยพรให้ตัวเธอนั้นปลอดภัย
Em 
  ไม่ว่าในอ้อมกอดใคร

 
D 
อดกันเพื่อลืมเรื่อง
D7 
ราว
 
ที่เราเคยทำให้
G 
รักต้องหม่น
Em 
(เรื่องราวที่ทำให้เราต้องจบ)
 
โปรดเถอะก
D 
อดฉันและย้ำเ
D7 
ตือน
 
ทุกความทรงจำว่ารักกันมา
G 
กเพียงใด
Em 
(วันนี้เธอแค่ต้องข้ามมันไป)

 
แค่เพียงเธอก
D 
อดกันเพื่อลืมเรื่อ
D7 
งราว
 
ที่เราเคยทำให้
G 
รักต้องหม่น 
 
 
Em 
 
แค่เธอก
D 
อดฉันและย้ำเ
D7 
ตือนทุกความทรงจำ
 
ว่ารักกันมา
G 
กเพียงใด 
 
 
Em 

 
และถ้าเธอพ
D 
ร้อมเพียงคลายกอ
D7 
ดกัน
 
แม้เรื่องดีๆ จะผ่าน
G 
มามากเท่าไร 
 
 
Em 
 
พรุ่งนี้มันคงไ
D 
ม่มี 
 
 
D7 
 
เราลองกันแล้วมาทุ
G 
กวิธี 
 
 
Em 
 
ฉันคงต้องไป…
 

OUTRO | D D7 | G | Em | ( 2 Times ) | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง กอดกัน


ฉันคงต้องไป
คงรั้งฉันไว้ไม่ไหวเหมือนทุกครั้งที่เธอทำ
ที่ตรงขบวนรถไฟ
เธอยิ้มให้ฉันเหมือนเคยเหมือนวันแรกที่เจอกัน
มันทำให้คิดถึงเธอจังเลย
พอนึกว่าภาพที่เราเคยได้เห็นกันประจำ
พรุ่งนี้มันคงไม่มี ช่วยกอด
ให้อุ่นอีกครั้งและจำให้ดี

วันเวลา
หมุนเป็นวงยังย้ำเรื่องที่เคยมีอยู่จริง
ถ้ามองให้ดี บางสิ่ง
เราทิ้งมันไปง่ายดายเหลือเกิน

มีคำบางคำ
ฉันรู้ว่าเธอก็หวังให้ฉันพูดมันเหมือนเคย
อย่าโกรธที่ฟ้าไม่เป็นดังใจ
แค่กอดสุดท้ายแล้วคงต้องไป

กอดกันเพื่อลืมเรื่องราว
ที่เราเคยทำให้รักต้องหม่น
โปรดเถอะกอดฉันและย้ำเตือน
ทุกความทรงจำว่ารักกันมากเพียงใด

เธอเคยบอกกับฉันว่าเธอเป็นคนขี้เบื่อ
แต่ก็อยู่กับฉันทั้งที่เป็นเรื่องที่แปลก
ฉันขอโทษจริงๆ สุดท้ายเป็นฉันที่เปลี่ยน
แม้เธอบอกว่าพร้อมจะร่วมชีวิตที่เสี่ยงไปด้วยกัน
ฉันคงต้องทำเธอเสียใจ
แต่ไม่มีเลยที่เคยเสียดาย
เวลาที่เราต่างได้เสียไป

ฉันยังคงเก็บมันมาตลอดเวลา
ก่อนที่เธอเอ่ยวาจาฉันมองลงในดวงตาคู่นั้น
ทั้งรอยยิ้มและหยดน้ำตา ที่ไหล
มันก็ไม่มีอะไรช่วยรั้ง คงถึงเวลาต้องบอกลาเธอ
มือฉันเช็ดลงตรงที่ขอบตาเธอ
คงไม่มีฉันคนเดิมให้กลับมาเจอ
มากอดมาเธอ

ครบ ครับ ขนสัมภาระลงจากรถ
ลบ สถานะ ที่หน้าสถานี
เช็ก สติสัมปชัญญะ
และค่อยเลิกกันด้วยดี

หยดน้ำออกจากตาฉันทำได้แค่ปลอบใจ
เธอหันกลับมาขอบคุณยังน่ารักอย่าบอกใคร
ก่อนน้องจะหลับตาพี่คว้าเธอมากอดไว้
จากนั้นจึงบอกลาเราเลิกกันตลอดไป

ใครบางคนบางครั้งแค่เกิดมาเพื่อจากกัน
และเธอไม่ควรจะรั้งถ้าหากว่าฉันหมดใจ
มันคงเป็นความบังเอิญพาเรามาเพื่อผูกพัน
ที่เราทำได้จริงๆ คงทำได้ได้แค่จดจำ

และคงไม่โทษตัวเธอที่ทำให้ฉันถอดใจ
จะบอกว่าที่ผ่านมานั้นไอ้ตัวของฉันขอบใจ
คงทำได้เพียงอวยพรให้ตัวเธอนั้นปลอดภัย
ไม่ว่าในอ้อมกอดใคร

กอดกันเพื่อลืมเรื่องราว
ที่เราเคยทำให้รักต้องหม่น
(เรื่องราวที่ทำให้เราต้องจบ)
โปรดเถอะกอดฉันและย้ำเตือน
ทุกความทรงจำว่ารักกันมากเพียงใด
(วันนี้เธอแค่ต้องข้ามมันไป)

แค่เพียงเธอกอดกันเพื่อลืมเรื่องราว
ที่เราเคยทำให้รักต้องหม่น
แค่เธอกอดฉันและย้ำเตือนทุกความทรงจำ
ว่ารักกันมากเพียงใด

และถ้าเธอพร้อมเพียงคลายกอดกัน
แม้เรื่องดีๆ จะผ่านมามากเท่าไร
พรุ่งนี้มันคงไม่มี
เราลองกันแล้วมาทุกวิธี
ฉันคงต้องไป…

มิวสิควิดีโอ กอดกัน K6Y

เพลง กอดกัน
ศิลปิน : K6Y feat. Lazyloxy, Jayrun
Produced : 1Rock (Warmlight)
Chorus : Per AYLA(Vocalist)
Recorded by : SAMBLACK
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend