คอร์ดเพลง ตะวัน พระจันทร์ ศรัทธา – ซันนี่

  
Text   

คอร์ดเพลง : ตะวัน พระจันทร์ ศรัทธา ซันนี่

คอร์ดเพลง ตะวัน พระจันทร์ ศรัทธา - ซันนี่

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : Bb,Bbm,C,Dm,F,Gm


INTRO | F C | Dm | Gm C | F C |

F 
  วันและ
C 
คืน 
 
ดาวและเ
Dm 
ดือน
 
  ได้ค
Bb 
ล้อย.
C 
 
เคลื่อนผ่า
F 
นไป
 
  
Gm 
ฤดูกาลแดดลม
C 
ฝน
 
  
Am 
หนาวร้อนได้ผ่า
Dm 
นไป
 
  แต่
Gm 
ใจฉันมันไม่เ
C 
คย 
 
จะเปลี่ย
F 
นแปลง

 
ยังอยู่ตร
Bb 
งนี้ 
 
ยังค
Bbm 
งรัก 
 
ยังศรั
F 
ทธา
 
ยังปราร
Bb 
ถนา 
 
ยังซื่
Bbm 
อตรง 
 
ยังรั
F 
กเธอ
 
ยังอยู่ตร
Bb 
งนี้ 
 
ยังค
Bbm 
งรัก 
 
เหมือนเดิมเส
F 
มอ
 
แม้
Gm 
รู้ดี 
 
ว่าเ
C 
ธอ 
 
จากไ
F 
ปแล้ว 
 
 
C 

INSTRU | F C | Dm | Gm C | F |
INSTRU | Bb Bbm | Am Dm | Gm C | F C |

F 
  ดวงอา
C 
ทิตย์ 
 
พระ
Dm 
จันทร์.
Bb 
.
C 
 
  หมุนเ
F 
วียนวน
 
  แดดลม
C 
ฝนหนา
Dm 
วร้อน.
Bb 
.
C 
 
  เวียนเปลี่ยน
F 
ไป
 
  โลกแค่ห
C 
มุน 
 
ทุกๆ
Dm 
อย่าง.
Bb 
.
C 
 
  แปรเปลี่ยน
F 
ไป
 
  แต่
Gm 
ใจฉันมันไม่เ
C 
คย 
 
จะเปลี่ย
F 
นแปลง

 
ยังอยู่ตร
Bb 
งนี้ 
 
ยังค
Bbm 
งรัก 
 
ยังศรั
F 
ทธา
 
ยังปราร
Bb 
ถนา 
 
ยังซื่
Bbm 
อตรง 
 
ยังรั
F 
กเธอ
 
ยังอยู่ตร
Bb 
งนี้ 
 
ยังค
Bbm 
งรัก 
 
เหมือนเดิมเส
F 
มอ
 
แม้
Gm 
รู้ดี 
 
ว่าเ
C 
ธอ 
 
จากไ
F 
ปแล้ว

 
แม้
Bb 
รู้ดี 
 
ว่าเ
C 
ธอ 
 
จากไปแ
F 
ล้ว 
 
 
Bbm 
 
F 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ตะวัน พระจันทร์ ศรัทธา


วันและคืน ดาวและเดือน
ได้คล้อย.. เคลื่อนผ่านไป
ฤดูกาลแดดลมฝน หนาวร้อนได้ผ่านไป
แต่ใจฉันมันไม่เคยจะเปลี่ยนแปลง

ยังอยู่ตรงนี้ ยังคงรัก ยังศรัทธา
ยังปรารถนา ยังซื่อตรง ยังรักเธอ
ยังอยู่ตรงนี้ ยังคงรัก เหมือนเดิมเสมอ
แม้รู้ดี ว่าเธอ จากไปแล้ว

ดนตรี

ดวงอาทิตย์พระจันทร์ หมุนเวียนวน
แดดลมฝนหนาวร้อน เวียนเปลี่ยนไป
โลกแค่หมุน ทุกๆอย่าง แปรเปลี่ยนไป
แต่ใจฉันมันไม่เคย จะเปลี่ยนแปลง

ยังอยู่ตรงนี้ ยังคงรัก ยังศรัทธา
ยังปรารถนา ยังซื่อตรง ยังรักเธอ
ยังอยู่ตรงนี้ ยังคงรัก เหมือนเดิมเสมอ
แม้รู้ดี ว่าเธอ จากไปแล้ว

แม้รู้ดี ว่าเธอ จากไปแล้ว

มิวสิควิดีโอ ตะวัน พระจันทร์ ศรัทธา ซันนี่

เพลง ตะวัน พระจันทร์ ศรัทธา
ศิลปิน : ซันนี่
เนื้อร้อง : จ๊อบ เสรี
ทำนอง : ซันนี่
เรียบเรียง : ผาสุข
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend