คอร์ดเพลง ไม่เห็นจันทร์ ซันนี่

  
Text   
คอร์ดเพลง ไม่เห็นจันทร์ ซันนี่

คอร์ด :

ศิลปิน : ซันนี่

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดในเพลง : G,D,Em,C,Bm


INTRO | G D | Em | G D | Em |
INTRO | C D | Bm Em | C D | G |
INTRO | C D | G | D |

 
  นั่ง
G 
ลงฉันเหม่อล
D 
อยแสงไ
Em 
 
  อยู่ตรงไ
G 
หนอยู่ที่ใ
D 
ดบอกฉัน
Em 
ที
 
  เ
C 
ธอ.
D 
.
Bm 
.ได้ยินไหม
C 
  อยู่ที่ใ
D 
ดบอกฉัน
G 
ที
C 
  อยู่ที่ใ
D 
ดบอกฉัน
G 
ที
D 

 
  
G 
มองขึ้นท้อง
D 
ฟ้าเห็นดวง
Em 
ดาว
C 
  แต
D 
ฉัน.
Bm 
..หลบอยู่ไหน
C 
  ฉันม
D 
องไม่เห็นเ
G 
ธอ
C 
  ส่องนำท
D 
างให้ฉัน
G 
ที
D 

 
  
G 
จันทร์เ
D 
อ๋ย
Bm 
จันทร์
C 
  ฉันม
D 
องไม่เห็นเ
G 
ธอ
 
  
G 
มีแค่แ
D 
สงของดวง
Em 
ดาว
C 
  โอ้ดวงจั
D 
นทร์อยู่แห่งไ
G 
หน
C 
  ฮืออ.
D 
.
Bm 
 
คิดถึงจันทร์
C 
  ส่องนำท
D 
างให้ฉัน
G 
ที
C 
  ส่องนำท
D 
างให้ฉัน
G 
ที
D 

INSTRU | G D | Em | G D | Em |
INSTRU | C D | Bm Em | C D | G |
INSTRU | C D | G | D |

 
  
G 
มองขึ้นท้อง
D 
ฟ้าเห็นดวง
Em 
ดาว
C 
  แต
D 
ฉัน.
Bm 
..หลบอยู่ไหน
C 
  ฉันม
D 
องไม่เห็นเ
G 
ธอ
C 
  ส่องนำท
D 
างให้ฉัน
G 
ที
C 
  ส่องนำท
D 
างให้ฉัน
G 
ที
D 

 
  
G 
จันทร์เ
D 
อ๋ย
Bm 
จันทร์
C 
  ฉันม
D 
องไม่เห็นเ
G 
ธอ
 
  
G 
มีแค่แ
D 
สงของดวง
Em 
ดาว
C 
  โอ้ดวงจั
D 
นทร์อยู่แห่งไ
G 
หน
C 
  ฮืออ.
D 
.
Bm 
 
คิดถึงจันทร์
C 
  ส่องนำท
D 
างให้ฉัน
G 
ที
C 
  ส่องนำท
D 
างให้ฉัน
G 
ที
E 

 
  
A 
จันทร์เ
E 
อ๋ย
C#m 
จันทร์
D 
  ฉันม
E 
องไม่เห็นเ
A 
ธอ
 
  
A 
มีแค่แ
E 
สงของดวง
C#m 
ดาว
D 
  โอ้ดวงจั
E 
นทร์อยู่แห่งไ
A 
หน
D 
  ฮืออ.
E 
.
C#m 
คิดถึงจันทร์
D 
  ส่องนำท
E 
างให้ฉัน
A 
ที
D 
  ส่องนำท
E 
างให้ฉัน
A 
ที
D 
  โอ้ดวง
E 
จันทร์.. 
 
คิดถึงเ
A 
ธอ.. 
 
 
Dm 
 
A 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่เห็นจันทร์


นั่งลงฉันเหม่อลอยแสงไฟ
อยู่ตรงไหนอยู่ที่ใดบอกฉันที
เธอ…ได้ยินไหม
อยู่ที่ใดบอกฉันที
อยู่ที่ใดบอกฉันที

มองขึ้นท้องฟ้าเห็นดวงดาว
แตฉัน…หลบอยู่ไหน
ฉันมองไม่เห็นเธอ
ส่องนำทางให้ฉันที

จันทร์เอ๋ยจันทร์
ฉันมองไม่เห็นเธอ
มีแค่แสงของดวงดาว
โอ้ดวงจันทร์อยู่แห่งไหน
ฮืออ… คิดถึงจันทร์
ส่องนำทางให้ฉันที
ส่องนำทางให้ฉันที

( ดนตรี )

มองขึ้นท้องฟ้าเห็นดวงดาว
แตฉัน…หลบอยู่ไหน
ฉันมองไม่เห็นเธอ
ส่องนำทางให้ฉันที
ส่องนำทางให้ฉันที

จันทร์เอ๋ยจันทร์
ฉันมองไม่เห็นเธอ
มีแค่แสงของดวงดาว
โอ้ดวงจันทร์อยู่แห่งไหน
ฮืออ… คิดถึงจันทร์
ส่องนำทางให้ฉันที
ส่องนำทางให้ฉันที

จันทร์เอ๋ยจันทร์
ฉันมองไม่เห็นเธอ
มีแค่แสงของดวงดาว
โอ้ดวงจันทร์อยู่แห่งไหน
ฮืออ.. คิดถึงจันทร์
ส่องนำทางให้ฉันที
ส่องนำทางให้ฉันที
โอ้ดวงจันทร์.. คิดถึงเธอ..

มิวสิควิดีโอ ไม่เห็นจันทร์ ซันนี่

เพลง : ไม่เห็นจันทร์
ศิลปิน : ซันนี่
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend