คอร์ดเพลง คำบังเอิญ – กล้วย แสตมป์

  
Text   

คอร์ดเพลง : คำบังเอิญ กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง คำบังเอิญ - กล้วย แสตมป์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : Am,Bm,C,D,Em,G


INTRO | Am | D | G | G |

 
  เพราะคำว่ารักที่เธอพูด
Am 
บ่อยเกินไป
D 
  จนใครต่อใครเขาก็
G 
รู้กัน
Em 
  เป็นคำบังเอิญที่เธอเผลอ
Am 
บอกกับฉัน
D 
  ในวันที่เธอปวดร้าวจา
G 
กเขา

G 
  เธอคงบังเอิญเดินทางมา
Am 
เจอะกับฉัน
D 
  ในคืนและวันที่ฉันก็ป
G 
วดร้าว
Em 
  ไอ้คำว่ารักที่เธอพร่ำ
Am 
บอกกับเรา
D 
  อยากรู้เธอเมาหรือเธอประช
G 
ดใคร

 
เธอบัง
Am 
เอิญบอกรักกับฉัน
 
แต่ตัว
Bm 
ฉันกลับรักเธอจริงใจ
 
โอ้ตัว
Am 
เธอทำไมใจร้
C 
าย 
 
อย่า
D 
งนี้

 
เธอบัง
Em 
เอิญมาบอกรัก
 
ฉันเต็ม
Bm 
ใจไปรักเธอ
 
คำพลั้ง
Am 
เผลอว่ารักจากเ
D 
ธอ
 
นั้นเกินจะห้า
G 
มใจ
 
คำบัง
Em 
เอิญที่เธอบอกฉัน
 
วัน
Bm 
นี้ไม่มีความ
Em 
หมาย
 
เธอบอกกับ
Am 
ฉันให้ลืมมัน
D 
ไป
 
เธอบอกเธอ
Am 
นั้นไม่ได้ตั้ง
D 
ใจ
 
เธอบอกคำ
Am 
รักที่เธอให้
D 
ไว้
 
แค่คำบังเ
G 
อิญ..

INSTRU | Am | D | G | Em |
INSTRU | Am | D | G | G |

 
เธอบัง
Am 
เอิญบอกรักกับฉัน
 
แต่ตัว
Bm 
ฉันกลับรักเธอจริงใจ
 
โอ้ตัว
Am 
เธอทำไมใจร้
C 
าย 
 
อย่า
D 
งนี้

 
เธอบัง
Em 
เอิญมาบอกรัก
 
ฉันเต็ม
Bm 
ใจไปรักเธอ
 
คำพลั้ง
Am 
เผลอว่ารักจากเ
D 
ธอ
 
นั้นเกินจะห้า
G 
มใจ
 
คำบัง
Em 
เอิญที่เธอบอกฉัน
 
วัน
Bm 
นี้ไม่มีความ
Em 
หมาย
 
เธอบอกกับ
Am 
ฉันให้ลืมมัน
D 
ไป
 
เธอบอกเธอ
Am 
นั้นไม่ได้ตั้ง
D 
ใจ
 
เธอบอกคำ
Am 
รักที่เธอให้
D 
ไว้
 
แค่คำบังเ
G 
อิญ..

 
เธอบัง
Em 
เอิญมาบอกรัก
 
ฉันเต็ม
Bm 
ใจไปรักเธอ
 
คำพลั้ง
Am 
เผลอว่ารักจากเ
D 
ธอ
 
นั้นเกินจะห้า
G 
มใจ
 
คำบัง
Em 
เอิญที่เธอบอกฉัน
 
วัน
Bm 
นี้ไม่มีความ
Em 
หมาย
 
เธอบอกกับ
Am 
ฉันให้ลืมมัน
D 
ไป
 
เธอบอกเธอ
Am 
นั้นไม่ได้ตั้ง
D 
ใจ
 
เธอบอกคำ
Am 
รักที่เธอให้
D 
ไว้
 
แค่คำบังเ
G 
อิญ..

 
เธอบอกคำ
Am 
รักที่เธอให้
D 
ไว้..
 
แค่คำบังเอิญ..  
G 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คำบังเอิญ


เพราะคำว่ารักที่เธอพูดบ่อยเกินไป
จนใครต่อใครเขาก็รู้กัน
เป็นคำบังเอิญที่เธอเผลอบอกกับฉัน
ในวันที่เธอปวดร้าวจากเขา

เธอคงบังเอิญเดินทางมาเจอะกับฉัน
ในคืนและวันที่ฉันก็ปวดร้าว
ไอ้คำว่ารักที่เธอพร่ำบอกกับเรา
อยากรู้เธอเมาหรือเธอประชดใคร

เธอบังเอิญบอกรักกับฉัน
แต่ตัวฉันกลับรักเธอจริงใจ
โอ้ตัวเธอทำไมใจร้าย อย่างนี้

เธอบังเอิญมาบอกรัก
ฉันเต็มใจไปรักเธอ
คำพลั้งเผลอว่ารักจากเธอ
นั้นเกินจะห้ามใจ
คำบังเอิญที่เธอบอกฉัน
วันนี้ไม่มีความหมาย
เธอบอกกับฉันให้ลืมมันไป
เธอบอกเธอนั้นไม่ได้ตั้งใจ
เธอบอกคำรักที่เธอให้ไว้
แค่คำบังเอิญ

ดนตรี

เธอบังเอิญบอกรักกับฉัน
แต่ตัวฉันกลับรักเธอจริงใจ
โอ้ตัวเธอทำไมใจร้ายอย่างนี้

เธอบังเอิญมาบอกรัก
ฉันเต็มใจไปรักเธอ
คำพลั้งเผลอว่ารักจากเธอ
นั้นเกินจะห้ามใจ
คำบังเอิญที่เธอบอกฉัน
วันนี้ไม่มีความหมาย
เธอบอกกับฉันให้ลืมมันไป
เธอบอกเธอนั้นไม่ได้ตั้งใจ
เธอบอกคำรักที่เธอให้ไว้
แค่คำบังเอิญ

เธอบังเอิญมาบอกรัก
ฉันเต็มใจไปรักเธอ
คำพลั้งเผลอว่ารักจากเธอ
นั้นเกินจะห้ามใจ
คำบังเอิญที่เธอบอกฉัน
วันนี้ไม่มีความหมาย
เธอบอกกับฉันให้ลืมมันไป
เธอบอกเธอนั้นไม่ได้ตั้งใจ
เธอบอกคำรักที่เธอให้ไว้
แค่คำบังเอิญ

เธอบอกคำรักที่เธอให้ไว้..
แค่คำบังเอิญ…

มิวสิควิดีโอ คำบังเอิญ กล้วย แสตมป์

เพลง คำบังเอิญ
ศิลปิน : กล้วย แสตมป์
คำร้อง/ทำนอง กล้วย แสตมป์
เรียบเรียง บังรอน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend