คอร์ดเพลง โลกคือใจฉัน ตะวันคือเธอ – การิน

  
Text   

คอร์ดเพลง : โลกคือใจฉัน ตะวันคือเธอ การิน

คอร์ดเพลง โลกคือใจฉัน ตะวันคือเธอ - การิน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single การิน : โลกคือใจฉัน ตะวันคือเธอ


INTRO | E | A | E | A |
INTRO | G#m | A | B | E |

 
E 
สงจันทร์สาดส่อง
A 
มา
 
บนน
E 
ภาสุดแสนไ
A 
กล
 
เห็นเจ้าด
E 
าวช่างอบอุ่น
A 
ใจ
 
ล้อมเรียงร
E 
ายส่องแสงชวน
A 
ยล 
 
 
B 

 
สต
E 
รีนางใดกันเ
A 
ล่า
 
ช่วยสร่า
E 
งเหงาเหมือนแสงดวงจั
B 
นทร์
 
ยามเข้าน
E 
อนฉันหลับตา
A 
ฝัน
 
หวังสัก
E 
วันมีเธอเคียงคู่
B 
ใจ

 
E 
ธอต้องคู่กับ
A 
ฉัน
 
คู่
E 
กันจวบจนม
A 
ลาย
G#m 
ผกายคู่จันทร์ฉัน
A 
ใด
 
โลกคือใ
B 
จฉัน 
 
ตะวันคือเ
E 
ธอ

INSTRU | E | A | E | A |
INSTRU | G#m | A | B | E |

 
สต
E 
รีนางใดกันเ
A 
ล่า
 
ช่วยสร่า
E 
งเหงาเหมือนแสงดวงจั
B 
นทร์
 
ยามเข้าน
E 
อนฉันหลับตา
A 
ฝัน
 
หวังสัก
E 
วันมีเธอเคียงคู่
B 
ใจ

 
E 
ธอต้องคู่กับ
A 
ฉัน
 
คู่
E 
กันจวบจนม
A 
ลาย
G#m 
ผกายคู่จันทร์ฉัน
A 
ใด
 
โลกคือใ
B 
จฉัน 
 
ตะวันคือเ
E 
ธอ

 
โลกคือ
A 
ใจฉัน 
 
ตะ
B 
วัน 
 
คือเ
A 
ธอ
Am 
 
E 


แสงจันทร์สาดส่องมา
บนนภาสุดแสนไกล
เห็นเจ้าดาวช่างอบอุ่นใจ
ล้อมเรียงรายส่องแสงชวนยล

สตรีนางใดกันเล่า
ช่วยสร่างเหงาเหมือนแสงดวงจันทร์
ยามเข้านอนฉันหลับตาฝัน
หวังสักวันมีเธอเคียงคู่ใจ

เธอต้องคู่กับฉัน
คู่กันจวบจนมลาย
ผกายคู่จันทร์ฉันใด
โลกคือใจฉัน ตะวันคือเธอ

( ดนตรี )

สตรีนางใดกันเล่า
ช่วยสร่างเหงาเหมือนแสงดวงจันทร์
ยามเข้านอนฉันหลับตาฝัน
หวังสักวันมีเธอเคียงคู่ใจ

เธอต้องคู่กับฉัน
คู่กันจวบจนมลาย
ผกายคู่จันทร์ฉันใด
โลกคือใจฉัน ตะวันคือเธอ

โลกคือใจฉัน ตะวันคือเธอ

มิวสิควิดีโอเพลง โลกคือใจฉัน ตะวันคือเธอ การิน

เพลง โลกคือใจฉัน ตะวันคือเธอ (คอร์ด)

เนื้อร้อง : นิติศาสตร์ ศรีเมืองบุญ
ทำนอง : นิติศาสตร์ ศรีเมืองบุญ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend