หน้าแรก » การิน » คอร์ดเพลง โลกคือใจฉัน ตะวันคือเธอ – การิน

คอร์ดเพลง โลกคือใจฉัน ตะวันคือเธอ – การิน

คอร์ดเพลง : โลกคือใจฉัน ตะวันคือเธอ การิน

คอร์ดเพลง โลกคือใจฉัน ตะวันคือเธอ - การิน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single การิน : โลกคือใจฉัน ตะวันคือเธอ


INTRO | E | A | E | A |
INTRO | G#m | A | B | E |

 
สงจันทร์สาดส่อง
มา
 
บนน
ภาสุดแสนไ
กล
 
เห็นเจ้าด
าวช่างอบอุ่น
ใจ
 
ล้อมเรียงร
ายส่องแสงชวน
ยล 
 
 

 
สต
รีนางใดกันเ
ล่า
 
ช่วยสร่า
งเหงาเหมือนแสงดวงจั
นทร์
 
ยามเข้าน
อนฉันหลับตา
ฝัน
 
หวังสัก
วันมีเธอเคียงคู่
ใจ

 
ธอต้องคู่กับ
ฉัน
 
คู่
กันจวบจนม
ลาย
G#m 
ผกายคู่จันทร์ฉัน
ใด
 
โลกคือใ
จฉัน 
 
ตะวันคือเ
ธอ

INSTRU | E | A | E | A |
INSTRU | G#m | A | B | E |

 
สต
รีนางใดกันเ
ล่า
 
ช่วยสร่า
งเหงาเหมือนแสงดวงจั
นทร์
 
ยามเข้าน
อนฉันหลับตา
ฝัน
 
หวังสัก
วันมีเธอเคียงคู่
ใจ

 
ธอต้องคู่กับ
ฉัน
 
คู่
กันจวบจนม
ลาย
G#m 
ผกายคู่จันทร์ฉัน
ใด
 
โลกคือใ
จฉัน 
 
ตะวันคือเ
ธอ

 
โลกคือ
ใจฉัน 
 
ตะ
วัน 
 
คือเ
ธอ
Am 
 


แสงจันทร์สาดส่องมา
บนนภาสุดแสนไกล
เห็นเจ้าดาวช่างอบอุ่นใจ
ล้อมเรียงรายส่องแสงชวนยล

สตรีนางใดกันเล่า
ช่วยสร่างเหงาเหมือนแสงดวงจันทร์
ยามเข้านอนฉันหลับตาฝัน
หวังสักวันมีเธอเคียงคู่ใจ

เธอต้องคู่กับฉัน
คู่กันจวบจนมลาย
ผกายคู่จันทร์ฉันใด
โลกคือใจฉัน ตะวันคือเธอ

( ดนตรี )

สตรีนางใดกันเล่า
ช่วยสร่างเหงาเหมือนแสงดวงจันทร์
ยามเข้านอนฉันหลับตาฝัน
หวังสักวันมีเธอเคียงคู่ใจ

เธอต้องคู่กับฉัน
คู่กันจวบจนมลาย
ผกายคู่จันทร์ฉันใด
โลกคือใจฉัน ตะวันคือเธอ

โลกคือใจฉัน ตะวันคือเธอ

มิวสิควิดีโอเพลง โลกคือใจฉัน ตะวันคือเธอ การิน

เพลง โลกคือใจฉัน ตะวันคือเธอ (คอร์ด)

เนื้อร้อง : นิติศาสตร์ ศรีเมืองบุญ
ทำนอง : นิติศาสตร์ ศรีเมืองบุญ
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา