หน้าแรก » การิน » คอร์ดเพลง ไมตรี – การิน

คอร์ดเพลง ไมตรี – การิน

คอร์ดเพลง : ไมตรี การิน

คอร์ดเพลง ไมตรี - การิน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single การิน : ไมตรี

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ไมตรี คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง ไมตรี - การิน

CAPO #6
INTRO | G | D/F# | Em | Bm |
INTRO | C | Bm Em | Am D | G |

 
เจ้าใบไ
ม้พัดปลิว 
 
ตาม
D/F# 
ลมพัดไหว
 
โอ้ดวง
Em 
ใจ 
 
น้อใจดวง
Bm 
นี้
 
แดดยามเ
ช้าสดใส 
 
คิด
Bm 
ถึงทุก
Em 
ที
 
โอ้คน
Am 
ดี 
 
ฉันคิดถึงเ
ธอ

 
อยู่ทาง
นั้นแสนไกล 
 
โอ้ดวง
D/F# 
ใจของเธอ
 
คงมี
Em 
ใคร 
 
เข้าไปแทนที่
Bm 
ฉัน
 
ให้เป็น
คนแสนดี 
 
ที่
Bm 
เธอไฝ่
Em 
ฝัน
 
ต่างกับ
Am 
ฉัน 
 
ที่ทำร้าย
เธอ

 
คงมี
วันแสนดี 
 
คงมี
D/F# 
ปีแสนหวาน
 
ความ
Em 
รักชื่นบานปานดอก
Bm 
ไม้
 
อยากให้
รู้ว่าฉัน 
 
ยัง
Bm 
คงเสีย
Em 
ใจ
 
ที่ทำ
Am 
ร้ายให้
เสียน้ำ
ตา

INSTRU | G | D/F# | Em | Bm |
INSTRU | C | Bm Em | Am D | G |

 
ไม่ได้
ขอให้เธอ 
 
กลับมา
D/F# 
เป็นเหมือนเดิม
 
แค่อวย
Em 
พร 
 
ให้เธอจะได้
Bm 
ไหม
 
มีชี
วิตที่ดี 
 
กับ
Bm 
รักครั้ง
Em 
ใหม่
 
ส่วนตัว
Am 
ฉัน 
 
จะ
ยิ้มให้เ
ธอ

INSTRU | C | Bm Em | Am D | G |

 
มีชี
วิตที่ดี 
 
กับ
Bm 
รักครั้ง
Em 
ใหม่
 
ส่วนตัว
Am 
ฉัน 
 
จะ
ยิ้มให้.. 
 
ธอ…


เจ้าใบไม้พัดปลิว ตามลมพัดไหว
โอ้ดวงใจ น้อใจดวงนี้
แดดยามเช้าสดใส คิดถึงทุกที
โอ้คนดี ฉันคิดถึงเธอ

อยู่ทางนั้นแสนไกล โอ้ดวงใจของเธอ
คงมีใคร เข้าไปแทนที่ฉัน
ให้เป็นคนแสนดี ที่เธอไฝ่ฝัน
ต่างกับฉัน ที่ทำร้ายเธอ

คงมีวันแสนดี คงมีปีแสนหวาน
ความรักชื่นบานปานดอกไม้
อยากให้รู้ว่าฉัน ยังคงเสียใจ
ที่ทำร้ายให้เสียน้ำตา

( ดนตรี )

ไม่ได้ขอให้เธอ กลับมาเป็นเหมือนเดิม
แค่อวยพร ให้เธอจะได้ไหม
มีชีวิตที่ดี กับรักครั้งใหม่
ส่วนตัวฉัน จะยิ้มให้เธอ

( ดนตรี )

มีชีวิตที่ดี กับรักครั้งใหม่
ส่วนตัวฉัน จะยิ้มให้.. เธอ…


รูปภาพคอร์ด ไมตรี – การิน

คอร์ดเพลง ไมตรี - การิน

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ไมตรี (คอร์ด)

เนื้อร้อง : ธีรธาร จันทะนะ
ทำนอง : ธีรธาร จันทะนะ
เรียบเรียง : Recording : NaraStudiO
คอร์ดเพลง ไมตรี - การิน
 โฆษณา