หน้าแรก » ก้อง ห้วยไร่ » คอร์ดเพลง ถอน – ก้อง ห้วยไร่ x สิงโต นำโชค

คอร์ดเพลง ถอน – ก้อง ห้วยไร่ x สิงโต นำโชค

คอร์ดเพลง : ถอน ก้อง ห้วยไร่ x สิงโต นำโชค

คอร์ดเพลง ถอน - ก้อง ห้วยไร่ x สิงโต นำโชค

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ก้อง ห้วยไร่, สิงโต นำโชค : ถอน


INTRO | D | F#m | G | A |

 
เบื่อจนอยากจะถ
อน 
 
ไม่มีใครให้
F#m 
อ้อน
 
กว่าจะข่มตาน
อนยังคิดถึงตอนที่อยู่เคีย
งกัน
 
คนเคยเดินร่วม
ฝัน 
 
คงไม่มีวั
F#m 
นนั้น
 
คำว่ากันและ
กัน 
 
บัดนี้เธอ
ปันให้คน
อื่น 
 
 

เจ้าจากอ้ายไปตั้งแต่ต้นเดือนมีนา
F#m 
เสียดายกาลเวลาที่ใช้คำว่าคู่ชีวิต
น้องบ่เคยสนใจใยดีอีหยังสักนิด
 
ว่าชี
วิตของคนอีกคนมันพัง

จ่งเรื่องราวความหลังมาหลอกมาหลอน
 
ให้อ้าย  
F#m 
คำว่าคนสุดท้ายที่เคยโพสต์ไว้
 
บ่แม่น  
ตั้งใจว่าสงกรานต์ 
 
สิโชว์แฟน
 
สถ
านะตามแผนมลายลง
 
น้ำต
F#m 
าไหล.. 
 
เมื่อ
Bm 
ใจของเจ้าเปลี่ยน
ขม ๆ ลองคอพอแก้เลี่ยน ฮายล
งไป

 
เบื่อจนอยากจะถ
อน 
 
ไม่มีใครให้
F#m 
อ้อน
 
กว่าจะข่มตาน
อนยังคิดถึงตอนที่อยู่เคีย
งกัน
 
คนเคยเดินร่วม
ฝัน 
 
คงไม่มีวั
F#m 
นนั้น
 
คำว่ากันแล
ะกัน 
 
บัดนี้เธอ
ปันให้ค
นอื่น

 
เบื่อจนอยากจะถ
อน 
 
ไม่มีใครให้
F#m 
อ้อน
 
กว่าจะข่มตาน
อนยังคิดถึงตอนที่อยู่เคีย
งกัน
 
คนเคยเดินร่วม
ฝัน 
 
คงไม่มีวั
F#m 
นนั้น
 
คำว่ากันแล
ะกัน 
 
บัดนี้เธอ
ปันให้ค
นอื่น 
 
 
 

  มาสิเพิ่นเลยยายต่าง
F#m 
  เรื่องความหลังเมื่อครั้งก่อน
  อ้ายถืกผู้สาวขนตางอน
  ถิ่มไปตอนเมื่อมีนา
  มาบอกว่าฮักจั่งซั่นซี่
F#m 
  เธอบอกว่าพี่นี้โคตรหล่อ
  มาหยอดให้แม่อ้ายไ
ปขอ

 
  นางเ
อย 
 
นักดนตรีก็คืออ้าย
F#m 
  พูดงามต่างหวายเพราะมักเจ้า
  กระเด้อใส่แคนแต๊นแล่นแตน
  เพราะอยากสิได้เจ้าเป็นแฟน
  เดินควงแขน แก้มแดง ๆ
Bm 
  น้องตำแตงมักเ
จ้า.. 
 
ฮง..
 
  เด้อนางเอย..
 

INSTRU | D F#m | G A | ( 2 Times )

 
เบื่อจนอยากจะถ
อน 
 
ไม่มีใครให้
F#m 
อ้อน
 
กว่าจะข่มตาน
อนยังคิดถึงตอนที่อยู่เคีย
งกัน
 
คนเคยเดินร่วม
ฝัน 
 
คงไม่มีวั
F#m 
นนั้น
 
คำว่ากันแล
ะกัน 
 
บัดนี้เธอ
ปันให้ค
นอื่น

 
เบื่อจนอยากจะถ
อน 
 
ไม่มีใครให้
F#m 
อ้อน
 
กว่าจะข่มตาน
อนยังคิดถึงตอนที่อยู่เคีย
งกัน
 
คนเคยเดินร่วม
ฝัน 
 
คงไม่มีวั
F#m 
นนั้น
 
คำว่ากันแล
ะกัน 
 
บัดนี้เธอ
ปันให้ค
 
นอื่น

OUTRO | D F#m | G A | ( 2 Times ) | D |
OUTRO (เบื่อจนอยากจะถอน..)


เบื่อจนอยากจะถอน ไม่มีใครให้อ้อน
กว่าจะข่มตานอนยังคิดถึงตอนที่อยู่เคียงกัน
คนเคยเดินร่วมฝัน คงไม่มีวันนั้น
คำว่ากันและกัน บัดนี้เธอปันให้คนอื่น       

เจ้าจากอ้ายไปตั้งแต่ต้นเดือนมีนา
เสียดายกาลเวลาที่ใช้คำว่า คู่ชีวิต
น้องบ่เคยสนใจใยดีอีหยังสักนิด
ว่าชีวิตของคนอีกคนมันพัง

จ่งเรื่องราวความหลังมาหลอกมาหลอน
ให้อ้าย คำว่าคนสุดท้ายที่เคยโพสไว้
บ่แม่น ตั้งใจว่าสงกรานต์ สิโชว์แฟน
สถานะตามแผนมลายลง
น้ำตาไหล.. เมื่อใจของเจ้าเปลี่ยน
ขม ๆ ลองคอพอแก้เลี่ยน ฮ่ายลงไป

เบื่อจนอยากจะถอน ไม่มีใครให้อ้อน
กว่าจะข่มตานอนยังคิดถึงตอนที่อยู่เคียงกัน
คนเคยเดินร่วมฝัน คงไม่มีวันนั้น
คำว่ากันและกัน บัดนี้เธอปันให้คนอื่น

เบื่อจนอยากจะถอน ไม่มีใครให้อ้อน
กว่าจะข่มตานอนยังคิดถึงตอนที่อยู่เคียงกัน
คนเคยเดินร่วมฝัน คงไม่มีวันนั้น
คำว่ากันและกัน บัดนี้เธอปันให้คนอื่น       

มาสิเพิ่นเลยยายต่าง
เรื่องความหลังเมื่อครั้งก่อน
อ้ายถืกผู้สาวขนตางอน
ถิ่มไปตอนเมื่อมีนา
มาบอกว่าฮักจั่งซั่นซี่
เธอบอกว่าพี่นี้โคตรหล่อ
มาหยอดให้แม่อ้ายไปขอ

นางเอย นักดนตรีก็คืออ้าย
พูดงามต่างหวายเพราะมักเจ้า
กระเด้อใส่แคนแต๊นแล่นแตน
เพราะอยากสิได้เจ้าเป็นแฟน
เดินควงแขน แก้มแดง ๆ
น้องตำแตงมักเจ้า แฮง..
เด้อนางเอย..

( ดนตรี )

เบื่อจนอยากจะถอน ไม่มีใครให้อ้อน
กว่าจะข่มตานอนยังคิดถึงตอนที่อยู่เคียงกัน
คนเคยเดินร่วมฝัน คงไม่มีวันนั้น
คำว่ากันและกัน บัดนี้เธอปันให้คนอื่น
เบื่อจนอยากจะถอน ไม่มีใครให้อ้อน
กว่าจะข่มตานอนยังคิดถึงตอนที่อยู่เคียงกัน
คนเคยเดินร่วมฝัน คงไม่มีวันนั้น
คำว่ากันและกัน บัดนี้เธอปันให้คนอื่น

( ดนตรี )

เบื่อจนอยากจะถอน..

มิวสิควิดีโอ ถอน ก้อง ห้วยไร่ x สิงโต นำโชค

เพลง ถอน (คอร์ด)
ศิลปิน : ก้อง ห้วยไร่ x สิงโต นำโชค
คำร้อง ก้อง ห้วยไร่, สิงโต นำโชค
ทำนอง ขนิษฐา ยอดจำปา
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :