คอร์ดเพลง ระยะเพื่อน – HYE

  
Text   

คอร์ดเพลง : ระยะเพื่อน HYE

คอร์ดเพลง ระยะเพื่อน - HYE

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single HYE : ระยะเพื่อน


INTRO | F | F | Em | Am |

 
ให้มันมีระ
F 
ยะ 
 
ระหว่างเธอและฉัน
 
มันก็ดีเหมือนกัน ถ้าเราได้
Em 
ใกล้
 
กันได้มากกว่าเดิม  
Am 
ฉันกลัวใจของฉัน
 
ไม่มีระ
F 
ยะ 
 
ความเป็นเพื่อนที่ดี
 
เพราะว่าตอนนี้ใจมันแอบคิ
Em 
ดไปไกล
Am 
ไกลเกินกว่าระยะคำว่าเ
F 
พื่อน..

F 
  การเป็นเพื่อนที่แสนดี ไม่ได้ดีเสมอไป อู้วว..
Em 
  ความรู้สึกในหัวใจฉันเริ่มเปลี่ยน
Am 
  เปลี่ยนไปจากวันแรกที่พบเธอ
F 
  คำๆ เดิมที่ใช้กัน แต่กลับฟังไม่เหมือนเคย อู้วว
Em 
  ความรู้สึกที่ฉันนั้นไม่กล้าเอ่ย
Am 
  กลัวว่าเธอมองฉันไม่เป็นเหมือนเดิม

F 
  showering the rain right on my heart.
 
  don’t want you to see how drenched I am
 
Em 
  wondering if you can hear
 
 
  the  
Am 
rumbling from my eyes.

 
ให้มันมีระ
F 
ยะ 
 
ระหว่างเธอและฉัน
 
มันก็ดีเหมือนกัน ถ้าเราได้
Em 
ใกล้
 
กันได้มากกว่าเดิม  
Am 
ฉันกลัวใจของฉัน
 
ไม่มีระ
F 
ยะ 
 
ความเป็นเพื่อนที่ดี
 
เพราะว่าตอนนี้ใจมันแอบคิ
Em 
ดไปไกล
Am 
ไกลเกินกว่าระยะคำว่าเ
F 
พื่อน..

 
รู้ดีว่าไม่ค
F 
วรคิดไกลกว่านั้น
 
รู้ดีความสัมพันธ์เปราะบางแค่ไหน
 
 
รู้ว่าควรแ
Em 
สดงตรงข้ามกับใจ
 
เก็บเอาสิ่งที่
Am 
รู้สึกใส่ลงกล่องลึกข้างใน

 
อย่าให้เธอได้
F 
รู้ว่าเป็นห่วงเธอแค่ไหน
 
เธออยู่ใกล้แค่นี้แต่เกินมือจะเอื้อมไป
 
 
บทที่เราได้
Em 
รับคงเป็นได้เพียงแค่เพื่อนใจ
 
เตือนสติตัว
Am 
เองว่าเราน่ะเป็นแค่ใคร

F 
  showering the rain right on my heart.
 
  don’t want you to see how drenched I am
 
Em 
  wondering if you can hear
 
 
  the  
Am 
rumbling from my eyes.

 
ให้มันมีระ
F 
ยะ 
 
ระหว่างเธอและฉัน
 
มันก็ดีเหมือนกัน ถ้าเราได้
Em 
ใกล้
 
กันได้มากกว่าเดิม  
Am 
ฉันกลัวใจของฉัน
 
ไม่มีระ
F 
ยะ 
 
ความเป็นเพื่อนที่ดี
 
เพราะว่าตอนนี้ใจมันแอบคิ
Em 
ดไปไกล
Am 
ไกลเกินกว่าระยะคำว่าเ
 
พื่อน..

F 
  showering the rain right on my heart
 
  มันก็ดีเหมือนกันถ้าเราได้ใกล้
 
Em 
  กันได้มากกว่าเดิม 
 
 
Am 
ฉันกลัวใจของฉัน
 
  ไม่มีระ
F 
ยะความเป็นเพื่อนที่ดี
 
  เพราะว่าตอนนี้ใจมันแอบคิ
Em 
ดไปไกล
 
  
Am 
ไกลเกินกว่าระยะคำว่าเ
F 
พื่อน..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ระยะเพื่อน


ให้มันมีระยะ ระหว่างเธอและฉัน
มันก็ดีเหมือนกัน ถ้าเราได้]ใกล้
กันได้มากกว่าเดิม ฉันกลัวใจของฉัน
ไม่มีระยะ ความเป็นเพื่อนที่ดี
เพราะว่าตอนนี้ใจมันแอบคิดไปไกล
ไกลเกินกว่าระยะคำว่าเพื่อน..

การเป็นเพื่อนที่แสนดี ไม่ได้ดีเสมอไป อู้วว..
ความรู้สึกในหัวใจฉันเริ่มเปลี่ยน
เปลี่ยนไปจากวันแรกที่พบเธอ
คำๆ เดิมที่ใช้กัน แต่กลับฟังไม่เหมือนเคย อู้วว
ความรู้สึกที่ฉันนั้นไม่กล้าเอ่ย
กลัวว่าเธอมองฉันไม่เป็นเหมือนเดิม

showering the rain right on my heart.
don’t want you to see how drenched I am
wondering if you can hear
the rumbling from my eyes.

ให้มันมีระยะ ระหว่างเธอและฉัน
มันก็ดีเหมือนกัน ถ้าเราได้ใกล้
กันได้มากกว่าเดิม ฉันกลัวใจของฉัน
ไม่มีระยะ ความเป็นเพื่อนที่ดี
เพราะว่าตอนนี้ใจมันแอบคิดไปไกล
ไกลเกินกว่าระยะคำว่าเพื่อน..

รู้ดีว่าไม่ควรคิดไกลกว่านั้น
รู้ดีความสัมพันธ์เปราะบางแค่ไหน
รู้ว่าควรแสดงตรงข้ามกับใจ
เก็บเอาสิ่งที่รู้สึกใส่ลงกล่องลึกข้างใน

อย่าให้เธอได้รู้ว่าเป็นห่วงเธอแค่ไหน
เธออยู่ใกล้แค่นี้แต่เกินมือจะเอื้อมไป
บทที่เราได้รับคงเป็นได้เพียงแค่เพื่อนใจ
เตือนสติตัวเองว่าเราน่ะเป็นแค่ใคร

showering the rain right on my heart.
don’t want you to see how drenched I am
wondering if you can hear
the rumbling from my eyes.

ให้มันมีระยะ ระหว่างเธอและฉัน
มันก็ดีเหมือนกัน ถ้าเราได้ใกล้
กันได้มากกว่าเดิม ฉันกลัวใจของฉัน
ไม่มีระยะ ความเป็นเพื่อนที่ดี
เพราะว่าตอนนี้ใจมันแอบคิดไปไกล
ไกลเกินกว่าระยะคำว่าเพื่อน..

showering the rain right on my heart
มันก็ดีเหมือนกันถ้าเราได้ใกล้
กันได้มากกว่าเดิม ฉันกลัวใจของฉัน
ไม่มีระยะความเป็นเพื่อนที่ดี
เพราะว่าตอนนี้ใจมันแอบคิดไปไกล
ไกลเกินกว่าระยะคำว่าเพื่อน..

มิวสิควิดีโอ ระยะเพื่อน HYE

เพลง ระยะเพื่อน (คอร์ด)

เนื้อร้อง : ธันวา เกตุสุวรรณ (HYE)
ทำนอง : ธันวา เกตุสุวรรณ (HYE)
เรียบเรียง : ธันวา เกตุสุวรรณ (HYE)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend