คอร์ดเพลง ขออนุญาตมาด – หลู อัครเดช

  
Text   

คอร์ดเพลง : ขออนุญาตมาด หลู อัครเดช

คอร์ดเพลง ขออนุญาตมาด - หลู อัครเดช

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single หลู อัครเดช : ขออนุญาตมาด


 
อย่าสิ
F#m 
คึดว่าอ้ายสิง้อ
 
อย่าสิ
D 
คึดว่าอ้ายสิขอ
 
ให้ค
A 
วามเห็นใจกับเ
E 
ธอ

INSTRU | F#m | F#m | F#m | F#m | ( 2 Times )

F#m 
  ถิ่มอ้ายไปแ
E 
ล้ว 
 
สิคืนมาเฮ็ดห
D 
ยัง
 
  สิทักมาเฮ็ด
C# 
หยังน้
E 
องหล่า
F#m 
  บ่ได้งึดเ
E 
ด้อ 
 
บ่ได้สะอ
D 
อน
 
  ส่ำผู้สาวมี
C# 
อยู่เ
E 
ต็มบ้าน
F#m 
  ถืกเขาถิ่มแ
E 
ล้ว 
 
กะบ่ต้องทัก
D 
มา
 
  รบกวนเว
C# 
ลา
E 
ทำงาน
F#m 
  ไปให้
E 
ม้ม 
 
ไปให้
D 
ม้มโลดเธอ 
 
 
C# 
 
E 

F#m 
บัดก่อนสิไป
E 
คือบ่มีน้ำตา
D 
คือบ่เห็นใจอ้
A 
ายแหน่หล่า
F#m 
มื้อนั้นกอดข
E 
าดึงเจ้าเอาไว้
 
อ้
D 
ายฮ้อง
C# 
ไห้ก๊ากๆ 
 
 
E 
F#m 
เจ้ากะยังบ่หัน 
 
 
E 
เจ้ากะยังบ่แนม
D 
คือรอยแ
C# 
ผลที่ฝาก 
 
 
E 
F#m 
อ้ายจำได้ 
 
 
E 
อ้ายจำได้
D 
อ้ายจำได้อยู่เด้อ 
 
 
C# 
 
E 

Bm 
จื่อแล้วใจคงเป็น
F#m 
ไปบ่ได้คือเก่า
Bm 
ผู้ใด๋เขาสิเอา 
 
คนที่เคยบอ
F#m 
กลา
Bm 
เจ็บแล้วกะจำคำที่
F#m 
แม่กับพ่อสอนมา
 
อย่าเ
D 
สียเวลากับคนหลา
C# 
ยใจ

 
ขออนุญาตมาดเด้อ
F#m 
 
E 
 
D 
 
C# 
 
E 
 
ขออนุญาตมาด
F#m 
 
E 
 
D 
 
C# 
 
E 
 
(คือหล่อแท้..)
 
 
ไผสิเอาคืน ไผสิเอา
F#m 
 
E 
 
D 
 
C# 
 
E 
 
(กะว่าแม่นระดับดีอยู่เด้..)
 
 
ไปหาป้ายหน้า
F#m 
 
E 
 
D 
 
C# 
 
E 
 
(เชิญครับผม..)
 

INSTRU | F#m E | D C# E | ( 4 Times )

Bm 
จื่อแล้วใจคงเป็น
F#m 
ไปบ่ได้คือเก่า
Bm 
ผู้ใด๋เขาสิเอา 
 
คนที่เคยบอ
F#m 
กลา
Bm 
เจ็บแล้วกะจำคำที่
F#m 
แม่กับพ่อสอนมา
 
อย่าเ
D 
สียเวลากับคนหลา
C# 
ยใจ

 
ขออนุญาตมาดเด้อ
F#m 
 
E 
 
D 
 
C# 
 
E 
 
ขออนุญาตมาด
F#m 
 
E 
 
D 
 
C# 
 
E 
 
(คือหล่อแท้..)
 
 
ไผสิเอาคืน ไผสิเอา
F#m 
 
E 
 
D 
 
C# 
 
E 
 
(กะว่าแม่นระดับดีอยู่เด้..)
 
 
ไปหาป้ายหน้า
F#m 
 
E 
 
D 
 
C# 
 
E 
 
(เชิญครับผม..)
 

 
ขออนุญาตมาดเด้อ
F#m 
 
E 
 
D 
 
C# 
 
E 
 
ขออนุญาตมาด
F#m 
 
E 
 
D 
 
C# 
 
E 
 
(คือหล่อแท้..)
 
 
ไผสิเอาคืน ไผสิเอา
F#m 
 
E 
 
D 
 
C# 
 
E 
 
(กะว่าแม่นระดับดีอยู่เด้..)
 
 
ไปหาป้ายหน้า
F#m 
 
E 
 
D 
 
C# 
 
E 
 
(เชิญครับผม..)
 

 
ขออนุญาตมาดเด้อ
F#m 
 
E 
 
D 
 
C# 
 
E 
 
ขออนุญาตมาด
F#m 
 
E 
 
D 
 
C# 
 
E 
 
(คือหล่อแท้..)
 
 
ไผสิเอาคืน ไผสิเอา
F#m 
 
E 
 
D 
 
C# 
 
E 
 
(กะว่าแม่นระดับดีอยู่เด้..)
 
 
ไปหาป้ายหน้า
F#m 
 
E 
 
D 
 
C# 
 
E 
 
(ยังหล่ออยู่เด้.. กะซางบ่งึด..)
 

OUTRO | F#m E | D C# | ( 4 Times )
 
ขออนุญาตมาด…
 


อย่าสิคึดว่าอ้ายสิง้อ
อย่าสิคึดว่าอ้ายสิขอ
ให้ความเห็นใจกับเธอ

( ดนตรี )

ถิ่มอ้ายไปแล้ว สิคืนมาเฮ็ดหยัง
สิทักมาเฮ็ดหยังน้องหล่า
บ่ได้งึดเด้อ บ่ได้สะออน
ส่ำผู้สาวมีอยู่เต็มบ้าน
ถืกเขาถิ่มแล้ว กะบ่ต้องทักมา
รบกวนเวลาทำงาน
ไปให้ม้ม ไปให้ม้มโลดเธอ

บัดก่อนสิไปคือบ่มีน้ำตา
คือบ่เห็นใจอ้ายแหน่หล่า
มื้อนั้นกอดขาดึงเจ้าเอาไว้
อ้ายฮ้องไห้ก๊ากๆ
เจ้ากะยังบ่หัน เจ้ากะยังบ่แนม
คือรอยแผลที่ฝาก
อ้ายจำได้ อ้ายจำได้
อ้ายจำได้อยู่เด้อ

จื่อแล้วใจคงเป็นไปบ่ได้คือเก่า
ผู้ใด๋เขาสิเอา คนที่เคยบอกลา
เจ็บแล้วกะจำคำที่แม่กับพ่อสอนมา
อย่าเสียเวลากับคนหลายใจ

ขออนุญาตมาดเด้อ
ขออนุญาตมาด
(คือหล่อแท้..)
ไผสิเอาคืน ไผสิเอา
(กะว่าแม่นระดับดีอยู่เด้..)
ไปหาป้ายหน้า
(เชิญครับผม..)

( ดนตรี )

จื่อแล้วใจคงเป็นไปบ่ได้คือเก่า
ผู้ใด๋เขาสิเอา คนที่เคยบอกลา
เจ็บแล้วกะจำคำที่แม่กับพ่อสอนมา
อย่าเสียเวลากับคนหลายใจ

ขออนุญาตมาดเด้อ
ขออนุญาตมาด
(คือหล่อแท้..)
ไผสิเอาคืน ไผสิเอา
(กะว่าแม่นระดับดีอยู่เด้..)
ไปหาป้ายหน้า
(เชิญครับผม..)

ขออนุญาตมาดเด้อ
ขออนุญาตมาด
(คือหล่อแท้..)
ไผสิเอาคืน ไผสิเอา
(กะว่าแม่นระดับดีอยู่เด้..)
ไปหาป้ายหน้า
(เชิญครับผม..)

ขออนุญาตมาดเด้อ
ขออนุญาตมาด
(คือหล่อแท้..)
ไผสิเอาคืน ไผสิเอา
(กะว่าแม่นระดับดีอยู่เด้..)
ไปหาป้ายหน้า
(ยังหล่ออยู่เด้.. กะซางบ่งึด..)

( ดนตรี )

ขออนุญาตมาด…

มิวสิควิดีโอ ขออนุญาตมาด หลู อัครเดช

เพลง ขออนุญาตมาด (คอร์ด)

ติดต่องานแสดงศิลปิน โทร 0984426915
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend