คอร์ดเพลง รักเข้าเส้น – Kookki

  
Text   

คอร์ดเพลง : รักเข้าเส้น Kookki

คอร์ดเพลง รักเข้าเส้น - Kookki

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Kookki : รักเข้าเส้น


Tune to Eb
INTRO | G | F#m | Em | A |

 
ทั้งหมดของชี
D 
วิต 
 
ฉันก็คือ
F#m 
เธอ
 
ก่อนจะนอนอยา
Em 
กเจอ 
 
ตื่นมาก็
A 
ยังเพ้อ
D 
หา
 
ลมหายใจทั้งห
G 
มดที่มี 
 
และทั้ง
F#m 
หมดของเ
Bm 
วลา
 
เก็บ
Em 
ไว้เพื่อรอแต่เธอเพียงผู้เ
A 
ดียว

 
ในวัน
G 
นี้เพิ่งเข้าใจ 
 
ว่า
F#m 
ความรักเป็นเช่นไร
 
ความคิด
Em 
ถึงมันมีความห
A 
มายขนา
D 
ดไหน 
 
 
D7 
 
ยิ่งคิด
G 
ถึงแล้วได้เจอ 
 
รอวัน
F#m 
เราได้ชิด
Bm 
ใกล้
 
จะได้
Em 
ฟังเสียงหัวใจกันทุก
A 
วัน

 
หายใจเข้าก็คิ
G 
ดถึง 
 
หายใจออกก็
F#m 
คิดถึง
 
ทำอะไรสักนิ
Em 
ดนึง 
 
ก็เ
A 
พ้อถึงเธอทุ
D 
กวัน 
 
 
D7 
 
เธอเ
G 
ป็นดังลมหายใจ
 
ชื่อเธออยู่
F#m 
ในเส้นเลือ
Bm 
ดฉัน
 
พูด
Em 
ได้สิ่งเดียวจะรักเธอทุ
A 
กวัน
 
เพราะฉันรักเธอเข้าเส้นเลย
 

INSTRU | G | F#m | Em A | D D7 |
INSTRU | G | F#m Bm | Em | A |

 
ในวัน
G 
นี้เพิ่งเข้าใจ 
 
ว่า
F#m 
ความรักเป็นเช่นไร
 
ความคิด
Em 
ถึงมันมีความห
A 
มายขนา
D 
ดไหน 
 
 
D7 
 
ยิ่งคิด
G 
ถึงแล้วได้เจอ
 
รอวัน
F#m 
เราได้ชิด
Bm 
ใกล้
 
จะได้
Em 
ฟังเสียงหัวใจกันทุก
A 
วัน

 
หายใจเข้าก็คิ
G 
ดถึง 
 
หายใจออกก็
F#m 
คิดถึง
 
ทำอะไรสักนิ
Em 
ดนึง 
 
ก็เ
A 
พ้อถึงเธอทุ
D 
กวัน 
 
 
D7 
 
เธอเ
G 
ป็นดังลมหายใจ
 
ชื่อเธออยู่
F#m 
ในเส้นเลือ
Bm 
ดฉัน
 
พูด
Em 
ได้สิ่งเดียวจะรักเธอทุ
A 
กวัน

 
หายใจเข้าก็คิ
G 
ดถึง 
 
หายใจออกก็
F#m 
คิดถึง
 
ทำอะไรสักนิ
Em 
ดนึง 
 
ก็เ
A 
พ้อถึงเธอทุ
D 
กวัน 
 
 
D7 
 
เธอเ
G 
ป็นดังลมหายใจ
 
ชื่อเธออยู่
F#m 
ในเส้นเลือ
Bm 
ดฉัน
 
พูด
Em 
ได้สิ่งเดียวจะรักเธอทุ
A 
กวัน
 
เพราะฉันรักเธอเข้าเส้
G 
นเลย 
 
 
F#m 
 
Bm 

 
พูด
Em 
ได้สิ่งเดียวจะรักเธอทุ
A 
กวัน
 
เพราะฉันรักเธอเข้าเส้
D 
นเลย..


ทั้งหมดของชีวิต ฉันก็คือเธอ
ก่อนจะนอนอยากเจอ ตื่นมาก็ยังเพ้อหา
ลมหายใจทั้งหมดที่มี และทั้งหมดของเวลา
เก็บไว้เพื่อรอแต่เธอเพียงผู้เดียว

ในวันนี้เพิ่งเข้าใจ ว่าความรักเป็นเช่นไร
ความคิดถึงมันมีความหมายขนาดไหน
ยิ่งคิดถึงแล้วได้เจอ รอวันเราได้ชิดใกล้
จะได้ฟังเสียงหัวใจกันทุกวัน

หายใจเข้าก็คิดถึง หายใจออกก็คิดถึง
ทำอะไรสักนิดนึง ก็เพ้อถึงเธอทุกวัน
เธอเป็นดังลมหายใจ
ชื่อเธออยู่ในเส้นเลือดฉัน
พูดได้สิ่งเดียวจะรักเธอทุกวัน
เพราะฉันรักเธอเข้าเส้นเลย

( ดนตรี )

ในวันนี้เพิ่งเข้าใจ ว่าความรักเป็นเช่นไร
ความคิดถึงมันมีความหมายขนาดไหน
ยิ่งคิดถึงแล้วได้เจอ
รอวันเราได้ชิดใกล้
จะได้ฟังเสียงหัวใจกันทุกวัน

หายใจเข้าก็คิดถึง หายใจออกก็คิดถึง
ทำอะไรสักนิดนึง ก็เพ้อถึงเธอทุกวัน
เธอเป็นดังลมหายใจ
ชื่อเธออยู่ในเส้นเลือดฉัน
พูดได้สิ่งเดียวจะรักเธอทุกวัน

หายใจเข้าก็คิดถึง หายใจออกก็คิดถึง
ทำอะไรสักนิดนึง ก็เพ้อถึงเธอทุกวัน
เธอเป็นดังลมหายใจ
ชื่อเธออยู่ในเส้นเลือดฉัน
พูดได้สิ่งเดียวจะรักเธอทุกวัน
เพราะฉันรักเธอเข้าเส้นเลย

พูดได้สิ่งเดียวจะรักเธอทุกวัน
เพราะฉันรักเธอเข้าเส้นเลย..

มิวสิควิดีโอ รักเข้าเส้น Kookki

เพลง รักเข้าเส้น (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง Peet model
เรียบเรียง เป้ วงฟิน
ติดต่องานแสดง 089-2902833
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend