คอร์ดเพลง ผีเสื้อกับดอกไม้ – เคียส

  
Text   

คอร์ดเพลง : ผีเสื้อกับดอกไม้ เคียส

คอร์ดเพลง ผีเสื้อกับดอกไม้ - เคียส

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

ตะเกียงส่องทาง : ผีเสื้อกับดอกไม้


INTRO | F#m | C# | F#m | C# | F#m | F#m |

F#m 
ช้ำจนแทบจะ
Bm 
ตาย 
 
ก็ยังไม่วายจะหลา
F#m 
บจำ
 
ถูก
E 
คน 
 
เข
F#m 
าทำ 
 
ใจ
Bm 
ดำออกอย่า
F#m 
งนั้น
 
ยังเชื่อ
Bm 
คำ 
 
ยังเชื่อ
E 
ใจ 
 
ยังไ
F#m 
ม่จำ

 
ก็
Bm 
ใจมันดื้อดึง 
 
มันขั
F#m 
ดขืนอยู่ร่ำไป
 
ก็
Bm 
ใจมันอ่อนไหว 
 
อ่อน
C# 
แอเมื่อพบเจอ

 
ผี
F#m 
เสื้อตัวน้อย 
 
ล่อง
Bm 
ลอยอยู่ในฝัน
 
ชื่น
F#m 
ชมกับความหวาน 
 
และสี
E 
สัน 
 
สวย
F#m 
งาม
 
โดยไ
Bm 
ม่รู้ว่าดอกไม้นั้น
F#m 
มีพิษ
 
โดยไ
Bm 
ม่รู้ว่าดอกไม้นั้น
F#m 
มีภัย

F#m 
ร้องเธอร้อง
Bm 
ไป 
 
ในเมื่อหัวใจมัน
F#m 
โง่เอง
 
ปล่อย
E 
น้ำตาไหลล
F#m 
ะเลง
 
เป็นบท
Bm 
เพลงแห่งความ
F#m 
เขลา
 
เพื่อตอ
Bm 
กย้ำ 
 
ให้กลับ
E 
ใจ 
 
ยังไ
F#m 
ม่จำ

 
ก็
Bm 
ใจมันเลอะเลือน 
 
ด้ว
F#m 
ยรักเพราะงมงาย
 
จิต
Bm 
ใจจึงวุ่นวาย 
 
อ่อน
C# 
แอไร้เหตุผล

 
ผี
F#m 
เสื้อตัวน้อย 
 
ล่อง
Bm 
ลอยอยู่ในฝัน
 
สัก
F#m 
วันจะหล่นลง 
 
ปีก
C# 
คงจะร่วงโรย
 
ผี
F#m 
เสื้อตัวน้อย 
 
ล่อง
Bm 
ลอยติดตามฝัน
 
สัก
F#m 
วันจะหล่นดิน 
 
สูญ
C# 
สิ้นทั้งวิญ
F#m 
ญาณ

 
โดยไ
Bm 
ม่รู้ว่าดอกไม้นั้น
F#m 
มีพิษ
 
โดยไ
Bm 
ม่รู้ว่าดอกไม้นั้น
F#m 
มีภัย..
 
เจ้าไ
Bm 
ม่รู้ว่าดอกไม้นั้น
F#m 
มีพิษ
 
เจ้าไ
Bm 
ม่รู้ว่าดอกไม้นั้น
F#m 
มีภัย..

INSTRU | F#7 Bm | E A | D E | A E | F#m |

 
ก็
Bm 
ใจมันเลอะเลือน 
 
ด้ว
F#m 
ยรักเพราะงมงาย
 
จิต
Bm 
ใจจึงวุ่นวาย 
 
อ่อน
C# 
แอไร้เหตุผล

 
ผี
F#m 
เสื้อตัวน้อย 
 
ล่อง
Bm 
ลอยอยู่ในฝัน
 
สัก
F#m 
วันจะหล่นลง 
 
ปีก
C# 
คงจะร่วงโรย
 
ผี
F#m 
เสื้อตัวน้อย 
 
ล่อง
Bm 
ลอยติดตามฝัน
 
สัก
F#m 
วันจะหล่นดิน 
 
สูญ
C# 
สิ้นทั้งวิญ
F#m 
ญาณ

 
โดยไ
Bm 
ม่รู้ว่าดอกไม้นั้น
F#m 
มีพิษ
 
โดยไ
Bm 
ม่รู้ว่าดอกไม้นั้น
F#m 
มีภัย..
 
เจ้าไ
Bm 
ม่รู้ว่าดอกไม้นั้น
F#m 
มีพิษ
 
เจ้าไ
Bm 
ม่รู้ว่าดอกไม้นั้น
F#m 
มีภัย..

F#m 
ช้ำจนแทบจะ
Bm 
ตาย 
 
ก็ยังไม่วายจะหลา
F#m 
บจำ
 
ถูก
E 
คน 
 
เข
F#m 
าทำ 
 
ใจ
Bm 
ดำออกอย่า
F#m 
งนั้น
 
ยังเชื่อ
Bm 
คำ 
 
ยังเชื่อ
E 
ใจ 
 
ยังไ
F#m 
ม่จำ

F#m 
ร้องเธอร้อง
Bm 
ไป 
 
ในเมื่อหัวใจมัน
F#m 
โง่เอง
 
ปล่อย
E 
น้ำตาไหลล
F#m 
ะเลง
 
เป็นบท
Bm 
เพลงแห่งความ
F#m 
เขลา
 
เพื่อตอ
Bm 
กย้ำ 
 
ให้กลับ
E 
ใจ 
 
ยังไ
F#m 
ม่จำ..


ช้ำจนแทบจะตาย ก็ยังไม่วายจะหลาบจำ
ถูกคน เขาทำ ใจดำออกอย่างนั้น
ยังเชื่อคำ ยังเชื่อใจ ยังไม่จำ

ก็ใจมันดื้อดึง มันขัดขืนอยู่ร่ำไป
ก็ใจมันอ่อนไหว อ่อนแอเมื่อพบเจอ

ผีเสื้อตัวน้อย ล่องลอยอยู่ในฝัน
ชื่นชมกับความหวาน และสีสัน สวยงาม
โดยไม่รู้ว่าดอกไม้นั้นมีพิษ
โดยไม่รู้ว่าดอกไม้นั้นมีภัย

ร้องเธอร้องไป ในเมื่อหัวใจมันโง่เอง
ปล่อยน้ำตาไหลละเลง
เป็นบทเพลงแห่งความเขลา
เพื่อตอกย้ำ ให้กลับใจ ยังไม่จำ

ก็ใจมันเลอะเลือน ด้วยรักเพราะงมงาย
จิตใจจึงวุ่นวาย อ่อนแอไร้เหตุผล

ผีเสื้อตัวน้อย ล่องลอยอยู่ในฝัน
สักวันจะหล่นลง ปีกคงจะร่วงโรย
ผีเสื้อตัวน้อย ล่องลอยติดตามฝัน
สักวันจะหล่นดิน สูญสิ้นทั้งวิญญาณ

โดยไม่รู้ว่าดอกไม้นั้นมีพิษ
โดยไม่รู้ว่าดอกไม้นั้นมีภัย..
เจ้าไม่รู้ว่าดอกไม้นั้นมีพิษ
เจ้าไม่รู้ว่าดอกไม้นั้นมีภัย..

( ดนตรี )

ก็ใจมันเลอะเลือน ด้วยรักเพราะงมงาย
จิตใจจึงวุ่นวาย อ่อนแอไร้เหตุผล

ผีเสื้อตัวน้อย ล่องลอยอยู่ในฝัน
สักวันจะหล่นลง ปีกคงจะร่วงโรย
ผีเสื้อตัวน้อย ล่องลอยติดตามฝัน
สักวันจะหล่นดิน สูญสิ้นทั้งวิญญาณ

โดยไม่รู้ว่าดอกไม้นั้นมีพิษ
โดยไม่รู้ว่าดอกไม้นั้นมีภัย..
เจ้าไม่รู้ว่าดอกไม้นั้นมีพิษ
เจ้าไม่รู้ว่าดอกไม้นั้นมีภัย..

ช้ำจนแทบจะตาย ก็ยังไม่วายจะหลาบจำ
ถูกคน เขาทำ ใจดำออกอย่างนั้น
ยังเชื่อคำ ยังเชื่อใจ ยังไม่จำ

ร้องเธอร้องไป ในเมื่อหัวใจมันโง่เอง
ปล่อยน้ำตาไหลละเลง
เป็นบทเพลงแห่งความเขลา
เพื่อตอกย้ำ ให้กลับใจ ยังไม่จำ..

มิวสิควิดีโอ ผีเสื้อกับดอกไม้ เคียส

เพลง ผีเสื้อกับดอกไม้ (คอร์ด)

อัลบั้ม ตะเกียงส่องทาง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend