คอร์ดเพลง ดอกฟ้า Labanoon (ลาบานูน)

  
Text   

คอร์ดเพลง : ดอกฟ้า Labanoon (ลาบานูน)

คอร์ดเพลง ดอกฟ้า - Labanoon (ลาบานูน)

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

อัลบั้ม Delivery : ดอกฟ้า


INTRO | E | C#m | E | B |

 
ฉันแค่คนธร
E 
รมดา 
 
รู้ดีว่าต้
C#m 
องทำใจ
 
ดอก
A 
ฟ้าที่เคยกอดไว้ 
 
ถึงคราวต้องเ
E 
อ่ยคำลา
 
ไม่มีอีกแ
B 
ล้ววันคืน 
 
เกินจะ
A 
ฝืน 
 
ความจริง
 
เกินจะไข
E 
ว่คว้า 
 
โอ้โว้
B 
โฮ..

 
เพราะดินมันก็คื
E 
อดิน 
 
แม้ใจจะ
C#m 
หวังไปไกล
 
จะ
A 
ยื้อให้ตายแค่ไหน 
 
สายลมก็ค
E 
งไม่หวน
 
ไปดีเถอะห
B 
นา.. 
 
คนดี..
 
เมื่อวัน
A 
นี้เธอเจอ 
 
คนที่
E 
คู่ควร 
 
โอ..

 
ดอกฟ้าแค่โน้มล
C#m 
งดิน
 
สุดท้ายก็โบยบินคื
A 
นไปสู่แผ่นฟ้า
 
อยากจะ
B 
รั้งก็จนปัญญา 
 
หมดเว
E 
ลาเสียที
 
ที่ตรงนี้มีเพียงโคล
C#m 
นตม
 
ถูกแล้วที่เธอไม่ค
A 
วรจะอยู่ตรงนี้
 
ยอมเจ็บ
B 
ช้ำด้วยความยินดี 
 
โบกมือ
E 
ทั้งน้ำตา
 
ขอบใจที่เสี
B 
ยเวลา 
 
ที่เคยโ
A 
น้มลงมา
 
ให้ฉันรั
E 
กเธอ..

 
ทุกคืนที่ยื
E 
นมองดาว 
 
ทุกคราวจะ
C#m 
ภาวนา
 
ให้ด
A 
าวและเดือนบนฟ้า 
 
คุ้มครองนำ
E 
พาเธอไป
 
ไปมีชี
B 
วิตดีๆ 
 
มีความ
A 
รักดีๆ 
 
ตามที่ตั้
E 
งใจ โอวว..

 
ดอกฟ้าแค่โน้มล
C#m 
งดิน
 
สุดท้ายก็โบยบินคื
A 
นไปสู่แผ่นฟ้า
 
อยากจะ
B 
รั้งก็จนปัญญา 
 
หมดเว
E 
ลาเสียที
 
ที่ตรงนี้มีเพียงโคล
C#m 
นตม
 
ถูกแล้วที่เธอไม่ค
A 
วรจะอยู่ตรงนี้
 
ยอมเจ็บ
B 
ช้ำด้วยความยินดี 
 
โบกมือ
E 
ทั้งน้ำตา
 
ขอบใจที่เสี
B 
ยเวลา 
 
ที่เคยโ
A 
น้มลงมา
 
ให้ฉันรั
E 
กเธอ..

F#m 
คำว่ารัก 
 
มันจะ
A 
อยู่ในใจ 
 
แม้น
E 
านเท่าไร
F#m 
คำว่ารัก 
 
มันจะ
A 
อยู่ต่อไป 
 
แม้จ
E 
นวันตาย

 
ดอกฟ้าแค่โน้มล
C#m 
งดิน
 
สุดท้ายก็โบยบินคื
A 
นไปสู่แผ่นฟ้า
 
อยากจะ
B 
รั้งก็จนปัญญา 
 
หมดเว
E 
ลาเสียที
 
ที่ตรงนี้มีเพียงโคล
C#m 
นตม
 
ถูกแล้วที่เธอไม่ค
A 
วรจะอยู่ตรงนี้
 
ยอมเจ็บ
B 
ช้ำด้วยความยินดี 
 
โบกมือ
E 
ทั้งน้ำตา
 
ขอบใจที่เสี
B 
ยเวลา 
 
ที่เคยโ
A 
น้มลงมา
 
ให้ฉันรั
E 
กเธอ..

 
ขอบใจที่โ
B 
น้มลงมา 
 
มันคง
A 
ถึงเวลา..
 
ขอให้โชค..ดี..
E 
.


ฉันแค่คนธรรมดา รู้ดีว่าต้องทำใจ
ดอกฟ้าที่เคยกอดไว้ ถึงคราวต้องเอ่ยคำลา
ไม่มีอีกแล้ววันคืน เกินจะฝืน ความจริง
เกินจะไขว่คว้า โอ้โว้โฮ..

เพราะดินมันก็คือดิน แม้ใจจะหวังไปไกล
จะยื้อให้ตายแค่ไหน สายลมก็คงไม่หวน
ไปดีเถอะหนา.. คนดี..
เมื่อวันนี้เธอเจอ คนที่คู่ควร โอ..

ดอกฟ้าแค่โน้มลงดิน
สุดท้ายก็โบยบินคืนไปสู่แผ่นฟ้า
อยากจะรั้งก็จนปัญญา หมดเวลาเสียที
ที่ตรงนี้มีเพียงโคลนตม
ถูกแล้วที่เธอไม่ควรจะอยู่ตรงนี้
ยอมเจ็บช้ำด้วยความยินดี โบกมือทั้งน้ำตา
ขอบใจที่เสียเวลา ที่เคยโน้มลงมา
ให้ฉันรักเธอ..

ทุกคืนที่ยืนมองดาว ทุกคราวจะภาวนา
ให้ดาวและเดือนบนฟ้า คุ้มครองนำพาเธอไป
ไปมีชีวิตดีๆ มีความรักดีๆ ตามที่ตั้งใจ โอวว..

ดอกฟ้าแค่โน้มลงดิน
สุดท้ายก็โบยบินคืนไปสู่แผ่นฟ้า
อยากจะรั้งก็จนปัญญา หมดเวลาเสียที
ที่ตรงนี้มีเพียงโคลนตม
ถูกแล้วที่เธอไม่ควรจะอยู่ตรงนี้
ยอมเจ็บช้ำด้วยความยินดี โบกมือทั้งน้ำตา
ขอบใจที่เสียเวลา ที่เคยโน้มลงมา
ให้ฉันรักเธอ..

คำว่ารัก มันจะอยู่ในใจ แม้นานเท่าไร
คำว่ารัก มันจะอยู่ต่อไป แม้จนวันตาย

ดอกฟ้าแค่โน้มลงดิน
สุดท้ายก็โบยบินคืนไปสู่แผ่นฟ้า
อยากจะรั้งก็จนปัญญา หมดเวลาเสียที
ที่ตรงนี้มีเพียงโคลนตม
ถูกแล้วที่เธอไม่ควรจะอยู่ตรงนี้
ยอมเจ็บช้ำด้วยความยินดี โบกมือทั้งน้ำตา
ขอบใจที่เสียเวลา ที่เคยโน้มลงมา
ให้ฉันรักเธอ..

ขอบใจที่โน้มลงมา มันคงถึงเวลา..
ขอให้โชค..ดี…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ดอกฟ้า (คอร์ด)

เนื้อร้อง : ขจรเดช พรมรักษา
ทำนอง : เมธี อรุณ
เรียบเรียง : Labanoon
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend