คอร์ดเพลง รัก คิดถึง และห่วงใย – เคียส

  
Text   

คอร์ดเพลง รัก คิดถึง และห่วงใย
ศิลปิน เคียส
อัลบั้ม เพราะฟ้าสั่งมา

คีย์คอร์ดเพลง รัก คิดถึง และห่วงใย สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Intro | Dm | Dm | Dm | Dm |

 
ฝากใ
Dm 
จ 
 
เมื่อห่างลา
 
ฝากสัญ
C 
ญา 
 
เมื่อจากไ
F 
 
คิด
Dm 
ถึง 
 
คนห่างไ
Gm 
กล
 
เป็นอย่างไ
C 
ร 
 
บ้างคน
Dm 
ดี

 
ฝากใ
Dm 
จ 
 
คอยติด
C 
ตาม
 
ตั้งคำ
F 
ถาม 
 
ถึงคน
Dm 
ดี
 
ความรู้
Dm 
สึก 
 
ที่
Gm 
ฉันมี
 
ว่าเธอ
C 
นี้ 
 
สุขทุกข์เพียงใ
Dm 
 
ดั่งผีเ
F 
สื้อ 
 
ตัวน้
C 
อย
 
ที่ล่องล
Bb 
อย 
 
โผบินไ
F 
 
ต่อ
Dm 
สู้ในสังคมกว้างใ
Gm 
หญ่
 
ด้วยหัวใ
C 
จ 
 
และเรี่ยวแ
Dm 
รง

 
* คืน
Dm 
สู่ 
 
บ้านเรา
 
รักเรา ไม่
C 
มีเปลี่ยนแ
F 
ปลง
 
ความคิด
Dm 
ถึง 
 
ยังรุน
G 
แรง
 
คอยแอบแ
C 
ฝง 
 
ความห่วงใ
Dm 

 
** อวย
Dm 
พร 
 
ฝากสาย
C 
ลม
 
ทุกข์ระ
Am 
ทม 
 
จงห่างไ
Dm 
กล
 
สุข
F 
ภาพ 
 
พลานา
C 
มัย
 
สุขสด
Gm 
ใส 
 
Am 
ะคน
Dm 
ดี

INSTRU | F | Dm | Gm | C |
INSTRU | F | Dm | Gm | A7 | Dm | Dm |

( *, ** )


 
สุขภ
F 
าพ 
 
พลานามั
C 
 
สุขส
Gm 
ดใส
Am 
.. 
 
นะคน
Dm 
ดี

เนื้อเพลง
ฝากใจ เมื่อห่างลา
ฝากสัญญา เมื่อจากไป
คิดถึง คนห่างไกล
เป็นอย่างไร บ้างคนดี
ฝากใจ คอยติดตาม
ตั้งคำถาม ถึงคนดี
ความรู้สึกที่ฉันมี
ว่าเธอนี้ สุขทุกข์เพียงใด

ดั่งผีเสื้อ ตัวน้อย
ที่ล่องลอย โผบินไป
ต่อสู้ในสังคมกว้างใหญ่
ไร้หัวใจ และเรี่ยวแรง.
.คืนสู่ บ้านเรา
รักเรา ไม่มีเปลี่ยนแปลง
ความคิดถึง ยังรุนแรง
คอยแอบแฝง ความห่วงใย

อวยพร ฝากสายลม
ทุกข์ระทม จงห่างไกล
สุขภาพ พลานามัย
สุขสดใส นะคนดี

( ดนตรี )

คืนสู่ บ้านเรา
รักเรา ไม่มีเปลี่ยนแปลง
ความคิดถึง ยังรุนแรง
คอยแอบแฝง ความห่วงใย
.อวยพร ฝากสายลม
ทุกข์ระทม จงห่างไกล
สุขภาพ พลานามัย
สุขสดใส นะคนดี
.สุขภาพ พลานามัย
สุขสดใส นะคนดี
เพลง รัก คิดถึง และห่วงใย
อัลบั้ม เพราะฟ้าสั่งมา
ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-318-6565 ..รถไฟดนตรี
เคียส - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend