คอร์ดเพลง ลมคิดฮอด – ไอซ์ หลวงพระเนตร

  
Text   

คอร์ดเพลง : ลมคิดฮอด ไอซ์ หลวงพระเนตร

คอร์ดเพลง ลมคิดฮอด - ไอซ์ หลวงพระเนตร

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

เพลงประกอบซีรีย์ : อีสานแซด


Tune to Eb

 
ลมวอ
D 
ยๆ 
 
ใจลอ
F#m 
ยๆ
 
ฮำ
Em 
ฮอนคิดฮอดบ่เ
A 
ซา
 
เขียนคำ
D 
ฮัก 
 
เป็นชื่
F#m 
อเจ้า
 
มา
Em 
เด้อขวัญเอยมาเ
A 
ขียน
 
เสียงนกเ
D 
อี้ยง 
 
ฮ้องห
F#m 
าคู่
 
นก
Em 
เขาคูอยู่ปลา
A 
ยไผ่
 
ปานคำป้
D 
อน 
 
อ้อนหั
F#m 
วใจ
 
ไป
Em 
ไสละน้อความ
A 
ฮัก 
 
คือบ่ต่าว
D 
มา

 
ผ่านฝน
Bm 
ฟ้า 
 
มาแรม
F#m 
เดือน
 
ใจกะยังเ
G 
ปื้อนน้ำตาคื
D 
อเก่า
 
คนที่
Em 
ยังคึดฮอดบ่เ
A 
ซา 
 
เขาอยู่หม่อ
D 
งได๋
 
ไกลสุดห
G 
ล้า 
 
ฟ้าบ่เ
A 
ห็น
 
มาส่างเ
G 
ป็นแท้หนอหัว
D 
ใจ
 
ฮู้อยู่
G 
บ่ว่าน้ำตาไหล 
 
ใส่สายล
A 
มซา

 
กลับคืน
Gmaj7 
มาให้กอด
 
พอให้
F#m 
เซาคึดฮอดจักห
Bm 
น่อย
 
คนถ่าคน
Em 
คอย 
 
มันสิต
A 
ายนำเจ้าคั
D 
กแหน่
 
กลับคืน
Gmaj7 
มาให้ถามข่าว
 
ถ้าฮู้ว่า
F#m 
เซาฮักแล้วบ่
Bm 
แคร์
 
กะสิบ่
Em 
เอาความคึดฮอดไปแว
 
ถึงเจ็บส่ำ
A 
ได๋ 
 
สิขาดใจตายกะส่
D 
าง

INSTRU | Gmaj7 | F#m Bm | Em A | D |
INSTRU | Gmaj7 | F#m Bm | Em | A | D |

 
ลมวอ
D 
ยๆ 
 
ใจลอ
F#m 
ยๆ
 
ฮำ
Em 
ฮอนคิดฮอดบ่เ
A 
ซา
 
เขียนคำ
D 
ฮัก 
 
เป็นชื่
F#m 
อเจ้า
 
มา
Em 
เด้อขวัญเอยมาเ
A 
ขียน
 
เสียงนกเ
D 
อี้ยง 
 
ฮ้องห
F#m 
าคู่
 
นก
Em 
เขาคูอยู่ปลา
A 
ยไผ่
 
ปานคำป้
D 
อน 
 
อ้อนหั
F#m 
วใจ
 
ไป
Em 
ไสละน้อความ
A 
ฮัก 
 
คือบ่ต่าว
D 
มา

 
ผ่านฝน
Bm 
ฟ้า 
 
มาแรม
F#m 
เดือน
 
ใจกะยังเ
G 
ปื้อนน้ำตาคื
D 
อเก่า
 
คนที่
Em 
ยังคึดฮอดบ่เ
A 
ซา 
 
เขาอยู่หม่อ
D 
งได๋
 
ไกลสุดห
G 
ล้า 
 
ฟ้าบ่เ
A 
ห็น
 
มาส่างเ
G 
ป็นแท้หนอหัว
D 
ใจ
 
ฮู้อยู่
G 
บ่ว่าน้ำตาไหล 
 
ใส่สายล
A 
มซา

 
กลับคืน
Gmaj7 
มาให้กอด
 
พอให้
F#m 
เซาคึดฮอดจักห
Bm 
น่อย
 
คนถ่าคน
Em 
คอย 
 
มันสิต
A 
ายนำเจ้าคั
D 
กแหน่
 
กลับคืน
Gmaj7 
มาให้ถามข่าว
 
ถ้าฮู้ว่า
F#m 
เซาฮักแล้วบ่
Bm 
แคร์
 
กะสิบ่
Em 
เอาความคึดฮอดไปแว
 
ถึงเจ็บส่ำ
A 
ได๋ 
 
สิขาดใจตายกะส่
D 
าง

 
กลับคืน
Gmaj7 
มาให้กอด
 
พอให้
F#m 
เซาคึดฮอดจักห
Bm 
น่อย
 
คนถ่าคน
Em 
คอย 
 
มันสิต
A 
ายนำเจ้าคั
D 
กแหน่
 
กลับคืน
Gmaj7 
มาให้ถามข่าว
 
ถ้าฮู้ว่า
F#m 
เซาฮักแล้วบ่
Bm 
แคร์
 
กะสิบ่
Em 
เอาความคึดฮอดไปแว
 
ถึงเจ็บส่ำ
A 
ได๋ 
 
สิขาดใจตายกะส่
D 
าง

OUTRO | Em A | D |


ลมวอยๆ ใจลอยๆ
ฮำฮอนคิดฮอดบ่เซา
เขียนคำฮัก เป็นชื่อเจ้า
มาเด้อขวัญเอยมาเขียน
เสียงนกเอี้ยง ฮ้องหาคู่
นกเขาคูอยู่ปลายไผ่
ปานคำป้อน อ้อนหัวใจ
ไปไสละน้อความฮัก คือบ่ต่าวมา

ผ่านฝนฟ้า มาแรมเดือน
ใจกะยังเปื้อนน้ำตาคือเก่า
คนที่ยังคึดฮอดบ่เซา เขาอยู่หม่องได๋
ไกลสุดหล้า ฟ้าบ่เห็น
มาส่างเป็นแท้หนอหัวใจ
ฮู้อยู่บ่ว่าน้ำตาไหล ใส่สายลมซา

กลับคืนjมาให้กอด
พอให้เซาคึดฮอดจักหน่อย
คนถ่าคนคอย มันสิตายนำเจ้าคักแหน่
กลับคืนjมาให้ถามข่าว
ถ้าฮู้ว่าเซาฮักแล้วบ่แคร์
กะสิบ่เอาความคึดฮอดไปแว
ถึงเจ็บส่ำได๋ สิขาดใจตายกะส่าง

( ดนตรี )

ลมวอยๆ ใจลอยๆ
ฮำฮอนคิดฮอดบ่เซา
เขียนคำฮัก เป็นชื่อเจ้า
มาเด้อขวัญเอยมาเขียน
เสียงนกเอี้ยง ฮ้องหาคู่
นกเขาคูอยู่ปลายไผ่
ปานคำป้อน อ้อนหัวใจ
ไปไสละน้อความฮัก คือบ่ต่าวมา

ผ่านฝนฟ้า มาแรมเดือน
ใจกะยังเปื้อนน้ำตาคือเก่า
คนที่ยังคึดฮอดบ่เซา เขาอยู่หม่องได๋
ไกลสุดหล้า ฟ้าบ่เห็น
มาส่างเป็นแท้หนอหัวใจ
ฮู้อยู่บ่ว่าน้ำตาไหล ใส่สายลมซา

กลับคืนjมาให้กอด
พอให้เซาคึดฮอดจักหน่อย
คนถ่าคนคอย มันสิตายนำเจ้าคักแหน่
กลับคืนjมาให้ถามข่าว
ถ้าฮู้ว่าเซาฮักแล้วบ่แคร์
กะสิบ่เอาความคึดฮอดไปแว
ถึงเจ็บส่ำได๋ สิขาดใจตายกะส่าง

กลับคืนjมาให้กอด
พอให้เซาคึดฮอดจักหน่อย
คนถ่าคนคอย มันสิตายนำเจ้าคักแหน่
กลับคืนjมาให้ถามข่าว
ถ้าฮู้ว่าเซาฮักแล้วบ่แคร์
กะสิบ่เอาความคึดฮอดไปแว
ถึงเจ็บส่ำได๋ สิขาดใจตายกะส่าง..

มิวสิควิดีโอ ลมคิดฮอด ไอซ์ หลวงพระเนตร
เพลง ลมคิดฮอด (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานแสดง : โทร 0984426915
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend