คอร์ดเพลง บ่ได้ตั้งใจ(สิเป็นเเฟนเก่า) – ไอซ์ หลวงพระเนตร

  
Text   

Capo #1
INTRO | Bm D | C G |
INTRO | Em Bm | C | D |

 
กะพอสิฮู้อ
Em 
ยู่ว่าตอนนี้
 
มันฮอดเวลา
ที่อ้ายต้องไป
 
ถึงแม้ว่าใจบ่
Em 
พร้อม 
 
แต่ต้องยอมรับ
Bm 
มันให้ได้
 
กับสิ่ง
ที่อ้ายต้องเจอ

 
กะพอสิฮู้อ
Em 
ยู่ว่า 
 
ตอนนี้มั
นฮอด
 
เวลา
ที่อ้ายต้องไปจากเธอ
 
ถึงแม้ว่าใจบ่
Em 
พร้อม 
 
แต่อ้ายยอมทำ
Bm 
เพื่อเธอ
 
อ้ายยังฮักเจ้า
อยู่เด้อ 
 
อ้ายยังฮักเจ้าเบิ่ดหัวใจ

 
ต้องกลายเป็นแฟนเก่า
โดยที่บ่ได้ตั้งโต
 
ต้องกลายเป็นคนโง่โ
Em 
ดยที่บ่ได้ตั้งใจ
Bm 
 
ต้องยอมรับ
ตำแหน่ง 
 
แฟนเก่าที่เจ้า
Bm 
มอบให้
 
โดยที่อ้าย
Am 
บ่ได้เต็มใจสิรับ
มัน

 
ต้องกลายเป็นแฟนเก่า
โดยที่บ่ได้ตั้งโต
 
ต้องกลายเป็นคนโง่โ
Em 
ดยที่บ่ได้ต้องการ
Bm 
 
ต้องยอมรับ
มันให้ได้ 
 
ถึงใจสิทรม
Bm 
าน
 
และมันเป็นความ
Am 
ต้องการของเจ้า
 
สิเจ็บสิเหงา อ้าย
กะยอม…

 
กะพอสิฮู้อ
Em 
ยู่ว่าตอนนี้
 
มันฮอดเวลา
ที่อ้ายต้องไป
 
ถึงแม้ว่าใจบ่
Em 
พร้อม 
 
แต่ต้องยอมรับ
Bm 
มันให้ได้
 
กับสิ่ง
ที่อ้ายต้องเจอ

 
กะพอสิฮู้อ
Em 
ยู่ว่า 
 
ตอนนี้มั
นฮอด
 
เวลา
ที่อ้ายต้องไปจากเธอ
 
ถึงแม้ว่าใจบ่
Em 
พร้อม 
 
แต่อ้ายยอมทำ
Bm 
เพื่อเธอ
 
อ้ายยังฮักเจ้า
อยู่เด้อ 
 
อ้ายยังฮักเจ้าเบิ่ดหัวใจ

 
ต้องกลายเป็นแฟนเก่า
โดยที่บ่ได้ตั้งโต
 
ต้องกลายเป็นคนโง่โ
Em 
ดยที่บ่ได้ตั้งใจ
Bm 
 
ต้องยอมรับ
ตำแหน่ง 
 
แฟนเก่าที่เจ้า
Bm 
มอบให้
 
โดยที่อ้าย
Am 
บ่ได้เต็มใจสิรับ
มัน

 
ต้องกลายเป็นแฟนเก่า
โดยที่บ่ได้ตั้งโต
 
ต้องกลายเป็นคนโง่โ
Em 
ดยที่บ่ได้ต้องการ
Bm 
 
ต้องยอมรับ
มันให้ได้ 
 
ถึงใจสิทรม
Bm 
าน
 
และมันเป็นความ
Am 
ต้องการของเจ้า
 
สิเจ็บสิเหงา อ้ายกะยอม
 

INSTRU | G | Em | C | D |
INSTRU | C | Bm | C | D |

 
ต้องกลายเป็นแฟนเก่า
โดยที่บ่ได้ตั้งโต
 
ต้องกลายเป็นคนโง่โ
Em 
ดยที่บ่ได้ตั้งใจ
Bm 
 
ต้องยอมรับ
ตำแหน่ง 
 
แฟนเก่าที่เจ้า
Bm 
มอบให้
 
โดยที่อ้าย
Am 
บ่ได้เต็มใจสิรับ
มัน

 
ต้องกลายเป็นแฟนเก่า
โดยที่บ่ได้ตั้งโต
 
ต้องกลายเป็นคนโง่โ
Em 
ดยที่บ่ได้ต้องการ
Bm 
 
ต้องยอมรับ
มันให้ได้ 
 
ถึงใจสิทรม
Bm 
าน
 
และมันเป็นความ
Am 
ต้องการของเจ้า
 
สิเจ็บสิเหงา อ้าย
กะยอม

 
ฮู้อยู่ว่า
ฮักเฮา 
 
คงพ้อตอนBmอวสาน
 
และมันเป็นความ
Am 
ต้องการ 
 
ของเจ้า
 
สิเจ็บสิเหงาอ้ายกะยอม
 

OUTRO | C | D | G |

เพลง บ่ได้ตั้งใจ(สิเป็นเเฟนเก่า) (คอร์ด)
ศิลปิน ไอซ์ หลวงพระเนตร พร้อมครอบครัว
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend