หน้าแรก » ไอซ์ หลวงพระเนตร » คอร์ดเพลง เจ็บพอแล้ว – ไอซ์ หลวงพระเนตร

คอร์ดเพลง เจ็บพอแล้ว – ไอซ์ หลวงพระเนตร


 
หากมื้อไ
ด๋เซาฮักแล้วให้
Am 
บอก
 
เจ้าอย่าห
ลอกให้ข่อยเป็นค
วาย
 
บ่อยาก
กินหญ้าฮอดมื้อ
Am 
ตาย
 
บ่อยากก
ลายเป็นควายโ
ง่ๆ

INSTRU | C Am | F G | ( 2 Times )

 
เฮาเลิกกัน
ส่า… 
 
ถ้าว่า
Em 
มันสิเป็นสิเป็นจั่งซี้
 
อ้ายเริ่มฮู้
สึกบ่ดี 
 
คือจั่งฮักสิมีปัญห
 
หรือว่ามีไ
ผ 
 
เข้ามา
Em 
เฮ็ดให้ใจน้องหล่า
 
เปลี่ยนไป
คักแท้หน่า 
 
ฮู้บ่ว่าใจอ้ายเจ็
บหนัก

 
เป็นอา
Am 
การคือจั่งคนอกหัก
 
ทั้งที่คน
Em 
ฮักหยังอยู่เคียงข้าง
 
ถึงสิ
Am 
มีเจ้าอยู่กะซ่าง
 
แต่หัวใจอ้าง
Em 
ว้างคือจั่งบ่มีไผ
 
กะแค่ระแวงหั
วใจ
 
และสง
สัยว่าเจ้าสิเบิ่ด..ฮัก

 
หากมื้อไ
ด๋เซาฮักแล้วให้
Am 
บอก
 
เจ้าอย่าห
ลอกให้ข่อยเป็นค
วาย
 
บ่อยาก
กินหญ้าฮอดมื้อ
Am 
ตาย
 
บ่อยากก
ลายเป็นควายโง่
 
เจ็บพอ
Em 
แล้ว… 
 
กับ
Am 
คำหลวงหลอก
 
ที่เจ้าบ
อกหลอกใช้จนจ่
อยโซ
 
มามื้อ
Em 
นี้.. 
 
พอ
Am 
สิฮู้โต
 
อ้ายบ่อ
ยากสิโส..โส้ 
 
วโว้
 
เจ็บพอหละน้อหั
วใจ.. 
 
 

 
ถ้าเจ้าบอก
พอ 
 
อ้ายกะพ
Em 
ร้อมและยอมสิไป
 
ในเมื่อ
คนที่อ้ายฮักหลาย 
 
บ่ได๋ต้องก
ารให้อ้ายอยู่ต่อ
 
และสิบ่ถ
าม 
 
เหตุผลไ
Em 
ด๋อ้ายสิบ่ซ้อ
 
ขอแค่เ
จ้าเว้าว่าโลดหละเนาะ 
 
ว่าบ่ฮั
กอ้ายกะสิลา

INSTRU | C Am | F G | ( 2 Times )

 
เป็นอา
Am 
การคือจั่งคนอกหัก
 
ทั้งที่คน
Em 
ฮักหยังอยู่เคียงข้าง
 
ถึงสิ
Am 
มีเจ้าอยู่กะซ่าง
 
แต่หัวใจอ้าง
Em 
ว้างคือจั่งบ่มีไผ
 
กะแค่ระแวงหั
วใจ
 
และสง
สัยว่าเจ้าสิเบิ่ด..ฮัก

 
หากมื้อไ
ด๋เซาฮักแล้วให้
Am 
บอก
 
เจ้าอย่าห
ลอกให้ข่อยเป็นค
วาย
 
บ่อยาก
กินหญ้าฮอดมื้อ
Am 
ตาย
 
บ่อยากก
ลายเป็นควายโง่
 
เจ็บพอ
Em 
แล้ว… 
 
กับ
Am 
คำหลวงหลอก
 
ที่เจ้าบ
อกหลอกใช้จนจ่
อยโซ
 
มามื้อ
Em 
นี้ 
 
พอ
Am 
สิฮู้โต
 
อ้ายบ่อ
ยากสิโส.. 
 
วโว้
 
เจ็บพอหละน้อหั
วใจ..

 
อ้ายบ่อ
ยากสิโส.. 
 
โฮ้
โฮ..
 
เจ็บบ่ละน้อหัวใจ…
 

OUTRO | C Am | F G | ( 2 Times ) | C |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เจ็บพอแล้ว (คอร์ด)
ศิลปิน ไอซ์ หลวงพระเนตร
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
แจ่วบอง มิวสิค
 โฆษณา