หน้าแรก » Boy Peacemaker » คอร์ดเพลง แลกมาด้วยความโง่ – Boy Peacemaker (บอย พีชเมคเกอร์)

คอร์ดเพลง แลกมาด้วยความโง่ – Boy Peacemaker (บอย พีชเมคเกอร์)


Tune to Eb
INTRO | F G | Em Am | Bb | F G |

ฉัน.. 
 
ไม่ใช่คนที่เธอ
Em 
ฝัน
 
ฉันรู้ถึงความจริง
Am 
นั้น
 
ลึ
ก ๆ เธอยังมีใ
ครในใจซ่อนอยู่

 
แต่
ฉัน.. 
 
ก็รักเธอมากกว่า
Em 
นั้น
 
เลยพร้อมยอมทำทุก
Am 
วัน
 
แม้
รู้สุดท้าย 
 
เธออ
าจไม่ได้รักกัน

 
ยอม
Dm7 
เจ็บเพื่อเก็บเธอ
ไว้
 
แกล้งไ
Em 
ม่รู้เพื่อให้เธอ
Am 
อยู่
 
ปิ
Dm7 
ดหู ปิดตา ทำ
Em 
เป็นไม่ดู
 
ว่าค
วามจริงเธอรักใ
คร

 
ทั้งรู้ว่าเ
ธอไม่รัก 
 
 
Em 
เธอมีใคร
 
แต่
ฉันไม่พร้อมเสียเธ
อไป
 
แม้ต้องเ
จ็บแค่ไหน 
 
ยังห
Em 
วังในใจ
 
เผื่อสั
กวันเธอรัก
กัน
 
แม้ใครจะ
Em 
มอง 
 
ฉันโ
Am 
ง่ยังไง
 
ฉันพ
Dm7 
ร้อมยินดีแลก
มัน
 
ขอเพียงแค่
Em 
ยัง 
 
ไม่เสี
Am 
ยเธอไป
 
ต่อให้
Dm7 
ฉันต้องโง่แค่ไ
หน 
 
ก็ย
อม 
 
 

แม้.. 
 
ต้องฝืนให้ใจเจ็บ
Em 
ช้ำ
 
ยังยิ้มรับมันทุ
Am 
กวัน
 
ขอแ
ค่วันนี้ 
 
ยัง
มีเธออยู่ข้างกัน

 
ยอม
Dm7 
เจ็บเพื่อเก็บเธอ
ไว้
 
แกล้งไ
Em 
ม่รู้เพื่อให้เธอ
Am 
อยู่
 
ปิ
Dm7 
ดหู ปิดตา ทำ
Em 
เป็นไม่ดู
 
ว่าค
วามจริงเธอรักใ
คร

 
ทั้งรู้ว่าเ
ธอไม่รัก 
 
 
Em 
เธอมีใคร
 
แต่
ฉันไม่พร้อมเสียเธ
อไป
 
แม้ต้องเ
จ็บแค่ไหน 
 
ยังห
Em 
วังในใจ
 
เผื่อสั
กวันเธอรัก
กัน
 
แม้ใครจะ
Em 
มอง 
 
ฉันโ
Am 
ง่ยังไง
 
ฉันพ
Dm7 
ร้อมยินดีแลก
มัน
 
ขอเพียงแค่
Em 
ยัง 
 
ไม่เสี
Am 
ยเธอไป
 
ต่อให้
Dm7 
ฉันต้องโง่แค่ไ
หน 
 
ก็ยอม..

INSTRU | Am G | F | Am G | F | G |

 
ยอม
Dm7 
เจ็บเพื่อเก็บเธอ
ไว้
 
แกล้งไ
Em 
ม่รู้เพื่อให้เธอ
Am 
อยู่
 
ปิ
Dm7 
ดหู ปิดตา ทำ
Em 
เป็นไม่ดู
 
ว่าค
วามจริงเธอรักใ
คร

 
ทั้งรู้ว่าเ
ธอไม่รัก 
 
 
Em 
เธอมีใคร
 
แต่
ฉันไม่พร้อมเสียเธ
อไป
 
แม้ต้องเ
จ็บแค่ไหน 
 
ยังห
Em 
วังในใจ
 
เผื่อสั
กวันเธอรัก
กัน
 
แม้ใครจะ
Em 
มอง 
 
ฉันโ
Am 
ง่ยังไง
 
ฉันพ
Dm7 
ร้อมยินดีแลก
มัน
 
ขอเพียงแค่
Em 
ยัง 
 
ไม่เสี
Am 
ยเธอไป
 
ต่อให้
Dm7 
ฉันต้องโง่แค่ไ
หน 
 
ก็ย
อม..

 
ขอเพียงแค่
Em 
ยัง.. 
 
ได้
Am 
รักเธอไป
 
ต่อให้
Dm7 
ฉันต้องโง่แค่ไ
หน.. 
 
ฉันย
อม…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แลกมาด้วยความโง่


ฉัน.. ไม่ใช่คนที่เธอฝัน
ฉันรู้ถึงความจริงนั้น
ลึก ๆ เธอยังมีใครในใจซ่อนอยู่

แต่ฉัน.. ก็รักเธอมากกว่านั้น
เลยพร้อมยอมทำทุกวัน
แม้รู้สุดท้าย เธออาจไม่ได้รักกัน

ยอมเจ็บเพื่อเก็บเธอไว้
แกล้งไม่รู้เพื่อให้เธออยู่
ปิดหู ปิดตา ทำเป็นไม่ดู
ว่าความจริงเธอรักใคร

ทั้งรู้ว่าเธอไม่รัก เธอมีใคร
แต่ฉันไม่พร้อมเสียเธอไป
แม้ต้องเจ็บแค่ไหน ยังหวังในใจ
เผื่อสักวันเธอรักกัน
แม้ใครจะมอง ฉันโง่ยังไง
ฉันพร้อมยินดีแลกมัน
ขอเพียงแค่ยัง ไม่เสียเธอไป
ต่อให้ฉันต้องโง่แค่ไหน ก็ยอม

แม้.. ต้องฝืนให้ใจเจ็บช้ำ
ยังยิ้มรับมันทุกวัน
ขอแค่วันนี้ ยังมีเธออยู่ข้างกัน

ยอมเจ็บเพื่อเก็บเธอไว้
แกล้งไม่รู้เพื่อให้เธออยู่
ปิดหู ปิดตา ทำเป็นไม่ดู
ว่าความจริงเธอรักใคร

ทั้งรู้ว่าเธอไม่รัก เธอมีใคร
แต่ฉันไม่พร้อมเสียเธอไป
แม้ต้องเจ็บแค่ไหน ยังหวังในใจ
เผื่อสักวันเธอรักกัน
แม้ใครจะมอง ฉันโง่ยังไง
ฉันพร้อมยินดีแลกมัน
ขอเพียงแค่ยัง ไม่เสียเธอไป
ต่อให้ฉันต้องโง่แค่ไหน ก็ยอม..

( ดนตรี )

ยอมเจ็บเพื่อเก็บเธอไว้
แกล้งไม่รู้เพื่อให้เธออยู่
ปิดหู ปิดตา ทำเป็นไม่ดู
ว่าความจริงเธอรักใคร

ทั้งรู้ว่าเธอไม่รัก เธอมีใคร
แต่ฉันไม่พร้อมเสียเธอไป
แม้ต้องเจ็บแค่ไหน ยังหวังในใจ
เผื่อสักวันเธอรักกัน
แม้ใครจะมอง ฉันโง่ยังไง
ฉันพร้อมยินดีแลกมัน
ขอเพียงแค่ยัง ไม่เสียเธอไป
ต่อให้ฉันต้องโง่แค่ไหน ก็ยอม..

ขอเพียงแค่ยัง.. ได้รักเธอไป
ต่อให้ฉันต้องโง่แค่ไหน.. ฉันยอม…

มิวสิควิดีโอเพลง แลกมาด้วยความโง่ Boy Peacemaker
เพลง แลกมาด้วยความโง่ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : กฤษติกร พรสาธิต
เรียบเรียง : วุฒิ วงศ์สรรเสริญ

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา