คอร์ดเพลง แลกมาด้วยความโง่ – Boy Peacemaker (บอย พีชเมคเกอร์)

  
Text   

Tune to Eb
INTRO | F G | Em Am | Bb | F G |

C 
ฉัน.. 
 
ไม่ใช่คนที่เธอ
Em 
ฝัน
 
ฉันรู้ถึงความจริง
Am 
นั้น
 
ลึ
G 
ก ๆ เธอยังมีใ
F 
ครในใจซ่อนอยู่

 
แต่
C 
ฉัน.. 
 
ก็รักเธอมากกว่า
Em 
นั้น
 
เลยพร้อมยอมทำทุก
Am 
วัน
 
แม้
G 
รู้สุดท้าย 
 
เธออ
F 
าจไม่ได้รักกัน

 
ยอม
Dm7 
เจ็บเพื่อเก็บเธอ
G 
ไว้
 
แกล้งไ
Em 
ม่รู้เพื่อให้เธอ
Am 
อยู่
 
ปิ
Dm7 
ดหู ปิดตา ทำ
Em 
เป็นไม่ดู
 
ว่าค
F 
วามจริงเธอรักใ
G 
คร

 
ทั้งรู้ว่าเ
C 
ธอไม่รัก 
 
 
Em 
เธอมีใคร
 
แต่
F 
ฉันไม่พร้อมเสียเธ
G 
อไป
 
แม้ต้องเ
C 
จ็บแค่ไหน 
 
ยังห
Em 
วังในใจ
 
เผื่อสั
F 
กวันเธอรัก
G 
กัน
 
แม้ใครจะ
Em 
มอง 
 
ฉันโ
Am 
ง่ยังไง
 
ฉันพ
Dm7 
ร้อมยินดีแลก
G 
มัน
 
ขอเพียงแค่
Em 
ยัง 
 
ไม่เสี
Am 
ยเธอไป
 
ต่อให้
Dm7 
ฉันต้องโง่แค่ไ
G 
หน 
 
ก็ย
C 
อม 
 
 
F 

C 
แม้.. 
 
ต้องฝืนให้ใจเจ็บ
Em 
ช้ำ
 
ยังยิ้มรับมันทุ
Am 
กวัน
 
ขอแ
G 
ค่วันนี้ 
 
ยัง
F 
มีเธออยู่ข้างกัน

 
ยอม
Dm7 
เจ็บเพื่อเก็บเธอ
G 
ไว้
 
แกล้งไ
Em 
ม่รู้เพื่อให้เธอ
Am 
อยู่
 
ปิ
Dm7 
ดหู ปิดตา ทำ
Em 
เป็นไม่ดู
 
ว่าค
F 
วามจริงเธอรักใ
G 
คร

 
ทั้งรู้ว่าเ
C 
ธอไม่รัก 
 
 
Em 
เธอมีใคร
 
แต่
F 
ฉันไม่พร้อมเสียเธ
G 
อไป
 
แม้ต้องเ
C 
จ็บแค่ไหน 
 
ยังห
Em 
วังในใจ
 
เผื่อสั
F 
กวันเธอรัก
G 
กัน
 
แม้ใครจะ
Em 
มอง 
 
ฉันโ
Am 
ง่ยังไง
 
ฉันพ
Dm7 
ร้อมยินดีแลก
G 
มัน
 
ขอเพียงแค่
Em 
ยัง 
 
ไม่เสี
Am 
ยเธอไป
 
ต่อให้
Dm7 
ฉันต้องโง่แค่ไ
G 
หน 
 
ก็ยอม..

INSTRU | Am G | F | Am G | F | G |

 
ยอม
Dm7 
เจ็บเพื่อเก็บเธอ
G 
ไว้
 
แกล้งไ
Em 
ม่รู้เพื่อให้เธอ
Am 
อยู่
 
ปิ
Dm7 
ดหู ปิดตา ทำ
Em 
เป็นไม่ดู
 
ว่าค
F 
วามจริงเธอรักใ
G 
คร

 
ทั้งรู้ว่าเ
C 
ธอไม่รัก 
 
 
Em 
เธอมีใคร
 
แต่
F 
ฉันไม่พร้อมเสียเธ
G 
อไป
 
แม้ต้องเ
C 
จ็บแค่ไหน 
 
ยังห
Em 
วังในใจ
 
เผื่อสั
F 
กวันเธอรัก
G 
กัน
 
แม้ใครจะ
Em 
มอง 
 
ฉันโ
Am 
ง่ยังไง
 
ฉันพ
Dm7 
ร้อมยินดีแลก
G 
มัน
 
ขอเพียงแค่
Em 
ยัง 
 
ไม่เสี
Am 
ยเธอไป
 
ต่อให้
Dm7 
ฉันต้องโง่แค่ไ
G 
หน 
 
ก็ย
C 
อม..

 
ขอเพียงแค่
Em 
ยัง.. 
 
ได้
Am 
รักเธอไป
 
ต่อให้
Dm7 
ฉันต้องโง่แค่ไ
G 
หน.. 
 
ฉันย
C 
อม…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แลกมาด้วยความโง่


ฉัน.. ไม่ใช่คนที่เธอฝัน
ฉันรู้ถึงความจริงนั้น
ลึก ๆ เธอยังมีใครในใจซ่อนอยู่

แต่ฉัน.. ก็รักเธอมากกว่านั้น
เลยพร้อมยอมทำทุกวัน
แม้รู้สุดท้าย เธออาจไม่ได้รักกัน

ยอมเจ็บเพื่อเก็บเธอไว้
แกล้งไม่รู้เพื่อให้เธออยู่
ปิดหู ปิดตา ทำเป็นไม่ดู
ว่าความจริงเธอรักใคร

ทั้งรู้ว่าเธอไม่รัก เธอมีใคร
แต่ฉันไม่พร้อมเสียเธอไป
แม้ต้องเจ็บแค่ไหน ยังหวังในใจ
เผื่อสักวันเธอรักกัน
แม้ใครจะมอง ฉันโง่ยังไง
ฉันพร้อมยินดีแลกมัน
ขอเพียงแค่ยัง ไม่เสียเธอไป
ต่อให้ฉันต้องโง่แค่ไหน ก็ยอม

แม้.. ต้องฝืนให้ใจเจ็บช้ำ
ยังยิ้มรับมันทุกวัน
ขอแค่วันนี้ ยังมีเธออยู่ข้างกัน

ยอมเจ็บเพื่อเก็บเธอไว้
แกล้งไม่รู้เพื่อให้เธออยู่
ปิดหู ปิดตา ทำเป็นไม่ดู
ว่าความจริงเธอรักใคร

ทั้งรู้ว่าเธอไม่รัก เธอมีใคร
แต่ฉันไม่พร้อมเสียเธอไป
แม้ต้องเจ็บแค่ไหน ยังหวังในใจ
เผื่อสักวันเธอรักกัน
แม้ใครจะมอง ฉันโง่ยังไง
ฉันพร้อมยินดีแลกมัน
ขอเพียงแค่ยัง ไม่เสียเธอไป
ต่อให้ฉันต้องโง่แค่ไหน ก็ยอม..

( ดนตรี )

ยอมเจ็บเพื่อเก็บเธอไว้
แกล้งไม่รู้เพื่อให้เธออยู่
ปิดหู ปิดตา ทำเป็นไม่ดู
ว่าความจริงเธอรักใคร

ทั้งรู้ว่าเธอไม่รัก เธอมีใคร
แต่ฉันไม่พร้อมเสียเธอไป
แม้ต้องเจ็บแค่ไหน ยังหวังในใจ
เผื่อสักวันเธอรักกัน
แม้ใครจะมอง ฉันโง่ยังไง
ฉันพร้อมยินดีแลกมัน
ขอเพียงแค่ยัง ไม่เสียเธอไป
ต่อให้ฉันต้องโง่แค่ไหน ก็ยอม..

ขอเพียงแค่ยัง.. ได้รักเธอไป
ต่อให้ฉันต้องโง่แค่ไหน.. ฉันยอม…

มิวสิควิดีโอเพลง แลกมาด้วยความโง่ Boy Peacemaker
เพลง แลกมาด้วยความโง่ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : กฤษติกร พรสาธิต
เรียบเรียง : วุฒิ วงศ์สรรเสริญ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend