หน้าแรก » บังแสบ ได้หมดถ้าสดชื่น » คอร์ดเพลง อยากเรียกเธอว่าซายัง – บังแสบ ได้หมดถ้าสดชื่น

คอร์ดเพลง อยากเรียกเธอว่าซายัง – บังแสบ ได้หมดถ้าสดชื่น


INTRO | G | G | Bm | Bm | C | C | D | D |
INTRO | G | G | Bm | Bm | C | C | D | D |

 
อย่าแลกันที่หน้า
ตา
 
แต่ขอให้แลกันที่ข้า
Bm 
งใน
 
รูปลักษณ์ภายนอกอาจไม่จริ
งใจ
 
แต่ว่าหัวใจบังจริง
จัง

 
ขอแค่เพียงอย่ามองผ่
านๆ
 
แต่ขอให้แลกันให้นา
Bm 
นๆ
 
ไม่ใช่เราพบแค่วันสอ
งวัน
 
แต่เป็นแฟนกันตลอ
ดไป

 
อยากบอกให้
รู้ว่าตอ
นนี้
 
หัว
Bm 
ใจบังบอกรั
Em 
กเธอ
 
บอกเ
ป็นภาษายาวี 
 
แบบบ้า
นบัง

 
อยากเรียกเ
ธอว่าซายัง
 
อยากบอกรัก
Bm 
จังว่า 
 
กาแซะแดมอร์
 
อยากเรียกอี
ง่ะกับเธอทุกวัน
 
เวลาที่ห่า
งกัน

 
ก็เธอมันจอ
แม
 
อยากได้เป็นแฟนอยากเดินควง
Bm 
แขน
 
อยากดูแลเธอให้
ดี 
 
เท่าที่บังจะทำ
ได้
 
รับรักบังตะน้
อง

INSTRU | G | G | Bm | Bm | C | C | D | D |
INSTRU | G | G | Bm | Bm | C | C | D | D |

 
อยากบอกให้
รู้ว่าตอ
นนี้
 
หัว
Bm 
ใจบังบอกรั
Em 
กเธอ
 
บอกเ
ป็นภาษายาวี 
 
แบบบ้า
นบัง

 
อยากเรียกเ
ธอว่าซายัง
 
อยากบอกรัก
Bm 
จังว่า 
 
กาแซะแดมอร์
 
อยากเรียกอี
ง่ะกับเธอทุกวัน
 
เวลาที่ห่า
งกัน

 
ก็เธอมันจอ
แม
 
อยากได้เป็นแฟนอยากเดินควง
Bm 
แขน
 
อยากดูแลเธอให้
ดี 
 
เท่าที่บังจะทำ
ได้

 
อยากเรียกเ
ธอว่าซายัง
 
อยากบอกรัก
Bm 
จังว่า 
 
กาแซะแดมอร์
 
อยากเรียกอี
ง่ะกับเธอทุกวัน
 
เวลาที่ห่า
งกัน

 
ก็เธอมันจอ
แม
 
อยากได้เป็นแฟนอยากเดินควง
Bm 
แขน
 
อยากดูแลเธอให้
ดี 
 
เท่าที่บังจะทำ
ได้
 
รับรักบังตะน้
อง

 
รับรักบังตะน้
อง
 
รับรักบังตะน้
อง 
 
 
 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อยากเรียกเธอว่าซายัง


อย่าแลกันที่หน้าตา
แต่ขอให้แลกันที่ข้างใน
รูปลักษณ์ภายนอกอาจไม่จริงใจ
แต่ว่าหัวใจบังจริงจัง

ขอแค่เพียงอย่ามองผ่านๆ
แต่ขอให้แลกันให้นานๆ
ไม่ใช่เราพบแค่วันสองวัน
แต่เป็นแฟนกันตลอดไป

อยากบอกให้รู้ว่าตอนนี้
หัวใจบังบอกรักเธอ
บอกเป็นภาษายาวี แบบบ้านบัง

อยากเรียกเธอว่าซายัง
อยากบอกรักจังว่า กาแซะแดมอร์
อยากเรียกอีง่ะกับเธอทุกวัน
เวลาที่ห่างกัน

ก็เธอมันจอแม
อยากได้เป็นแฟนอยากเดินควงแขน
อยากดูแลเธอให้ดี เท่าที่บังจะทำได้
รับรักบังตะน้อง

( ดนตรี )

อยากบอกให้รู้ว่าตอนนี้
หัวใจบังบอกรักเธอ
บอกเป็นภาษายาวี แบบบ้านบัง

อยากเรียกเธอว่าซายัง
อยากบอกรักจังว่า กาแซะแดมอร์
อยากเรียกอีง่ะกับเธอทุกวัน
เวลาที่ห่างกัน


ก็เธอมันจอแม
อยากได้เป็นแฟนอยากเดินควงแขน
อยากดูแลเธอให้ดี เท่าที่บังจะทำได้

อยากเรียกเธอว่าซายัง
อยากบอกรักจังว่า กาแซะแดมอร์
อยากเรียกอีง่ะกับเธอทุกวัน
เวลาที่ห่างกัน

ก็เธอมันจอแม
อยากได้เป็นแฟนอยากเดินควงแขน
อยากดูแลเธอให้ดี เท่าที่บังจะทำได้
รับรักบังตะน้อง

รับรักบังตะน้อง
รับรักบังตะน้อง

มิวสิควิดีโอ อยากเรียกเธอว่าซายัง บังแสบ ได้หมดถ้าสดชื่น
เพลง อยากเรียกเธอว่าซายัง (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง – บังแสบ ได้หมดถ้าสดชื่น
เรียบเรียง – ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
ติดต่องานแสดง 093-5153618

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา