คอร์ดเพลง เขาอะไรเจ็บที่สุด – ไอซ์ ปัทมา + ชมพู่ สุธิมา

  
Text   

Tune to Eb
INTRO | A | C#m F#m | D | E |
INTRO | D | C#m F#m | Bm E | A E |

 
มีคำถ
A 
ามสิมาถามจั๊กคำ
 
ถาม
F#m 
ขำๆ 
 
เด้ออย่าคิดหยัง
C#m 
หลาย
 
D 
ฮาจำมาจากเ
C#m 
พื่อนผู้ชาย
 
ที่มัน
Bm 
มักโพสต์ลงเฟ
E 
ซบุ๊ก

 
มีอิห
A 
ยังก็ฟ่าวถามมา
 
อย่าลี
F#m 
ลาให้มันยื
C#m 
ดยาว
 
ฮ่
D 
วย 
 
จั่งแม่นเป็น
F#m 
ทรงฟ่าว
Bm 
เอ้าฟ่าวถามกะ
E 
ได้

 
เขาอิห
A 
ยังเจ็บ
F#m 
ที่สุด
 
เขาบ่ห
D 
ยุด 
 
อยู่ที่
C#m 
เฮา
 
เขาอิห
D 
ยัง 
 
ตั๋วบ่เซา
 
เขาบ่
C#m 
เคย 
 
ฮอดจริ
F#m 
งใจ
 
เขาอิห
D 
ยังเฮ็ดให้มีน้ำตา
 
เขาบอก
C#m 
ลา 
 
แล้
F#m 
วกะไป
 
เขาที่
Bm 
ว่า 
 
นี้แม่น
E 
ไผ
 
เขาคือ
Bm 
คนที่ถิ่มเฮาไ
E 
ป 
 
นั่นเ
A 
ด้หมู่

INSTRU | D | C#m F#m | G E | A |

 
ขอโทษห
A 
ลายที่ตั้งคำถามไป
 
บ่ฮู้ว่า
F#m 
ใจหมู่ถูก
C#m 
ย่ำยี
D 
ตั้งใจว่าสิเฮ็ด
C#m 
ให้อารมณ์ดี
 
บัด
Bm 
ใด๋มาเป็นจั่
E 
งซี่ โอ๊ย ปวดส
A 
มอง

 
เขาอิห
A 
ยังเจ็บ
F#m 
ที่สุด
 
เขาบ่ห
D 
ยุด 
 
อยู่ที่
C#m 
เฮา
 
เขาอิห
D 
ยัง 
 
ตั๋วบ่เซา
 
เขาบ่
C#m 
เคย 
 
ฮอดจริ
F#m 
งใจ
 
เขาอิห
D 
ยังเฮ็ดให้มีน้ำตา
 
เขาบอก
C#m 
ลา 
 
แล้
F#m 
วกะไป
 
เขาที่
Bm 
ว่า 
 
นี้แม่น
E 
ไผ
 
เขาคือ
Bm 
คนที่ถิ่มเฮาไ
E 
ป 
 
นั่นเ
A 
ด้หมู่

 
เขาอิห
A 
ยังเจ็บ
F#m 
ที่สุด
 
เขาบ่ห
D 
ยุด 
 
อยู่ที่
C#m 
เฮา
 
เขาอิห
D 
ยัง 
 
ตั๋วบ่เซา
 
เขาบ่
C#m 
เคย 
 
ฮอดจริ
F#m 
งใจ
 
เขาอิห
D 
ยังเฮ็ดให้มีน้ำตา
 
เขาบอก
C#m 
ลา 
 
แล้
F#m 
วกะไป
 
เขาที่
Bm 
ว่า 
 
นี้แม่น
E 
ไผ
 
เขาคือ
Bm 
คนที่ถิ่มเฮาไ
E 
ป 
 
นั่นเ
A 
ด้หมู่

 
เขาคือ
Bm 
คนที่เฮาฮักเบิ่ด
E 
ใจ 
 
นั่นเด้หมู่..

OUTRO | D | C#m F#m | G | E | A |


มีคำถามสิมาถามจั๊กคำ
ถามขำๆ เด้ออย่าคิดหยังหลาย
เฮาจำมาจากเพื่อนผู้ชาย
ที่มันมักโพสต์ลงเฟซบุ๊ก

มีอิหยังก็ฟ่าวถามมา
อย่าลีลาให้มันยืดยาว
ฮ่วย จั่งแม่นเป็นทรงฟ่าว
เอ้าฟ่าวถามกะได้

เขาอิหยังเจ็บที่สุด
เขาบ่หยุด อยู่ที่เฮา
เขาอิหยัง ตั๋วบ่เซา
เขาบ่เคย ฮอดจริงใจ
เขาอิหยังเฮ็ดให้มีน้ำตา
เขาบอกลา แล้วกะไป
เขาที่ว่า นี้แม่นไผ
เขาคือคนที่ถิ่มเฮาไป นั่นเด้หมู่

( ดนตรี )

ขอโทษหลายที่ตั้งคำถามไป
บ่ฮู้ว่าใจหมู่ถูกย่ำยี
ตั้งใจว่าสิเฮ็ดให้อารมณ์ดี
บัดใด๋มาเป็นจั่งซี่ โอ๊ย ปวดสมอง

เขาอิหยังเจ็บที่สุด
เขาบ่หยุด อยู่ที่เฮา
เขาอิหยัง ตั๋วบ่เซา
เขาบ่เคย ฮอดจริงใจ
เขาอิหยังเฮ็ดให้มีน้ำตา
เขาบอกลา แล้วกะไป
เขาที่ว่า นี้แม่นไผ
เขาคือคนที่ถิ่มเฮาไป นั่นเด้หมู่

เขาอิหยังเจ็บที่สุด
เขาบ่หยุด อยู่ที่เฮา
เขาอิหยัง ตั๋วบ่เซา
เขาบ่เคย ฮอดจริงใจ
เขาอิหยังเฮ็ดให้มีน้ำตา
เขาบอกลา แล้วกะไป
เขาที่ว่า นี้แม่นไผ
เขาคือคนที่ถิ่มเฮาไป นั่นเด้หมู่

เขาคือคนที่เฮาฮักเบิ่ดใจ นั่นเด้หมู่..

มิวสิควิดีโอ เขาอะไรเจ็บที่สุด ไอซ์ ปัทมา + ชมพู่ สุธิมา
เพลง เขาอะไรเจ็บที่สุด (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : สิทธิโชค รัศมี เพียวโปรดักชั่น
เรียบเรียง : ต่ายกีต้าร์ สตูดิโอ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend