คอร์ดเพลง ถ้าใช่จะไม่ลังเล First Anuwat (เฟิร์ส อนุวัตน์)

  
Text   
คอร์ดเพลง ถ้าใช่จะไม่ลังเล First Anuwat (เฟิร์ส อนุวัตน์)

คอร์ด :

ศิลปิน : First Anuwat (เฟิร์ส อนุวัตน์)

เนื้อร้อง : พัด Vorapat

คอร์ดในเพลง : A,F#m,Bm,E


 
ถ้าคนมันใช่จะไม่ลัง
A 
เลใช่ไหม
 
ฉันขอร้
A 
อง 
 
อย่าใจร้าย
 
และเลี้ยงฉันไว้ด้วยความ
F#m 
หวัง
 
ก็ยิ่งรักเธอนานเท่าไหร่ ใจยิ่
Bm 
งพัง
 
ร้องไห้ไม่รู้กี่ครั้งเพราะเรื่อ
E 
งเธอ

 
หรือเพราะ
A 
รู้ 
 
ยังไงฉัน
 
ก็ยังคงรอเธอเ
F#m 
สมอ
 
เธอเลยคิดว่าทำอะไรก็ไ
Bm 
ด้ไง
 
ช่วยบอกว่าฉันนั้นพูดผิดตรงไ
E 
หน

 
ถ้าคนมันใช่จะไม่ลัง
A 
เลใช่ไหม
 
เธอเองก็รู้ จะเก็บ
F#m 
ฉันไว้เพื่ออะไร
 
เอาไว้ใ
Bm 
ช้เวลาเธอเหงา 
 
หรือไว้แทนที่เขา
 
อย่าให้ฉั
E 
นต้องเดาถ้าเธอไม่แน่ใจ

 
ถ้าคนมันใช่จะไม่ลัง
A 
เลใช่ไหม
 
เธอเองก็รู้ จะเก็บ
F#m 
ฉันไว้เพื่ออะไร
 
ถ้าไม่
Bm 
รักก็แค่บอกมา 
 
ไม่ต้องเสียเวลา
 
จะให้ฉั
E 
นต้องมีน้ำตาอีกกี่ครั้ง
 
หยุดให้ความหวังถ้ายัง
A 
ลังเล

 
ลึกๆ แ
A 
ล้ว 
 
ก็สงสัย
 
ว่าเธอเคยรู้สึกบ้า
F#m 
งไหม
 
แต่ถ้ารักคงไม่สับสนแบบ
Bm 
นี้ไง
 
ช่วยบอกว่าฉันนั้นพูดผิดตรงไ
E 
หน

 
ถ้าคนมันใช่จะไม่ลัง
A 
เลใช่ไหม
 
เธอเองก็รู้ จะเก็บ
F#m 
ฉันไว้เพื่ออะไร
 
เอาไว้ใ
Bm 
ช้เวลาเธอเหงา 
 
หรือไว้แทนที่เขา
 
อย่าให้ฉั
E 
นต้องเดาถ้าเธอไม่แน่ใจ

 
ถ้าคนมันใช่จะไม่ลัง
A 
เลใช่ไหม
 
เธอเองก็รู้ จะเก็บ
F#m 
ฉันไว้เพื่ออะไร
 
ถ้าไม่
Bm 
รักก็แค่บอกมา 
 
ไม่ต้องเสียเวลา
 
จะให้ฉั
E 
นต้องมีน้ำตาอีกกี่ครั้ง
 
หยุดให้ความหวังถ้ายังลังเล
 

INSTRU | A | A | F#m | F#m |

 
ถ้าไม่
Bm 
รักก็แค่บอกมา 
 
ไม่ต้องเสียเวลา
 
จะให้
E 
ฉันต้องมีน้ำตาอีกกี่ครั้ง
 
หยุดให้ความหวัง ถ้ายังลังเล
 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ถ้าใช่จะไม่ลังเล


ถ้าคนมันใช่จะไม่ลังเลใช่ไหม
ฉันขอร้อง อย่าใจร้าย
และเลี้ยงฉันไว้ด้วยความหวัง
ก็ยิ่งรักเธอนานเท่าไหร่ ใจยิ่งพัง
ร้องไห้ไม่รู้กี่ครั้งเพราะเรื่องเธอ

หรือเพราะรู้ ยังไงฉัน
ก็ยังคงรอเธอเสมอ
เธอเลยคิดว่าทำอะไรก็ได้ไง
ช่วยบอกว่าฉันนั้นพูดผิดตรงไหน

ถ้าคนมันใช่จะไม่ลังเลใช่ไหม
เธอเองก็รู้ จะเก็บฉันไว้เพื่ออะไร
เอาไว้ใช้เวลาเธอเหงา หรือไว้แทนที่เขา
อย่าให้ฉันต้องเดาถ้าเธอไม่แน่ใจ

ถ้าคนมันใช่จะไม่ลังเลใช่ไหม
เธอเองก็รู้ จะเก็บฉันไว้เพื่ออะไร
ถ้าไม่รักก็แค่บอกมา ไม่ต้องเสียเวลา
จะให้ฉันต้องมีน้ำตาอีกกี่ครั้ง
หยุดให้ความหวังถ้ายังลังเล

ลึกๆ แล้ว ก็สงสัย
ว่าเธอเคยรู้สึกบ้างไหม
แต่ถ้ารักคงไม่สับสนแบบนี้ไง
ช่วยบอกว่าฉันนั้นพูดผิดตรงไหน

ถ้าคนมันใช่จะไม่ลังเลใช่ไหม
เธอเองก็รู้ จะเก็บฉันไว้เพื่ออะไร
เอาไว้ใช้เวลาเธอเหงา หรือไว้แทนที่เขา
อย่าให้ฉันต้องเดาถ้าเธอไม่แน่ใจ

ถ้าคนมันใช่จะไม่ลังเลใช่ไหม
เธอเองก็รู้ จะเก็บฉันไว้เพื่ออะไร
ถ้าไม่รักก็แค่บอกมา ไม่ต้องเสียเวลา
จะให้ฉันต้องมีน้ำตาอีกกี่ครั้ง
หยุดให้ความหวังถ้ายังลังเล

( ดนตรี )

ถ้าไม่รักก็แค่บอกมา ไม่ต้องเสียเวลา
จะให้ฉันต้องมีน้ำตาอีกกี่ครั้ง
หยุดให้ความหวัง ถ้ายังลังเล..

มิวสิควิดีโอ ถ้าใช่จะไม่ลังเล First Anuwat (เฟิร์ส อนุวัตน์)

เพลง : ถ้าใช่จะไม่ลังเล
ศิลปิน : First Anuwat (เฟิร์ส อนุวัตน์)
Produced : Palm Pawee, พัด Vorapat
ติดต่องานแสดง : 095-649-5544
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend