คอร์ดเพลง ไหวอยู่ (แต่ก็รู้สึก) – First Anuwat (เฟิร์ส อนุวัฒน์)

  
Text   

Tune to Eb

 
เห
G 
มือนว่า
Gmaj7 
ฉันกำลังจะ
Em 
ดีขึ้นแล้ว
 
อาจ
Am 
มีร้องไห้บา
Dsus4 
งวัน 
 
 
D 
 
เห
G 
มือนว่
Gmaj7 
าฉันกำลังทำ
Em 
ใจได้แล้ว
 
จน
Am 
เธอทักมาห
Dsus4 
ากัน 
 
 
D 

 
ก็เลิกไปแล้วจะ
Bm 
ถาม.. 
 
ทำ
Em 
ไม
 
วันนี้
Bm 
ฉัน 
 
เป็นอย่า
Em 
งไร
 
จะให้
Am 
ฉันตอบเธอว่
Dsus4 
าไง 
 
 
D 

 
จริง ๆ ก็ไ
G 
หว
Gmaj7 
อยู่ 
 
แต่ก็
Em 
รู้สึก
 
ว่าลึ
Am 
ก ๆ ใจฉันยัง
Dsus4 
ลืมไม่ได้เลย 
 
 
D 
 
ก็ยังไ
G 
หว
Gmaj7 
อยู่ 
 
ไม่เ
Em 
ป็นไร
 
ให้เธอ
Am 
เดินจากไป
Dsus4 
ได้เลย 
 
 
D 
 
ฉันยังไหวอยู่..
 

INSTRU | G Gmaj7 | Em | Am | Dsus4 D |

 
เห
G 
มือนว่า
Gmaj7 
ฉันกำลังจะ
Em 
อยู่ได้แล้ว
 
แค่
Am 
ยังคิดถึงบ
Dsus4 
างวัน 
 
 
D 
 
เห
G 
มือนว่า
Gmaj7 
ฉันกำลังจะ
Em 
ไปต่อแล้ว
 
จน
Am 
เธอ 
 
ทักมา
Dsus4 
หากัน 
 
 
D 

 
ก็เลิกไปแล้วจะ
Bm 
ถาม.. 
 
ทำ
Em 
ไม
 
วันนี้
Bm 
ฉัน 
 
เป็นอย่า
Em 
งไร
 
จะให้
Am 
ฉันตอบเธอว่
Dsus4 
าไง 
 
 
D 

 
จริง ๆ ก็ไ
G 
หว
Gmaj7 
อยู่ 
 
แต่ก็
Em 
รู้สึก
 
ว่าลึ
Am 
ก ๆ ใจฉันยัง
Dsus4 
ลืมไม่ได้เลย 
 
 
D 
 
ก็ยังไ
G 
หว
Gmaj7 
อยู่ 
 
ไม่เ
Em 
ป็นไร
 
ให้เธอ
Am 
เดินจากไป
Dsus4 
ได้เลย 
 
 
D 
 
ฉันยังไหวอยู่..
 

INSTRU | G Gmaj7 | Em | Am | Dsus4 D |
INSTRU | G Gmaj7 | Em | Am | Dsus4 D |

 
ก็เลิกไปแล้วจะ
Bm 
ถาม.. 
 
ทำ
Em 
ไม
 
วันนี้
Bm 
ฉัน.. 
 
เป็นอย่า
Em 
งไร
 
จะให้
Am 
ฉันตอบเธอว่
Dsus4 
าไง 
 
 
D 

 
จริง ๆ ก็ไ
G 
หว
Gmaj7 
อยู่ 
 
แต่ก็
Em 
รู้สึก
 
ว่าลึ
Am 
ก ๆ ใจฉันยัง
Dsus4 
ลืมไม่ได้เลย 
 
 
D 
 
ก็ยังไ
G 
หว
Gmaj7 
อยู่ 
 
ไม่
Em 
เป็นไร
 
ให้เธอ
Am 
เดินจากไปไ
Dsus4 
ด้เลย 
 
 
D 

 
จริง ๆ ก็ไ
G 
หว
Gmaj7 
อยู่ 
 
แต่ก็
Em 
รู้สึก
 
ว่าลึ
Am 
ก ๆ ใจฉันยัง
Dsus4 
ลืมไม่ได้เลย 
 
 
D 
 
ก็ยังไ
Bm 
หวอยู่ 
 
ไม่
Em 
เป็นไร
 
ให้เธอ
Am 
เดินจากไปกับ
Dsus4 
คนนั้น 
 
 
D 

 
บอกเอา
Am 
ไว้ไม่ต้องเป็น
Dsus4 
ห่วงกัน 
 
 
D 
 
ฉันยังไ
G 
หว
Gmaj7 
อยู่ 
 
 
Em 
 
Am 
 
Dsus4 
 
ฉันยัง
Gmaj7 
ไหว..


เหมือนว่าjฉันกำลังจะดีขึ้นแล้ว
อาจมีร้องไห้บางวัน
เหมือนว่าฉันกำลังทำใจได้แล้ว
จนเธอทักมาหากัน

ก็เลิกไปแล้วจะถาม.. ทำไม
วันนี้ฉัน เป็นอย่างไร
จะให้ฉันตอบเธอว่าไง

จริง ๆ ก็ไหวอยู่ แต่ก็รู้สึก
ว่าลึก ๆ ใจฉันยังลืมไม่ได้เลย
ก็ยังไหวอยู่ ไม่เป็นไร
ให้เธอเดินจากไปได้เลย
ฉันยังไหวอยู่..

( ดนตรี )

เหมือนว่าฉันกำลังจะอยู่ได้แล้ว
แค่ยังคิดถึงบางวัน
เหมือนว่าฉันกำลังจะไปต่อแล้ว
จนเธอ ทักมาหากัน

ก็เลิกไปแล้วจะถาม.. ทำไม
วันนี้ฉัน เป็นอย่างไร
จะให้ฉันตอบเธอว่าไง

จริง ๆ ก็ไหวอยู่ แต่ก็รู้สึก
ว่าลึก ๆ ใจฉันยังลืมไม่ได้เลย
ก็ยังไหวอยู่ ไม่เป็นไร
ให้เธอเดินจากไปได้เลย
ฉันยังไหวอยู่..

( ดนตรี )

ก็เลิกไปแล้วจะถาม.. ทำไม
วันนี้ฉัน.. เป็นอย่างไร
จะให้ฉันตอบเธอว่าไง

จริง ๆ ก็ไหวอยู่ แต่ก็รู้สึก
ว่าลึก ๆ ใจฉันยังลืมไม่ได้เลย
ก็ยังไหวอยู่ ไม่เป็นไร
ให้เธอเดินจากไปได้เลย

จริง ๆ ก็ไหวอยู่ แต่ก็รู้สึก
ว่าลึก ๆ ใจฉันยังลืมไม่ได้เลย
ก็ยังไหวอยู่ ไม่เป็นไร
ให้เธอเดินจากไปกับคนนั้น

บอกเอาไว้ไม่ต้องเป็นห่วงกัน
ฉันยังไหวอยู่..
ฉันยังไหว..


รูปภาพคอร์ด ไหวอยู่ (แต่ก็รู้สึก) – First Anuwat

คอร์ดเพลง ไหวอยู่ (แต่ก็รู้สึก) - First Anuwat

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ไหวอยู่ (แต่ก็รู้สึก) (คอร์ด)

Lyrics : First Anuwat, Vorapat Vongsukont
Compose : First Anuwat
ติดต่องานโชว์ : 061-162-2295
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend