คอร์ดเพลง รักเทาเทา – จินตหรา พูนลาภ x กระต่าย พรรณนิภา

  
Text   

INTRO | Fm | Cm | Db | Eb | Eb |

 
บอกได้คำเดียวเล
Fm 
ยว่า..
 
ตั้งแต่เกิ
Cm 
ดมา 
 
บ่เคยเจ็บป่า
Fm 
นนี้
 
มอบค
Ab 
วามสัตย์ซื่อ 
 
และค
Eb 
วามหวังดี
 
กับ
Cm 
อ้ายผู้เดียวท่
Fm 
อนั่น

INSTRU | Ab | Fm |

 
แต่แ
Ab 
ล้ว.. 
 
ฮัก
Cm 
เฮาต้องขาดส
Fm 
ะบั้น
 
เมื่อมีมือที่
Ab 
สาม 
 
แทรกเข้ามาพั
Eb 
วพัน
 
อ้ายกะเ
Cm 
ปลี่ยนเป็นคนล
Fm 
ะคน
 
โลกทั้
Cm 
งใบกลายเป็น
Fm 
สีเทา
 
เหงาเสียยิ่งกว่าเ
Cm 
หงา 
 
เจ็บร้าวเจียน
Fm 
ตาย
 
ประคอง
Cm 
ชีวิตให้ยืนอยู่
Db 
ไหว
 
หาทางออกบ่ได้อี
C 
หลี

 
ขอโทษเด้อมื้
Fm 
อนี้ 
 
สิขอ
Cm 
เมาให้ลืมทุก
Fm 
อย่าง
 
เอาเหล้าเพียวๆ เท
Ab 
ล้าง 
 
ฆ่าเชื้อบาดแผลหั
Fm 
วใจ
 
เขาว่าน้ำมีดี
Bbm 
กรี 
 
มัน
Eb 
สอยให้ลืมเจ็
Fm 
บได้
 
กระดกจนแก้วสุด
Cm 
ท้าย 
 
แฮงเมากะแฮงฮ้อ
Eb 
งไห้
 
คึดฮอดอ้ายหลา
Fm 
ย..กั่วเก่า

INSTRU | Fm Cm | Fm | Ab | Fm |
INSTRU | Bbm Eb | Fm | Cm | Fm |

 
ขอโทษเด้อมื้
Fm 
อนี้ 
 
สิขอ
Cm 
เมาให้ลืมทุก
Fm 
อย่าง
 
เอาเหล้าเพียวๆ เท
Ab 
ล้าง 
 
ฆ่าเชื้อบาดแผลหั
Fm 
วใจ
 
เขาว่าน้ำมีดี
Bbm 
กรี 
 
มัน
Eb 
สอยให้ลืมเจ็
Fm 
บได้
 
กระดกจนแก้วสุด
Cm 
ท้าย 
 
แฮงเมากะแฮงฮ้อ
Eb 
งไห้
 
คึดฮอดอ้ายหลา
Fm 
ย..กั่วเก่า

 
ขอโทษเด้อมื้
Fm 
อนี้ 
 
สิขอ
Cm 
เมาให้ลืมทุก
Fm 
อย่าง
 
เอาเหล้าเพียวๆ เท
Ab 
ล้าง 
 
ฆ่าเชื้อบาดแผลหั
Fm 
วใจ
 
เขาว่าน้ำมีดี
Bbm 
กรี 
 
มัน
Eb 
สอยให้ลืมเจ็
Fm 
บได้
 
กระดกจนแก้วสุด
Cm 
ท้าย 
 
แฮงเมากะแฮงฮ้อ
Eb 
งไห้
 
คึดฮอดอ้ายหลา
Fm 
ย..กั่วเก่า

 
บอกได้คำเดียวเล
Fm 
ยว่า..
 
เมาจนสร่า
Cm 
งสา 
 
น้ำตายังไหลบ่เ
Fm 
อื้อน
 
เหล้าสอยหยังบ่
Ab 
ได้ 
 
ยิ่งตอบเจ็บ
Eb 
ย้ำเตือน
 
บ่ลืมเลือนจนกว่าจะสิ้
Fm 
นลม
 
เหล้าสอยหยังบ่
Ab 
ได้ 
 
ยิ่งตอบเจ็บ
Eb 
ย้ำเตือน
 
บ่ลืมเลือนจนกว่าจะสิ้
Fm 
นลม

 
เหล้าสอยหยังบ่
Ab 
ได้ 
 
ยิ่งตอบเจ็บ
Eb 
ย้ำเตือน
 
บ่ลืมเลือนจนกว่าจะสิ้
Fm 
นลม..


บอกได้คำเดียวเลยว่า..
ตั้งแต่เกิดมา บ่เคยเจ็บป่านนี้
มอบความสัตย์ซื่อ และความหวังดี
กับอ้ายผู้เดียวท่อนั่น

( ดนตรี )

แต่แล้ว.. ฮักเฮาต้องขาดสะบั้น
เมื่อมีมือที่สาม แทรกเข้ามาพัวพัน
อ้ายกะเปลี่ยนเป็นคนละคน
โลกทั้งใบกลายเป็นสีเทา
เหงาเสียยิ่งกว่าเหงา เจ็บร้าวเจียนตาย
ประคองชีวิตให้ยืนอยู่ไหว
หาทางออกบ่ได้อีหลี

ขอโทษเด้อมื้อนี้ สิขอเมาให้ลืมทุกอย่าง
เอาเหล้าเพียวๆ เทล้าง ฆ่าเชื้อบาดแผลหัวใจ
เขาว่าน้ำมีดีกรี มันสอยให้ลืมเจ็บได้
กระดกจนแก้วสุดท้าย แฮงเมากะแฮงฮ้องไห้
คึดฮอดอ้ายหลาย..กั่วเก่า

( ดนตรี )

ขอโทษเด้อมื้อนี้ สิขอเมาให้ลืมทุกอย่าง
เอาเหล้าเพียวๆ เทล้าง ฆ่าเชื้อบาดแผลหัวใจ
เขาว่าน้ำมีดีกรี มันสอยให้ลืมเจ็บได้
กระดกจนแก้วสุดท้าย แฮงเมากะแฮงฮ้องไห้
คึดฮอดอ้ายหลาย..กั่วเก่า

ขอโทษเด้อมื้อนี้ สิขอเมาให้ลืมทุกอย่าง
เอาเหล้าเพียวๆ เทล้าง ฆ่าเชื้อบาดแผลหัวใจ
เขาว่าน้ำมีดีกรี มันสอยให้ลืมเจ็บได้
กระดกจนแก้วสุดท้าย แฮงเมากะแฮงฮ้องไห้
คึดฮอดอ้ายหลาย..กั่วเก่า

บอกได้คำเดียวเลยว่า..
เมาจนสร่างสา น้ำตายังไหลบ่เอื้อน
เหล้าสอยหยังบ่ได้ ยิ่งตอบเจ็บย้ำเตือน
บ่ลืมเลือนจนกว่าจะสิ้นลม
เหล้าสอยหยังบ่ได้ ยิ่งตอบเจ็บย้ำเตือน
บ่ลืมเลือนจนกว่าจะสิ้นลม

เหล้าสอยหยังบ่ได้ ยิ่งตอบเจ็บย้ำเตือน
บ่ลืมเลือนจนกว่าจะสิ้นลม..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง รักเทาเทา (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : พจน์ สุวรรณพันธ์
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน / ยศดนัย ภู่ทอง
คอนเสิร์ต SHOW Tel. 081-252-9344
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend