คอร์ดเพลง ผู้สาวลาวเปิ่นเวิ่น – ก้อง ห้วยไร่ & สิงโต นำโชค

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ผู้สาวลาวเปิ่นเวิ่น คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


F 
  ผู้สาว
Am 
ลาวเปิ่น
Dm 
เวิ่น
 
  ผู้สาวล
C 
าวเปิ่น
Bb 
เวิ่น 
 
 
Am 
 
  
Gm 
โอ.. โฮ๊ะโอ.. โฮ๊
C 
ะโอ.. 

INSTRU | F Am | Dm C |
INSTRU Bb Am | Gm C |
INSTRU (โฮ๊ะโอ โฮ๊ะโอ..)

F 
  เมืองเหนือ 
 
เมือ
Am 
งใต้ 
 
กะพ้อแล้ว
Dm 
  เมืองใต้ 
 
เมืองเห
C 
นือ 
 
อ้ายกะพ้อแล้ว
Bb 
  บ่มีผู้ใ
Am 
ด๋โด
Gm 
นใจ 
 
ส่ำผู้สา
C 
ววังเวียง

F 
  ผู้สาววังเ
Am 
วียง 
 
น้อเวียง
Dm 
จันทร์ 
 
 
C 
 
  ยิ้มเจ้
Bb 
าสั่น..
Am 
.
 
  หัวใ
Gm 
จอ้ายหล่
F 
นเหี่ย 
 
 
Am 
 
  หล่
Dm 
นเหี่ย.. 
 
 
C 
 
Bb 
 
Am 
 
Gm 
 
  ให้เ
C 
จ้าไปเบิ้ดแล้ว..

F 
  ผู้สาว
Am 
ลาวเปิ่น
Dm 
เวิ่น
 
  ผู้สาวล
C 
าวเปิ่น
Bb 
เวิ่น 
 
 
Am 
 
  
Gm 
โอ.. 
 
โฮ๊ะโอ..โฮ๊ะ
C 
โอว..โอว..น๊อ.. 
 
 
F 


ผู้สาวลาวเปิ่นเวิ่น
ผู้สาวลาวเปิ่นเวิ่น
โอ.. โฮ๊ะโอ.. โฮ๊ะโอ.. 

( ดนตรี )

เมืองเหนือ เมืองใต้ กะพ้อแล้ว
เมืองใต้ เมืองเหนือ อ้ายกะพ้อแล้ว
บ่มีผู้ใด๋โดนใจ ส่ำผู้สาววังเวียง

ผู้สาววังเวียง น้อเวียงจันทร์
ยิ้มเจ้าสั่น…
หัวใจอ้ายหล่นเหี่ย
หล่นเหี่ย..
ให้เจ้าไปเบิ้ดแล้ว..

ผู้สาวลาวเปิ่นเวิ่น
ผู้สาวลาวเปิ่นเวิ่น
โอ.. โฮ๊ะโอ..โฮ๊ะโอว..โอว..น๊อ..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ผู้สาวลาวเปิ่นเวิ่น (คอร์ด)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend