คอร์ดเพลง สีนานวล – วงฮันแนว

  
Text   

คอร์ดเพลง : สีนานวล วงฮันแนว

คอร์ดเพลง สีนานวล - วงฮันแนว

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงฮันแนว : สีนานวล


F 
..โอละหนอ.. นวลๆ เอย..

INSTRU | F | F | F | C |
INSTRU | F | Dm | Bb | C | C |

 
ล่ะแม่นว่าค
F 
นไค 
 
เธอมีแล้วไป่
 
คนที่จับจองน้อง เป็นคู่ครองมีแล้
Gm 
วไป่
 
ถ้าหากว่ายังบ่
F 
มี 
 
สิพอเป็นไปได้ไหม
 
สิขอเป็นคนของใจ โตเจ้าสิไ
Gm 
ด้บ่
 
ขอโอก
F 
าสให้อ้ายคนนี้ 
 
ได้มีช่วงดีๆกับเขาสักหน
 
สิถือเป็นบุญผลา ว่าครั้งหนึ่งได้เกิดมา
 
Gm 
คู่เคียงกับเจ้า 
 
 
C 

 
ซ้วนอ้ายไว้ก่
F 
อน 
 
เจ้าผู้สีนานวล
 
ซ้วนอ้ายไว้แหน่เด้
Dm 
อหล่า
 
เจ้าผู้งามหยาด
Bb 
ฟ้า 
 
ขออีกาคู่หงส์จักชาติสิไ
C 
ด้บ่
 
ซ้วนอ้ายไว้แ
F 
หน่ 
 
อย่าสุแคร์แต่คนหล่อ
 
ง้อตั้งแต่ค
Dm 
นโก้
 
หลูโตนคนโก
Bb 
โซ 
 
เห็นว่าพอก่ำก่า
 
มันกะมีหัว
C 
ใจ 
 
ซ้วนอ้ายไว้แหน่เด้อหล่า

INSTRU | Bb | Am | Gm C | F | ( 2 Times )

 
กะคนอิห
F 
ยังซางเป็นตาซัง 
 
ผู้จบผู้งามปานนี้
 
เธอทำใจเฮาละลาย ตั้งแต่แรกพบเลยคนดี
 
 
มีละบ่คนฮู้ใจ มีละไป่คนเป็นแฟน  
 
 
มีละยังคนควงแขน เว่าแบ
Gm 
บแปนๆ
 
มาเป็นแฟนกันเอาไหม ผู้สีนานวลของอ้
F 
าย 
 
 
C 

 
ล่ะแม่นว่าค
F 
นไค 
 
เธอมีแล้วไป่
 
คนที่จับจองน้อง เป็นคู่ครองมีแล้
Gm 
วไป่
 
ถ้าหากว่ายังบ่
F 
มี 
 
สิพอเป็นไปได้ไหม
 
สิขอเป็นคนของใจ โตเจ้าสิไ
Gm 
ด้บ่
 
ขอโอก
F 
าสให้อ้ายคนนี้ 
 
ได้มีช่วงดีๆกับเขาสักหน
 
สิถือเป็นบุญผลา ว่าครั้งหนึ่งได้เกิดมา
 
Gm 
คู่เคียงกับเจ้า 
 
 
C 

 
ซ้วนอ้ายไว้ก่
F 
อน 
 
เจ้าผู้สีนานวล
 
ซ้วนอ้ายไว้แหน่เด้
Dm 
อหล่า
 
เจ้าผู้งามหยาด
Bb 
ฟ้า 
 
ขออีกาคู่หงส์จักชาติสิไ
C 
ด้บ่
 
ซ้วนอ้ายไว้แ
F 
หน่ 
 
อย่าสุแคร์แต่คนหล่อ
 
ง้อตั้งแต่ค
Dm 
นโก้
 
หลูโตนคนโก
Bb 
โซ 
 
เห็นว่าพอก่ำก่า
 
มันกะมีหัว
C 
ใจ 
 
ซ้วนอ้ายไว้แหน่เด้อหล่า

OUTRO | F | Dm | Bb | C | C | F |


..โอละหนอ.. นวลๆ เอย..

( ดนตรี )

ล่ะแม่นว่าคนไค เธอมีแล้วไป่
คนที่จับจองน้อง เป็นคู่ครองมีแล้วไป่
ถ้าหากว่ายังบ่มี สิพอเป็นไปได้ไหม
สิขอเป็นคนของใจ โตเจ้าสิได้บ่
ขอโอกาสให้อ้ายคนนี้ ได้มีช่วงดีๆกับเขาสักหน
สิถือเป็นบุญผลา ว่าครั้งหนึ่งได้เกิดมา
คู่เคียงกับเจ้า

ซ้วนอ้ายไว้ก่อน เจ้าผู้สีนานวล
ซ้วนอ้ายไว้แหน่เด้อหล่า
เจ้าผู้งามหยาดฟ้า ขออีกาคู่หงส์จักชาติสิได้บ่
ซ้วนอ้ายไว้แหน่ อย่าสุแคร์แต่คนหล่อ ง้อตั้งแต่คนโก้
หลูโตนคนโกโซ เห็นว่าพอก่ำก่า
มันกะมีหัวใจ ซ้วนอ้ายไว้แหน่เด้อหล่า

( ดนตรี )

กะคนอิหยังซางเป็นตาซัง ผู้จบผู้งามปานนี้
เธอทำใจเฮาละลาย ตั้งแต่แรกพบเลยคนดี
มีละบ่คนฮู้ใจ มีละไป่คนเป็นแฟน
มีละยังคนควงแขน เว่าแบบแปนๆ
มาเป็นแฟนกันเอาไหม ผู้สีนานวลของอ้าย

ล่ะแม่นว่าคนไค เธอมีแล้วไป่
คนที่จับจองน้อง เป็นคู่ครองมีแล้วไป่
ถ้าหากว่ายังบ่มี สิพอเป็นไปได้ไหม
สิขอเป็นคนของใจ โตเจ้าสิได้บ่
ขอโอกาสให้อ้ายคนนี้ ได้มีช่วงดีๆกับเขาสักหน
สิถือเป็นบุญผลา ว่าครั้งหนึ่งได้เกิดมา
คู่เคียงกับเจ้า

ซ้วนอ้ายไว้ก่อน เจ้าผู้สีนานวล
ซ้วนอ้ายไว้แหน่เด้อหล่า
เจ้าผู้งามหยาดฟ้า ขออีกาคู่หงส์จักชาติสิได้บ่
ซ้วนอ้ายไว้แหน่ อย่าสุแคร์แต่คนหล่อ ง้อตั้งแต่คนโก้
หลูโตนคนโกโซ เห็นว่าพอก่ำก่า
มันกะมีหัวใจ ซ้วนอ้ายไว้แหน่เด้อหล่า


รูปภาพคอร์ด สีนานวล – วงฮันแนว

คอร์ดเพลง สีนานวล - วงฮันแนว

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สีนานวล (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ยอดชาย อยู่ตระการ
เรียบเรียง : เธค คอนสาร
ติดต่องานแสดงศิลปิน Tel : 098-6125171
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend