คอร์ดเพลง ฮาคูน่า มาทาท่า – TaitosmitH (ไททศมิตร)

  
Text   

INTRO | C | D | Am | Am | ( 4 Times )

 
C 
อง.
D 
.. 
 
มองดูเด็กน้อยในชุดนัก
Am 
เรียนเก่า 
 
 
ใบหน้าเ
C 
ขาถูกแต่งแต้มด้วยรอยน้ำ
D 
ตา
 
มีรอยบาทาอยู่ที่กลา
Am 
งหลัง
 
ส่งดอก
C 
ไม้ในมือให้รถที่วิ่งผ่าน
D 
ไปผ่านมา
 
ตรงกลางสี่แยกไ
Am 
ฟแดงทุกวัน
 
ด้วยความห
C 
วังว่าเมื่อกลับไปจะมีเงิน
D 
พอให้พ่อ
 
พอใจและไม่ถูก
Am 
ทำร้าย 
 
โดยคนใจร้าย

 
ฮาคูนามาทา
C 
ท่า 
 
 
D 
 
Am 
 
ฮาคูนามาทา
C 
ท่า 
 
 
D 
 
Am 
 
ฮาคูนามาทา
C 
ท่า 
 
 
D 
 
Am 
 
ฮาคูนามาทา
C 
ท่า 
 
 
D 
 
E 

 
C 
อง.
D 
.. 
 
ดูชายชราในชานช
Am 
าลาเก่า 
 
 
กับกระเ
C 
ป๋าในมือที่ถือเดินไปเดิน
D 
มา
 
ในชานชาลาไม่มีจุ
Am 
ดหมาย
 
ออกตาม
C 
หาลูกชายคนดี
 
สั
D 
ญญาอย่างดิบดีจะกลั
Am 
บมาหา
 
ตั้งแต่เ
C 
ก้า 
 
เดือนมกรา
 
D 
ขาไม่เคยกลับมาปาไปเจ็
Am 
ดปี 
 
แปดปี

 
ฮาคูนามาทา
C 
ท่า 
 
 
D 
 
Am 
 
ฮาคูนามาทา
C 
ท่า 
 
 
D 
 
Am 
 
ฮาคูนามาทา
C 
ท่า 
 
 
D 
 
Am 
 
ฮาคูนามาทา
C 
ท่า 
 
 
D 
 
E 

INSTRU | C | D | Am | Am | ( 4 Times)

 
ฮาคูนามาทาท่า ฮาคูนามาทาท่า
 
 
ฮาคูนามาทาท่า ฮาคูนามาทาท่า
 
 
ฮาคูนามาทาท่า ฮาคูนามาทาท่า
 
 
ฮาคูนามาทาท่า ฮาคูนามาทาท่า
 

 
ฮาคูนามาทาท่า ฮาคูนามาทาท่า
 
 
ฮาคูนามาทาท่า ฮาคูนามาทาท่า
 
 
ฮาคูนามาทาท่า ฮาคูนามาทาท่า
 
 
ฮาคูนามาทาท่า ฮาคูนามาทาท่า
 

 
ฮาคูนามาทา
C 
ท่า 
 
 
D 
 
Am 
 
ฮาคูนามาทา
C 
ท่า 
 
 
D 
 
Am 
 
ฮาคูนามาทา
C 
ท่า 
 
 
D 
 
Am 
 
ฮาคูนามาทา
C 
ท่า 
 
 
D 
 
E 

OUTRO | C | D | Am | Am | ( 4 Times)
OUTRO | C | D G | Am | ( 2 Time)

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฮาคูน่า มาทาท่า


มอง มองดูเด็กน้อยในชุดนักเรียนเก่า ๆ
ใบหน้าเขาถูกแต่งแต้มด้วยรอยน้ำตา
มีรอยบาทาอยู่ที่กลางหลัง
ส่งดอกไม้ในมือให้รถที่วิ่งผ่านไปผ่านมา
ตรงกลางสี่แยกไฟแดงทุกวัน
ด้วยความหวังว่าเมื่อกลับไปจะมีเงินพอให้พ่อ
พอใจและไม่ถูกทำร้าย โดยคนใจร้าย

ฮาคูนามาทาท่า
ฮาคูนามาทาท่า
ฮาคูนามาทาท่า
ฮาคูนามาทาท่า

มอง ดูชายชราในชานชาลาเก่า ๆ
กับกระเป๋าในมือที่ถือเดินไปเดินมา
ในชานชาลาไม่มีจุดหมาย
ออกตามหาลูกชายคนดี
สัญญาอย่างดิบดีจะกลับมาหา
ตั้งแต่เก้า เดือนมกรา
เขาไม่เคยกลับมาปาไปเจ็ดปี แปดปี

ฮาคูนามาทาท่า
ฮาคูนามาทาท่า
ฮาคูนามาทาท่า
ฮาคูนามาทาท่า

ฮาคูนามาทาท่า ฮาคูนามาทาท่า
ฮาคูนามาทาท่า ฮาคูนามาทาท่า
ฮาคูนามาทาท่า ฮาคูนามาทาท่า
ฮาคูนามาทาท่า ฮาคูนามาทาท่า

ฮาคูนามาทาท่า ฮาคูนามาทาท่า
ฮาคูนามาทาท่า ฮาคูนามาทาท่า
ฮาคูนามาทาท่า ฮาคูนามาทาท่า
ฮาคูนามาทาท่า ฮาคูนามาทาท่า

ฮาคูนามาทาท่า
ฮาคูนามาทาท่า
ฮาคูนามาทาท่า
ฮาคูนามาทาท่า

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง ฮาคูน่า มาทาท่า (คอร์ด)

Lyrics/Music by Itkron pungkiatrussamee
Arrange by TaitosmitH
ติดต่องานจ้าง 086-669-6099
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend