หน้าแรก » Saintsup » คอร์ดเพลง ได้พบกัน – Saintsup (เซ้นต์ ศุภพงษ์)

คอร์ดเพลง ได้พบกัน – Saintsup (เซ้นต์ ศุภพงษ์)


Tune to Eb
INTRO | Bm G | A D | ( 4 Times )

  ไม่มีวันที่ดีได้ทุกวัน
Bm 
  แค่มีเธอกับฉัน 
 
แค่เท่านั้น
  ไม่ว่าร้อน ไม่ว่าหนาว ก็ไม่หวั่น
Em 
  จับมือเดินข้างกัน 
 
 
เหมือนที่เคย

  ไม่ว่างทางข้าง
F#m 
หน้ายากเท่าไหร่
  จะกี่วันร้ายๆ 
 
ที่พ้นไป
Em 
  จะมีเธอ 
 
ในทุกวัน
  คอยจับมือฉัน
G#dim 
  ออกเดินทางด้ว
ยกัน

Bm 
ถ้าต้องเจอกันพ
ายุฝน
 
ฉันจะเ
ป็นร่มคัน
นั้น
Bm 
ถ้าต้องเจอค่ำ
คืนเหน็บหนาว
 
ฉันจะก
อดเธอเอาไว้
 
ไม่
Bm 
ว่าวันพรุ่งนี้จะ
ดีหรือร้าย
 
ไม่ก
ลัว 
 
ไม่ว่ายากแค่ไ
หน
 
ในท่าม
Bm 
กลาง 
 
ผู้คนมากม
าย
 
coz y
ou’re the on
ly one for  
me

 
ก็
Bm 
ฉันไม่รู้ว่าความรู้สึกมัน
คืออะไร
 
แต่ฉันก็อ
ยากจะผลักดันตัวเองออกไ
ปให้ไกล
 
เธอ
Bm 
ทำให้ฉันไม่กลัวอันต
รายใดใด
 
เพราะว่าพรุ่
งนี้ฉันจะมีเธอเปรียนเป็นดั
งแสงไฟ
 
และ
Bm 
ฉันก็จะไม่หยุดที่จะเ
ดินต่อไป
 
จะทำให้เ
ธอมีความสุขแม้ว่าจะเห
นื่อยเพียงใด
 
ขอ
Bm 
บคุณทุกความรัก 
 
ขอบ
คุณทุกกำลังใจ
 
เพราะสำหรับ
ฉันมันมีความหมายมากกว่าสิ่
งใดใด

  แค่รอยยิ้มจากเธอ 
 
แค่ครั้งเดียว
Bm 
  คำว่ารักจากเธอ 
 
แค่คำเดียว
  มันคือแสง 
 
 
Em 
  อยู่ปลายขอบฟ้าไกล
  คือจุดหมาย 
 
คือปลายทางให้ก้าวไป

  แม้เมื่อวานอาจไ
F#m 
ม่ดีมากเท่าไหร่
  แค่ฝันร้าย 
 
อีกคืนที่จะพ้นไป
Em 
  วันดีๆ 
 
วันพรุ่งนี้
  ยังรอคอยเธอ
G#dim 
 ออกเดินทางด้วยกัน

Bm 
ถ้าต้องเจอกันพ
ายุฝน
 
ฉันจะเ
ป็นร่มคัน
นั้น
Bm 
ถ้าต้องเจอค่ำ
คืนเหน็บหนาว
 
ฉันจะก
อดเธอเอาไว้
 
ไม่
Bm 
ว่าวันพรุ่งนี้จะ
ดีหรือร้าย
 
ไม่ก
ลัว 
 
ไม่ว่ายากแค่ไ
หน
 
ในท่าม
Bm 
กลาง 
 
ผู้คนมากม
าย
 
coz y
ou’re the on
ly one for  
me

Bm 
ถ้าต้องเจอกันพ
ายุฝน
 
ฉันจะเ
ป็นร่มคัน
นั้น
Bm 
ถ้าต้องเจอค่ำ
คืนเหน็บหนาว
 
ฉันจะก
อดเธอเอาไว้
 
ไม่
Bm 
ว่าวันพรุ่งนี้จะ
ดีหรือร้าย
 
ไม่ก
ลัว 
 
ไม่ว่ายากแค่ไ
หน
 
ในท่าม
Bm 
กลาง 
 
ผู้คนมากม
าย
 
coz y
ou’re the on
ly one for  
me


ไม่มีวันที่ดีได้ทุกวัน
แค่มีเธอกับชั้น แค่เท่านั้น
ไม่ว่าร้อน ไม่ว่าหนาว ก็ไม่หวั่น
จับมือเดินข้างกัน เหมือนที่เคย

ไม่ว่างทางข้างหน้ายากเท่าไหร่
จะกี่วันร้ายๆ ที่พ้นไป
จะมีเธอ ในทุกวัน
คอยจับมือฉัน ออกเดินทางด้วยกัน

ถ้าต้องเจอกันพายุฝน
ฉันจะเป็นร่มคันนั้น
ถ้าต้องเจอค่ำคืนเหน็บหนาว
ฉันจะกอดเธอเอาไว้
ไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะดีหรือร้าย
ไม่กลัว ไม่ว่ายากแค่ไหน
ในท่ามกลาง ผู้คนมากมาย
Coz you’re the only one for me

แค่รอยยิ้มจากเธอ แค่ครั้งเดียว
คำว่ารักจากเธอ แค่คำเดียว
มันคือแสง อยู่ปลายขอบฟ้าไกล
คือจุดหมาย คือปลายทางให้ก้าวไป

แม้เมื่อวานอาจไม่ดีมากเท่าไหร่
แค่ฝันร้าย อีกคืนที่จะพ้นไป
วันดีๆ วันพรุ่งนี้
ยังรอคอยเธอ ออกเดินทางด้วยกัน

ถ้าต้องเจอกันพายุฝน
ฉันจะเป็นร่มคันนั้น
ถ้าต้องเจอค่ำคืนเหน็บหนาว
ฉันจะกอดเธอเอาไว้
ไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะดีหรือร้าย
ไม่กลัว ไม่ว่ายากแค่ไหน
ในท่ามกลาง ผู้คนมากมาย
Coz you’re the only one for me

ถ้าต้องเจอกันพายุฝน
ฉันจะเป็นร่มคันนั้น
ถ้าต้องเจอค่ำคืนเหน็บหนาว
ฉันจะกอดเธอเอาไว้
ไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะดีหรือร้าย
ไม่กลัว ไม่ว่ายากแค่ไหน
ในท่ามกลาง ผู้คนมากมาย
Coz you’re the only one for me


รูปภาพคอร์ด ได้พบกัน – Saintsup (เซ้นต์ ศุภพงษ์)

คอร์ดเพลง ได้พบกัน - Saintsup (เซ้นต์ ศุภพงษ์)

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ได้พบกัน (คอร์ด)

คำร้อง : สมภพ โภคพูล
ติดต่องาน : 064-1900333
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :