คอร์ดเพลง ก้อนขี้ไหง่ นุ๊ก ธนดล

  
Text   
คอร์ดเพลง ก้อนขี้ไหง่ นุ๊ก ธนดล

ศิลปิน : นุ๊ก ธนดล
เนื้อร้อง/ทำนอง : นิคติกร จุลวัน
คอร์ด : F#m,E,D,A


INTRO | F#m E | D |
INTRO | F#m E | D E |

 
เอาเหล้าข
A 
าว 
 
เทลง
F#m 
แก้ว
 
บอกใจว่าพ
D 
อแล้ว 
 
ความฮักของสอ
E 
งเฮา
 
โดนเจ้าทำร้
A 
าย 
 
ขันคอใส่ค
F#m 
วามเศร้า
 
เบิดคำสิเ
D 
ว้า 
 
เหลือเพียงแค่ร
E 
อยน้ำตา

 
หย่างผ่า
F#m 
บ้านให้หมามันเ
E 
ห่า
 
ไผสิเ
D 
ว้าซ่างคนเขา
A 
ว่า 
 
 
E/G# 
 
ซั่วส่ำ
F#m 
หมา 
 
ย้อนว่าอ้า
E 
ยเศร้า
 
เมื่อเจ้าบอ
D 
กลา 
 
 
E 

 
ตายแน่
A 
แม้
E/G# 
..  มาซั่วคั
F#m 
กแท้ 
 
 
E 
 
ถูกเขารัง
D 
แก 
 
ถูกเขาทำล
E 
ายหัวใจ
 
ลืมคนที่เค
A 
ยรัก
E/G# 
..  มาซ่าง
F#m 
เฮ็ดได้ 
 
 
E 
 
ทำดีสักแ
D 
ค่ไหน 
 
สุดท้ายก็เ
E 
ป็นเพียง
 
ก้อนขี้ไ
A 
หง่ 
 
 
E 

 
หยุดเพียงแค่เ
A 
ท่านี้ 
 
ฝันที่เคย
F#m 
ฮ่วมสร้าง
 
ถูกเธอทำล
D 
ายล้าง 
 
ด้วยคำว่านอ
E 
กใจ
 
ทิ้งให้ต้อง
A 
ทนเหงา 
 
เหล้าขาวเป็นที่
F#m 
พักใจ
 
ฝันที่เคยวา
D 
ดไว้ 
 
สลายลงในพ
E 
ริบตา

 
หย่างผ่า
F#m 
บ้านให้หมามันเ
E 
ห่า
 
ไผสิเ
D 
ว้าซ่างคนเขา
A 
ว่า 
 
 
E/G# 
 
ซั่วส่ำ
F#m 
หมา 
 
ย้อนว่าอ้า
E 
ยเศร้า
 
เมื่อเจ้าบอ
D 
กลา 
 
 
E 

 
ตายแน่
A 
แม้
E/G# 
..  มาซั่วคั
F#m 
กแท้ 
 
 
E 
 
ถูกเขารัง
D 
แก 
 
ถูกเขาทำล
E 
ายหัวใจ
 
ลืมคนที่เค
A 
ยรัก
E/G# 
..  มาซ่าง
F#m 
เฮ็ดได้ 
 
 
E 
 
ทำดีสักแ
D 
ค่ไหน 
 
สุดท้ายก็เ
E 
ป็นเพียง
 
ก้อนขี้ไหง่  
 

INSTRU | A E/G# | F#m E | D | E |
INSTRU | A E/G# | F#m E | D | E |

 
หย่างผ่า
F#m 
บ้านให้หมามันเ
E 
ห่า
 
ไผสิเ
D 
ว้าซ่างคนเขา
A 
ว่า 
 
 
E/G# 
 
ซั่วส่ำ
F#m 
หมา 
 
ย้อนว่าอ้า
E 
ยเศร้า
 
เมื่อเจ้าบอ
D 
กลา 
 
 
E 

 
ตายแน่
A 
แม้
E/G# 
..  มาซั่วคั
F#m 
กแท้ 
 
 
E 
 
ถูกเขารัง
D 
แก 
 
ถูกเขาทำล
E 
ายหัวใจ
 
ลืมคนที่เค
A 
ยรัก
E/G# 
..  มาซ่าง
F#m 
เฮ็ดได้ 
 
 
E 
 
ทำดีสักแ
D 
ค่ไหน 
 
สุดท้ายก็เ
E 
ป็นเพียง

 
ตายแน่
A 
แม้
E/G# 
..  มาซั่วคั
F#m 
กแท้ 
 
 
E 
 
ถูกเขารัง
D 
แก 
 
ถูกเขาทำล
E 
ายหัวใจ
 
ลืมคนที่เค
A 
ยรัก
E/G# 
..  มาซ่าง
F#m 
เฮ็ดได้ 
 
 
E 
 
ทำดีสักแ
D 
ค่ไหน 
 
สุดท้ายก็เ
E 
ป็นเพียง..
 
ก้อนขี้ไ
A 
หง่..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ก้อนขี้ไหง่


เอาเหล้าขาว เทลงแก้ว
บอกใจว่าพอแล้ว ความฮักของสองเฮา
โดนเจ้าทำร้าย ขันคอใส่ความเศร้า
เบิดคำสิเว้า เหลือเพียงแค่รอยน้ำตา

หย่างผ่าบ้านให้หมามันเห่า
ไผสิเว้าซ่างคนเขาว่า
ซั่วส่ำหมา ย้อนว่าอ้ายเศร้า
เมื่อเจ้าบอกลา

ตายแน่แม้..มาซั่วคักแท้
ถูกเขารังแก ถูกเขาทำลายหัวใจ
ลืมคนที่เคยรัก..มาซ่างเฮ็ดได้
ทำดีสักแค่ไหน สุดท้ายก็เป็นเพียง
ก้อนขี้ไหง่

หยุดเพียงแค่เท่านี้ ฝันที่เคยฮ่วมสร้าง
ถูกเธอทำลายล้าง ด้วยคำว่านอกใจ
ทิ้งให้ต้องทนเหงา เหล้าขาวเป็นที่พักใจ
ฝันที่เคยวาดไว้ สลายลงในพริบตา

หย่างผ่าบ้านให้หมามันเห่า
ไผสิเว้าซ่างคนเขาว่า
ซั่วส่ำหมา ย้อนว่าอ้ายเศร้า
เมื่อเจ้าบอกลา

ตายแน่แม้..มาซั่วคักแท้
ถูกเขารังแก ถูกเขาทำลายหัวใจ
ลืมคนที่เคยรัก..มาซ่างเฮ็ดได้
ทำดีสักแค่ไหน สุดท้ายก็เป็นเพียง
ก้อนขี้ไหง่

( ดนตรี )

หย่างผ่าบ้านให้หมามันเห่า
ไผสิเว้าซ่างคนเขาว่า
ซั่วส่ำหมา ย้อนว่าอ้ายเศร้า
เมื่อเจ้าบอกลา

ตายแน่แม้..มาซั่วคักแท้
ถูกเขารังแก ถูกเขาทำลายหัวใจ
ลืมคนที่เคยรัก..มาซ่างเฮ็ดได้
ทำดีสักแค่ไหน สุดท้ายก็เป็นเพียง

ตายแน่แม้..มาซั่วคักแท้
ถูกเขารังแก ถูกเขาทำลายหัวใจ
ลืมคนที่เคยรัก..มาซ่างเฮ็ดได้
ทำดีสักแค่ไหน สุดท้ายก็เป็นเพียง..
ก้อนขี้ไหง่..

มิวสิควิดีโอ ก้อนขี้ไหง่ นุ๊ก ธนดล

เพลง : ก้อนขี้ไหง่
ศิลปิน : นุ๊ก ธนดล
เรียบเรียง : Paul Jack
ติดต่องานแสดง : 098-203-7796, 084-291-6669
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend