คอร์ดเพลง ถ้ารู้อย่างนี้ Big Ass

  
Text   
คอร์ดเพลง ถ้ารู้อย่างนี้ Big Ass

ศิลปิน : Big Ass
เนื้อร้อง : ขจรเดช พรมรักษา
คอร์ด : D,Em,F#m,G,A,Bm


Tune to Eb
INTRO | D A/C# | Bm A |
INTRO | G F#m Em A |

 
สุดท้ายแล้วเ
D 
ธอก็ไปจา
A/C# 
กกัน
 
ตามชี
Bm 
วิตที่ต้องเป็นไ
A 
 
ไม่
G 
ทันได้เตรียมหั
F#m 
วใจ 
 
ไม่ทันเอ่ย
Em 
คำลาที่ฉันนั้น
A 
มี

 
ที่คิดจะ
D 
ทำอะไรมา
A/C# 
กมาย
 
แต่ก็
Bm 
ทำได้เพียงเสี
A 
ยดาย
 
ที่
G 
สุดจึงได้เข้
F#m 
าใจ 
 
ซึ้งใจกับ
 
คำ
Em 
ว่าถ้า
A 
รู้อย่าง
D 
นี้..
D7 

 
ให้คิดถึงต
G 
อนที่เรามี
Gm 
กัน
 
คิดว่า
F#m 
มีเวลาตั้งมา
Bm 
กมาย
 
เพียงพ
G 
ริบตาเดียว 
 
ที่
A 
คิดจะทำ
 
ทุกอ
D 
ย่างก็สาย..
D7 

 
หากย้อนเว
G 
ลากลับมาได้
Gm 
จริง
 
ให้ย้อนทุก
F#m 
สิ่งกลับมาได้ไ
Bm 
หม
 
คงไ
Em 
ด้ทำอะไร 
 
มากกว่า
A 
นี้

 
แค่ขอได้กลับไปม
D 
องตากัน
 
ได้
A/C# 
เอ่ยคำว่า
Bm 
ฉันรักเธอ 
 
 
B7 
 
แค่ขอได้กลับไป
Em 
กุมมือเธอ
 
ได้ก
A 
อดเธออีกสั
D 
กที

 
ถ้ารู้ว่าเธอจะไ
D 
ม่คืนมา
 
จะ
A/C# 
ทำวันเว
Bm 
ลาที่เราเค
B7 
ยมี
 
ใช้ทุกนา
G 
ที 
 
ให้
F#m 
มีความหมาย
 
เก็บควา
Em 
มทรงจำสุดท้
A 
าย 
 
ให้มากกว่
 
านี้

INSTRU | G A | F#m Bm |
INSTRU | G A | D D7 |
INSTRU | G A | F#7 Bm |
INSTRU | G A | D D7 |

 
ให้คิดถึงต
G 
อนที่เรามี
Gm 
กัน
 
คิดว่า
F#m 
มีเวลาตั้งมา
Bm 
กมาย
 
เพียงพ
G 
ริบตาเดียว 
 
ที่
A 
คิดจะทำ
 
ทุกอ
D 
ย่างก็สาย..
D7 

 
หากย้อนเว
G 
ลากลับมาได้
Gm 
จริง
 
ให้ย้อนทุก
F#m 
สิ่งกลับมาได้ไ
Bm 
หม
 
คงไ
Em 
ด้ทำอะไร 
 
มากกว่า
A 
นี้

 
แค่ขอได้กลับไปม
D 
องตากัน
 
ได้
A/C# 
เอ่ยคำว่า
Bm 
ฉันรักเธอ 
 
 
B7 
 
แค่ขอได้กลับไป
Em 
กุมมือเธอ
 
ได้ก
A 
อดเธออีกสั
D 
กที

 
ถ้ารู้ว่าเธอจะไ
D 
ม่คืนมา
 
จะ
A/C# 
ทำวันเว
Bm 
ลาที่เราเค
B7 
ยมี
 
ใช้ทุกนา
G 
ที 
 
ให้
F#m 
มีความหมาย
 
เก็บควา
Em 
มทรงจำสุดท้
A 
าย 
 
ให้มากกว่
D 
านี้ 
 
 
D7 

 
จะใช้ทุกนา
G 
ที 
 
ให้
F#m 
มีความหมาย
 
ให้ควา
Em 
มทรงจำสุดท้
A 
าย 
 
งดงามกว่
D 
านี้

OUTRO | D | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ถ้ารู้อย่างนี้


สุดท้ายแล้วเธอก็ไปจากกัน
ตามชีวิตที่ต้องเป็นไป
ไม่ทันได้เตรียมหัวใจ ไม่ทันเอ่ย
คำลาที่ฉันนั้นมี

ที่คิดจะทำอะไรมากมาย
แต่ก็ทำได้เพียงเสียดาย
ที่สุดจึงได้เข้าใจ ซึ้งใจกับ
คำว่าถ้ารู้อย่างนี้..

ให้คิดถึงตอนที่เรามีกัน
คิดว่ามีเวลาตั้งมากมาย
เพียงพริบตาเดียว ที่คิดจะทำ
ทุกอย่างก็สาย..

หากย้อนเวลากลับมาได้จริง
ให้ย้อนทุกสิ่งกลับมาได้ไหม
คงได้ทำอะไร มากกว่านี้

แค่ขอได้กลับไปมองตากัน
ได้เอ่ยคำว่าฉันรักเธอ
แค่ขอได้กลับไปกุมมือเธอ
ได้กอดเธออีกสักที

ถ้ารู้ว่าเธอจะไม่คืนมา
จะทำวันเวลาที่เราเคยมี
ใช้ทุกนาที ให้มีความหมาย
เก็บความทรงจำสุดท้าย ให้มากกว่านี้

( ดนตรี )

ให้คิดถึงตอนที่เรามีกัน
คิดว่ามีเวลาตั้งมากมาย
เพียงพริบตาเดียว ที่คิดจะทำ
ทุกอย่างก็สาย..

หากย้อนเวลากลับมาได้จริง
ให้ย้อนทุกสิ่งกลับมาได้ไหม
คงได้ทำอะไร มากกว่านี้

แค่ขอได้กลับไปมองตากัน
ได้เอ่ยคำว่าฉันรักเธอ
แค่ขอได้กลับไปกุมมือเธอ
ได้กอดเธออีกสักที

ถ้ารู้ว่าเธอจะไม่คืนมา
จะทำวันเวลาที่เราเคยมี
ใช้ทุกนาที ให้มีความหมาย
เก็บความทรงจำสุดท้าย ให้มากกว่านี้

ใช้ทุกนาที ให้มีความหมาย
ให้ความทรงจำสุดท้าย งดงามกว่านี้

มิวสิควิดีโอ ถ้ารู้อย่างนี้ Big Ass

เพลง : ถ้ารู้อย่างนี้
ศิลปิน : Big Ass
เรียบเรียง : Big Ass, เอกชัย ประตังทะสา
ทำนอง : อภิชาติ พรมรักษา
3 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend