คอร์ดเพลง ขอจองได้ไหม (CF NO CC) – Aueyauey เอ๋ยเอ้ย

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ขอจองได้ไหม (CF NO CC) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Amaj7 | F#m7 | Bm7 | E |

 
เธ
Amaj7 
อ.. 
 
กินอะไรถึงได้น่ารักขนา
C#m7 
ดนี้
 
ทำไม
F#7 
ยิ้มเธอดีต่อใจซะเหลือ
Bm7 
เกิน 
 
ก็เขิน
เลย
 
เธ
Amaj7 
อ.. 
 
ทำอะไรถึงได้ดูดีขนา
C#m7 
ดนี้
 
แค่เธอหัน
F#7 
มา 
 
ก็ใจชาแทบละ
Bm7 
ลาย 
 
ไม่ไหว
เลย

 
หาทา
Dmaj7 
งไม่เจอ 
 
หลงเธ
C#m7 
อไปแล้ว
 
แล้วใจ
Dmaj7 
เธอยังว่างรึเปล่

 
ขอจองได้ไ
Amaj7 
หม จองได้ไหม ถ้าเธอยังไม่
F#m7 
มีใคร
 
กับคนนี้
Bm7 
ต้องการอะไรฉันยอ
มหมด
 
ขอจองได้ไห
Amaj7 
ม จองได้ไหม ถ้าเธอยังไม่
F#m7 
มีใคร
 
ก็เธอใ
Bm7 
ช้คำว่าน่ารักสิ้นเปลื
อง
 
ทนไม่ไหวต้องขอจอง..
 

INSTRU | Amaj7 | F#m7 | Bm7 | E |

 
ถ้ายังไม่มี
Amaj7 
เจ้าของ 
 
ก็ขอจองไว้ได้ไหม
 
เธอน่ะเป็น
F#m7 
หวัดเหรอ 
 
ทำให้ฉันติดได้ไง
 
อะแฮ่
Bm7 
ม ๆ ๆ ก็ไม่รู้เป็นอะไร
 
ไอจา
มมันไม่ดี 
 
งั้นขอไอจีแทนได้ไหม

 
หาทา
Dmaj7 
งไม่เจอ 
 
หลงเธ
C#m7 
อไปแล้ว
 
แล้วใจ
Dmaj7 
เธอยังว่างรึเปล่

 
ขอจองได้ไ
Amaj7 
หม จองได้ไหม ถ้าเธอยังไม่
F#m7 
มีใคร
 
กับคนนี้
Bm7 
ต้องการอะไรฉันยอ
มหมด
 
ขอจองได้ไห
Amaj7 
ม จองได้ไหม ถ้าเธอยังไม่
F#m7 
มีใคร
 
ก็เธอใ
Bm7 
ช้คำว่าน่ารักสิ้นเปลื
อง
 
ทนไม่ไหวต้องขอจอง..
 

INSTRU | Amaj7 | F#m7 | Bm7 | E |
INSTRU | Amaj7 | F#m7 | Bm7 | E |

 
หาทา
Dmaj7 
งไม่เจอ 
 
หลงเธ
C#m7 
อไปแล้ว
 
แล้วใจ
Dmaj7 
เธอยังว่างรึเปล่

 
ขอจองได้ไ
Amaj7 
หม จองได้ไหม ถ้าเธอยังไม่
F#m7 
มีใคร
 
กับคนนี้
Bm7 
ต้องการอะไรฉันยอ
มหมด
 
ขอจองได้ไห
Amaj7 
ม จองได้ไหม ถ้าเธอยังไม่
F#m7 
มีใคร
 
ก็เธอใ
Bm7 
ช้คำว่าน่ารักสิ้นเปลื
อง
 
ทนไม่ไหวต้องขอจอง..
 

INSTRU | Amaj7 | F#m7 | Bm7 | E |
INSTRU | Amaj7 | F#m7 |

 
ก็เธอใ
Bm7 
ช้คำว่าน่ารักสิ้นเปลื
อง
 
ทนไม่ไหวต้องขอ
Amaj7 
จอง…


เธอ.. กินอะไรถึงได้น่ารักขนาดนี้
ทำไมยิ้มเธอดีต่อใจซะเหลือเกิน ก็เขินเลย
เธอ.. ทำอะไรถึงได้ดูดีขนาดนี้
แค่เธอหันมา ก็ใจชาแทบละลาย ไม่ไหวเลย

หาทางไม่เจอ หลงเธอไปแล้ว
แล้วใจเธอยังว่างรึเปล่า

ขอจองได้ไหม จองได้ไหม ถ้าเธอยังไม่มีใคร
กับคนนี้ต้องการอะไรฉันยอมหมด
ขอจองได้ไหม จองได้ไหม ถ้าเธอยังไม่มีใคร
ก็เธอใช้คำว่าน่ารักสิ้นเปลือง
ทนไม่ไหวต้องขอจอง..

( ดนตรี )

ถ้ายังไม่มีเจ้าของ ก็ขอจองไว้ได้ไหม
เธอน่ะเป็นหวัดเหรอ ทำให้ฉันติดได้ไง
อะแฮ่ม ๆ ๆ ก็ไม่รู้เป็นอะไร
ไอจามมันไม่ดี งั้นขอไอจีแทนได้ไหม

หาทางไม่เจอ หลงเธอไปแล้ว
แล้วใจเธอยังว่างรึเปล่า

ขอจองได้ไหม จองได้ไหม ถ้าเธอยังไม่มีใคร
กับคนนี้ต้องการอะไรฉันยอมหมด
ขอจองได้ไหม จองได้ไหม ถ้าเธอยังไม่มีใคร
ก็เธอใช้คำว่าน่ารักสิ้นเปลือง
ทนไม่ไหวต้องขอจอง..

( ดนตรี )

หาทางไม่เจอ หลงเธอไปแล้ว
แล้วใจเธอยังว่างรึเปล่า

ขอจองได้ไหม จองได้ไหม ถ้าเธอยังไม่มีใคร
กับคนนี้ต้องการอะไรฉันยอมหมด
ขอจองได้ไหม จองได้ไหม ถ้าเธอยังไม่มีใคร
ก็เธอใช้คำว่าน่ารักสิ้นเปลือง
ทนไม่ไหวต้องขอจอง..

( ดนตรี )

ก็เธอใช้คำว่าน่ารักสิ้นเปลือง
ทนไม่ไหวต้องขอจอง…


รูปภาพคอร์ด ขอจองได้ไหม (CF NO CC) – Aueyauey เอ๋ยเอ้ย

คอร์ดเพลง ขอจองได้ไหม (CF NO CC) - Aueyauey เอ๋ยเอ้ย

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ขอจองได้ไหม (CF NO CC) (คอร์ด)

Lyrics : Vorapat Vongsukont
Compose : Guntapich Yavirach, Vorapat Vongsukont
Work Contact : 082-564-6388
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend