คอร์ดเพลง อัปสราหลงฟ้า หนุ่ม มีซอ

  
Text   
คอร์ดเพลง อัปสราหลงฟ้า ศิลปิน หนุ่ม มีซอ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

 
คืออัปสราหลง
D 
ฟ้ากายตาพญาเ
E 
ผิ่น
 
เข้าใจว่าโลกเป็น
C#m 
เดิ่นหย่างเซิ่นจนหลง
F#m 
ส่าว
E 
ผลาผู้
D 
ข้า 
 
ดั่งดินถืกกลิ่นด
E 
าว 
 
จนว่าลืม
C#m 
คราว..

 
เจ้ามาจากแคว้นแดน
Bm 
ใดหรือเหี่ยลง
C#m 
มาแต่
F#m 
ฟ้า
 
ฟังลาวได้บ่
Bm 
หนาหรือต้อง
C#m 
ใช้ภาษา
F#m 
สวรรค์
 
คงมีอุบัติพิเ
D 
ศษเป็น
C#m 
เหตุเฮ็ดให้
Bm 
พ้อกัน
 
มาปรากฏกายต่อหน้า
C#m 
ฉับพลัน..งามจนบ่อยากหัน
F#m 
ตาหนี

 
คืออัปสราหลง
D 
ฟ้ากายตาพญาเ
E 
ผิ่น
 
เข้าใจว่าโลกเป็น
C#m 
เดิ่นหย่างเซิ่นจนหลง
F#m 
ส่าว
E 
ผลาผู้
D 
ข้า 
 
ดั่งดินถืกกลิ่นด
E 
าว
 
จนว่าลืม
C#m 
คราวความหลังครั้ง
F#m 
เก่า
E 
ชาติแต่
D 
กี้หล่ะแมนเอาหยังทาน
E 
วัด
 
จังงามจนย้อยหยาด
C#m 
หยาด 
 
แสนอัศจรรย์ใจ
F#m 
เจ้า
 
หล่ะ
E 
จักแมนบุญอัน
D 
ดั๋ยจังได้ไกล้หรือไผจ่
E 
อง
 
เจ้าจังล่อง
C#m 
มาให้ยืนทาบเคียง
F#m 
เงา
 
คือ
E 
ถืกมนต์ต้
D 
องให้หลงไหลมัวเ
E 
มา
 
ผิดบ่ถ้า
C#m 
ฮักเจ้า.
E 
.. 
 
หรือต้องเอาไปคื
A 
นฟ้าเผิ่น 
 
 
E 

INSTRU | F#m | Bm C#m | ( 4 Times ) | G |
INSTRU | D | D | C#m | C#m |
INSTRU | D | D | E | E |

 
คืออัปสราหลง
D 
ฟ้ากายตาพญาเ
E 
ผิ่น
 
เข้าใจว่าโลกเป็น
C#m 
เดิ่นหย่างเซิ่นจนหลง
F#m 
ส่าว
E 
ผลาผู้
D 
ข้า 
 
ดั่งดินถืกกลิ่นด
E 
าว
 
จนว่าลืม
C#m 
คราวความหลังครั้ง
F#m 
เก่า
E 
ชาติแต่
D 
กี้หล่ะแมนเอาหยังทาน
E 
วัด
 
จังงามจนย้อยหยาด
C#m 
หยาด 
 
แสนอัศจรรย์ใจ
F#m 
เจ้า
 
หล่ะ
E 
จักแมนบุญอัน
D 
ดั๋ยจังได้ไกล้หรือไผจ่
E 
อง
 
เจ้าจังล่อง
C#m 
มาให้ยืนทาบเคียง
F#m 
เงา
 
คือ
E 
ถืกมนต์ต้
D 
องให้หลงไหลมัวเ
E 
มา
 
ผิดบ่ถ้า
C#m 
ฮักเจ้า.
E 
..

 
คืออัปสราหลง
D 
ฟ้ากายตาพญาเ
E 
ผิ่น
 
เข้าใจว่าโลกเป็น
C#m 
เดิ่นหย่างเซิ่นจนหลง
F#m 
ส่าว
E 
ผลาผู้
D 
ข้า 
 
ดั่งดินถืกกลิ่นด
E 
าว
 
จนว่าลืม
C#m 
คราวความหลังครั้ง
F#m 
เก่า
E 
ชาติแต่
D 
กี้หล่ะแมนเอาหยังทาน
E 
วัด
 
จังงามจนย้อยหยาด
C#m 
หยาด 
 
แสนอัศจรรย์ใจ
F#m 
เจ้า
 
หล่ะ
E 
จักแมนบุญอัน
D 
ดั๋ยจังได้ไกล้หรือไผจ่
E 
อง
 
เจ้าจังล่อง
C#m 
มาให้ยืนทาบเคียง
F#m 
เงา
 
คือ
E 
ถืกมนต์ต้
D 
องให้หลงไหลมัวเ
E 
มา
 
ผิดบ่ถ้า
C#m 
ฮักเจ้า.
E 
.. 
 
หรือต้องเอาไปคื
A 
นฟ้าเผิ่น 
 
 
E 

OUTRO | D | E | C#m | F#m E | ( 4 Times )
OUTRO | G | E | A |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง อัปสราหลงฟ้า


คืออัปสราหลงฟ้ากายตาพญาเผิ่น
เข้าใจว่าโลกเป็นเดิ่นหย่างเซิ่นจนหลงส่าว
ผลาผู้ข้า ดั่งดินถืกกลิ่นดาว จนว่าลืมคราว..

เจ้ามาจากแคว้นแดนใดหรือเหี่ยลงมาแต่ฟ้า
ฟังลาวได้บ่หนาหรือต้องใช้ภาษาสวรรค์
คงมีอุบัติพิเศษเป็นเหตุเฮ็ดให้พ้อกัน
มาปรากฏกายต่อหน้าฉับพลัน..งามจนบ่อยากหันตาหนี

คืออัปสราหลงฟ้ากายตาพญาเผิ่น
เข้าใจว่าโลกเป็นเดิ่นหย่างเซิ่นจนหลงส่าว
ผลาผู้ข้า ดั่งดินถืกกลิ่นดาว
จนว่าลืมคราวความหลังครั้งเก่า
ชาติแต่กี้หล่ะแมนเอาหยังทานวัด
จังงามจนย้อยหยาดหยาด แสนอัศจรรย์ใจเจ้า
หล่ะจักแมนบุญอันดั๋ยจังได้ไกล้หรือไผจ่อง
เจ้าจังล่องมาให้ยืนทาบเคียงเงา
คือถืกมนต์ต้องให้หลงไหลมัวเมา
ผิดบ่ถ้าฮักเจ้า… หรือต้องเอาไปคืนฟ้าเผิ่น

( ดนตรี )

คืออัปสราหลงฟ้ากายตาพญาเผิ่น
เข้าใจว่าโลกเป็นเดิ่นหย่างเซิ่นจนหลงส่าว
ผลาผู้ข้า ดั่งดินถืกกลิ่นดาว
จนว่าลืมคราวความหลังครั้งเก่า
ชาติแต่กี้หล่ะแมนเอาหยังทานวัด
จังงามจนย้อยหยาดหยาด แสนอัศจรรย์ใจเจ้า
หล่ะจักแมนบุญอันดั๋ยจังได้ไกล้หรือไผจ่อง
เจ้าจังล่องมาให้ยืนทาบเคียงเงา
คือถืกมนต์ต้องให้หลงไหลมัวเมา
ผิดบ่ถ้าฮักเจ้า…

คืออัปสราหลงฟ้ากายตาพญาเผิ่น
เข้าใจว่าโลกเป็นเดิ่นหย่างเซิ่นจนหลงส่าว
ผลาผู้ข้า ดั่งดินถืกกลิ่นดาว
จนว่าลืมคราวความหลังครั้งเก่า
ชาติแต่กี้หล่ะแมนเอาหยังทานวัด
จังงามจนย้อยหยาดหยาด แสนอัศจรรย์ใจเจ้า
หล่ะจักแมนบุญอันดั๋ยจังได้ไกล้หรือไผจ่อง
เจ้าจังล่องมาให้ยืนทาบเคียงเงา
คือถืกมนต์ต้องให้หลงไหลมัวเมา
ผิดบ่ถ้าฮักเจ้า… หรือต้องเอาไปคืนฟ้าเผิ่น

มิวสิควิดีโอ อัปสราหลงฟ้า หนุ่ม มีซอ

เพลง : อัปสราหลงฟ้า (คอร์ด)
ศิลปิน : หนุ่ม มีซอ
เนื้อร้อง/ทำนอง : บุ๊ค ชาญวิทย์ สายเมฆ
เรียบเรียง : พรชัย จันทะภา
producer : หนุ่ม มีซอ, pinn ball, พรชัย จันทะภา
คอร์ดเพลง อัปสราหลงฟ้า หนุ่ม มีซอ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend