คอร์ดเพลง สาวอิสลาม – Newoxy

  
Text   

คอร์ดเพลง : สาวอิสลาม Newoxy

คอร์ดเพลง สาวอิสลาม - Newoxy

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Newoxy : สาวอิสลาม


INTRO | Eb | Bb | Cm | Bb | ( 2 Times )

 
โอ๊ะโอล่ะน้อง
Eb 
สาว 
 
น้องน่ะตัวขาว
 
ตาคมผม
Bb 
ยาว 
 
ดูยังไงก็น่ามอง
 
โอละโอ้ล่ะ
Cm 
น้องเป็นสาวอิสลาม
 
กลัวน้องอีมี
Bb 
ผัวบังเลยยังไม่กล้าลอง
 
งั้นก็เอาอย่า
Eb 
งงี้ 
 
เย็นนี้น้องกลับกับใคร
 
หรือรอใครมา
Bb 
รับ 
 
ให้บังไปส่งได้มั้ย
 
เลยอยากเข้าไป
Cm 
ทักอย่าเพิ่งน่ารักกับใครต่อใคร
 
กินเหล้ามันขื่น
Bb 
ขมถ้ากินผมมันดีกว่าไหม

 
โอ๊ะโอล่ะน้องสาว
Eb 
น้องน่ะตัวขาว
 
ตาคมผมยาว
Bb 
ดูยังไงก็น่ามอง
 
โอละโอ้ล่ะน้อง
Cm 
เป็นสาวอิสลาม
 
กลัวน้องอีมีผัว
Bb 
บังเลยยังไม่กล้าลอง
 
งั้นก็เอาอย่างงี้  
Eb 
เย็นนี้น้องกลับกับใคร
 
หรือรอใครมารับ
Bb 
ให้บังไปส่งได้มั้ย
 
เลยอยากเข้าไปทัก
Cm 
อย่าเพิ่งน่ารักกับใครต่อใคร
 
กินเหล้ามันขื่นขม
Bb 
ถ้ากินผมมันดีกว่าไหม

 
โอ๊ะโอล่ะน้อง
Eb 
สาว 
 
น้องน่ะเอาแล้วหลาว
 
น้องเป็นคนเ
Bb 
ดียวทำหัวใจบังสั่น
 
โอ๊ะโอล่ะค
Cm 
นดี 
 
น่ะบังขอที
 
อย่าทำอย่า
Bb 
งงี้ 
 
อย่าทำหัวใจบังหวั่น
 
เพราะว่าเธอนั้นน่า
Eb 
รัก 
 
แถมเธอยังมีเสน่ห์
 
มันทำบัง
Bb 
หลงไปอยู่ในมนต์สะกด
 
ที่มองตา
Cm 
น้องบังก็ไม่ได้เหล่
 
ขอแค่ให้เธอ  
Bb 
say 
 
บังพร้อมจะเปย์ให้หมด

 
จ่ายสดจริงจ่าย
Eb 
จริงให้น้องบอกมา
 
น้องอยากเที่ยว
Bb 
ห้างหรือว่าเดินตลาด
 
น้องบอกไม่
Cm 
เอาวันนี้ไม่ดี
 
เพราะตกเย็น
Bb 
นี้น้องต้องไปละหมาด
 
อะไรที่
Eb 
ขาด 
 
ที่เกิน
 
บอก
Bb 
ได้ถ้าน้องชอบ 
 
เรียลๆ
 
ที่คนมา
Cm 
บอกว่าบังเจ้าชู้
 
ก็อยากให้เธ
Bb 
อรู้ว่ามีแค่เธอคนเดียว

 
โอ๊ะโอล่ะน้อง
Eb 
สาว 
 
น้องน่ะตัวขาว
 
ตาคมผม
Bb 
ยาว 
 
ดูยังไงก็น่ามอง
 
โอละโอ้ล่ะ
Cm 
น้องเป็นสาวอิสลาม
 
กลัวน้องอีมี
Bb 
ผัวบังเลยยังไม่กล้าลอง
 
งั้นก็เอาอย่า
Eb 
งงี้ 
 
เย็นนี้น้องกลับกับใคร
 
หรือรอใครมา
Bb 
รับ 
 
ให้บังไปส่งได้มั้ย
 
เลยอยากเข้าไป
Cm 
ทักอย่าเพิ่งน่ารักกับใครต่อใคร
 
กินเหล้ามันขื่น
Bb 
ขมถ้ากินผมมันดีกว่าไหม

 
โอ๊ะโอล่ะน้อง
Eb 
สาว 
 
น้องน่ะตัวขาว
 
ตาคมผม
Bb 
ยาว 
 
ดูยังไงก็น่ามอง
 
โอละโอ้ล่ะ
Cm 
น้องเป็นสาวอิสลาม
 
กลัวน้องอีมี
Bb 
ผัวบังเลยยังไม่กล้าลอง
 
งั้นก็เอาอย่า
Eb 
งงี้ 
 
เย็นนี้น้องกลับกับใคร
 
หรือรอใครมา
Bb 
รับ 
 
ให้บังไปส่งได้มั้ย
 
เลยอยากเข้าไป
Cm 
ทักอย่าเพิ่งน่ารักกับใครต่อใคร
 
กินเหล้ามันขื่น
Bb 
ขมถ้ากินผมมันดีกว่าไหม

 
น้อง
Eb 
สาว 
 
ให้มันเป็นบังได้ไ
Bb 
หม
 
เป็นคนดูแลหัว
Cm 
ใจให้มันเป็นบังคนเ
Bb 
ดียว
 
โอ้โอล่ะน้อง
Eb 
สาว 
 
ข้อร้องอย่าไปมีใ
Bb 
คร
 
เพราะว่าในโลกทั้ง
Cm 
ใบบังมีแค่เธอคนเ
Bb 
ดียว

 
โอ๊ะโอล่ะน้อง
Eb 
สาว 
 
ไสน้องทำพันนี้
 
ที่เธอไม่รัก
Bb 
บังเพราะบังไม่เป็นเศรษฐี
 
โอ๊ะโอล่ะน้อง
Cm 
สาว 
 
แต่บังเป็นคนดี
 
ให้ไปทั้ง
Bb 
ใจไม่ควรจะทำอย่างงี้
 
โอ๊ะโอล่ะน้อง
Eb 
สาว 
 
ทำพี่บ่าวช้ำ
 
แรกวาน
Bb 
ซืนโอนให้น้องไป 9 พัน
 
บังคอยตาม
Cm 
ใจดูแลและเทคแคร์
 
แต่ว่าเธอไม่
Bb 
แคร์ 
 
เธอไปกับไอ้บ่าวนั้น

 
โอ๊ะโอล่ะน้อง
Eb 
สาว 
 
น้องน่ะตัวขาว
 
ตาคมผม
Bb 
ยาว 
 
ดูยังไงก็น่ามอง
 
โอละโอ้ล่ะ
Cm 
น้องเป็นสาวอิสลาม
 
กลัวน้องอีมี
Bb 
ผัวบังเลยยังไม่กล้าลอง
 
งั้นก็เอาอย่า
Eb 
งงี้ 
 
เย็นนี้น้องกลับกับใคร
 
หรือรอใครมา
Bb 
รับ 
 
ให้บังไปส่งได้มั้ย
 
เลยอยากเข้าไป
Cm 
ทักอย่าเพิ่งน่ารักกับใครต่อใคร
 
กินเหล้ามันขื่น
Bb 
ขมถ้ากินผมมันดีกว่าไหม

 
โอ๊ะโอล่ะน้อง
Eb 
สาว 
 
น้องน่ะตัวขาว
 
ตาคมผม
Bb 
ยาว 
 
ดูยังไงก็น่ามอง
 
โอละโอ้ล่ะ
Cm 
น้องเป็นสาวอิสลาม
 
กลัวน้องอีมี
Bb 
ผัวบังเลยยังไม่กล้าลอง
 
งั้นก็เอาอย่า
Eb 
งงี้ 
 
เย็นนี้น้องกลับกับใคร
 
หรือรอใครมา
Bb 
รับ 
 
ให้บังไปส่งได้มั้ย
 
เลยอยากเข้าไป
Cm 
ทักอย่าเพิ่งน่ารักกับใครต่อใคร
 
กินเหล้ามันขื่น
Bb 
ขมถ้ากินผมมันดีกว่าไหม

INSTRU | Eb | Bb | Cm | Bb |


โอ๊ะโอล่ะน้องสาว น้องน่ะตัวขาว
ตาคมผมยาว ดูยังไงกน่ามอง
โอละโอ้ล่ะน้องเปนสาวอิสลาม
กลัวน้องอีมีผัวบังเลยยังไม่กล้าลอง
งั้นกเอาอย่างงี้ เยนนี้น้องกลับกับใคร
หรือรอใครมารับ ให้บังไปส่งได้มั้ย
เลยอยากเข้าไปทักอย่าเพิ่งน่ารักกับใครต่อใคร
กินเหล้ามันขื่นขมถ้ากินผมมันดีกว่าไหม

โอ๊ะโอล่ะน้องสาว น้องน่ะตัวขาว
ตาคมผมยาว ดูยังไงกน่ามอง
โอละโอ้ล่ะน้องเปนสาวอิสลาม
กลัวน้องอีมีผัวบังเลยยังไม่กล้าลอง
งั้นกเอาอย่างงี้ เยนนี้น้องกลับกับใคร
หรือรอใครมารับ ให้บังไปส่งได้มั้ย
เลยอยากเข้าไปทัก
อย่าเพิ่งน่ารักกับใครต่อใคร
กินเหล้ามันขื่นขมถ้ากินผมมันดีกว่าไหม

โอ๊ะโอล่ะน้องสาว น้องน่ะเอาแล้วหลาว
น้องเปนคนเดียวทำหัวใจบังสั่น
โอ๊ะโอล่ะคนดี น่ะบังขอที
อย่าทำอย่างงี้ อย่าทำหัวใจบังหวั่น
เพราะว่าเธอนั้นน่ารัก แถมเธอยังมีเสน่ห์
มันทำบังหลงไปอยู่ในมนต์สะกด
ที่มองตาน้องบังกไม่ได้เหล่
ขอแค่ให้เธอ sy บังพร้อมจะเปย์ให้หมด

จ่ายสดจริงจ่ายจริงให้น้องบอกมา
น้องอยากเที่ยวห้างหรือว่าเดินตลาด
น้องบอกไม่เอาวันนี้ไม่ดี
เพราะตกเยนนี้น้องต้องไปละหมาด
อะไรที่ขาด ที่เกิน
บอกได้ถ้าน้องชอบ เรียลๆ
ที่คนมาบอกว่าบังเจ้าชู้
กอยากให้เธอรู้ว่ามีแค่เธอคนเดียว

โอ๊ะโอล่ะน้องสาว น้องน่ะตัวขาว
ตาคมผมยาว ดูยังไงกน่ามอง
โอละโอ้ล่ะน้องเปนสาวอิสลาม
กลัวน้องอีมีผัวบังเลยยังไม่กล้าลอง
งั้นกเอาอย่างงี้ เยนนี้น้องกลับกับใคร
หรือรอใครมารับ ให้บังไปส่งได้มั้ย
เลยอยากเข้าไปทักอย่าเพิ่งน่ารักกับใครต่อใคร
กินเหล้ามันขื่นขมถ้ากินผมมันดีกว่าไหม

โอ๊ะโอล่ะน้องสาว น้องน่ะตัวขาว
ตาคมผมยาว ดูยังไงกน่ามอง
โอละโอ้ล่ะน้องเปนสาวอิสลาม
กลัวน้องอีมีผัวบังเลยยังไม่กล้าลอง
งั้นกเอาอย่างงี้ เยนนี้น้องกลับกับใคร
หรือรอใครมารับ ให้บังไปส่งได้มั้ย
เลยอยากเข้าไปทักอย่าเพิ่งน่ารักกับใครต่อใคร
กินเหล้ามันขื่นขมถ้ากินผมมันดีกว่าไหม

น้องสาว ให้มันเปนบังได้ไหม
เปนคนดูแลหัวใจให้มันเปนบังคนเดียว
โอ้โอล่ะน้องสาว ข้อร้องอย่าไปมีใคร
เพราะว่าในโลกทั้งใบบังมีแค่เธอคนเดียว

โอ๊ะโอล่ะน้องสาว ไสน้องทำพันนี้
ที่เธอไม่รักบังเพราะบังไม่เปนเศรษฐี
โอ๊ะโอล่ะน้องสาว แต่บังเปนคนดี
ให้ไปทั้งใจไม่ควรจะทำอย่างงี้
โอ๊ะโอล่ะน้องสาว ทำพี่บ่าวช้ำ
แรกวานซืนโอนให้น้องไป 9 พัน
บังคอยตามใจดูแลและเทคแคร์
แต่ว่าเธอไม่แคร์ เธอไปกับไอ้บ่าวนั้น

โอ๊ะโอล่ะน้องสาว น้องน่ะตัวขาว
ตาคมผมยาว ดูยังไงกน่ามอง
โอละโอ้ล่ะน้องเปนสาวอิสลาม
กลัวน้องอีมีผัวบังเลยยังไม่กล้าลอง
งั้นกเอาอย่างงี้ เยนนี้น้องกลับกับใคร
หรือรอใครมารับ ให้บังไปส่งได้มั้ย
เลยอยากเข้าไปทักอย่าเพิ่งน่ารักกับใครต่อใคร
กินเหล้ามันขื่นขมถ้ากินผมมันดีกว่าไหม

โอ๊ะโอล่ะน้องสาว น้องน่ะตัวขาว
ตาคมผมยาว ดูยังไงกน่ามอง
โอละโอ้ล่ะน้องเปนสาวอิสลาม
กลัวน้องอีมีผัวบังเลยยังไม่กล้าลอง
งั้นกเอาอย่างงี้ เยนนี้น้องกลับกับใคร
หรือรอใครมารับ ให้บังไปส่งได้มั้ย
เลยอยากเข้าไปทักอย่าเพิ่งน่ารักกับใครต่อใคร
กินเหล้ามันขื่นขมถ้ากินผมมันดีกว่าไหม


รูปภาพคอร์ด สาวอิสลาม – Newoxy

คอร์ดเพลง สาวอิสลาม - Newoxy

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สาวอิสลาม (คอร์ด)

เนื้อร้อง : นายปรมินทร์ เรืองอินทร์
เรียบเรียง : Artsevenmusic
Prod.Artseven
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend