หน้าแรก » ธีเดช ทองอภิชาติ » คอร์ดเพลง เสียงกอรีถิ่นดาหลา – ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง เสียงกอรีถิ่นดาหลา – ธีเดช ทองอภิชาติ


INTRO | Am | Em | F | G |

 
ครเล่าเจ็บ 
 
 
Em 
ใครเล่าแพ้
 
ก็ใ
Am 
ครบ้าง 
 
ล้ม
Em 
ตาย
 
ผืน
Am 
ดินถิ่นนี้ 
 
เป็น
Em 
ผืนสุดท้าย
 
ที่เ
ราพักกาย 
 
อา
ศัย

ผืนสุดท้าย 
 
ที่
Em 
ปลายด้ามขวาน
 
ให้ห
Am 
ลานลูกเราพัก
Em 
กาย
 
เสียง
Am 
ปืนระงม 
 
ผู้
Em 
คนล้มตาย
 
ดอกใ
บดาหลาร่วงโ
รย

 
ถิ่น
Am 
นี้ยังมี 
 
ยินเ
Em 
สียงกอรี
 
นี่
ไง 
 
แหละ
ถิ่น 
 
ด้ามข
วาน
 
บั
Am 
ดนี้มันกลาย 
 
ไป
Em 
เป็นตำนาน
 
เพราะด้ามข
วานมันมีแต่เสียง
ปืน

 
เสียงปืนเห
ม็ดลมหายใจ
Am 
สิ้น
 
เลือดหลั่ง
ริน 
 
ชโลมกา
ยา
 
พุทธและ
มุสลิมผู้
Am 
กล้า
 
เราต่าง
มีบิดาเดียว
กัน
 
เรียน ป.ห
นึ่ง 
 
หรือเรียนปอ
Am 
เนาะ
 
เราต่าง
คนต่างมีที่
มา
 
หยุดเสียง
ปืนด้วยใจศรั
Am 
ทธา
 
หยุดน้ำ
ตาด้วยเสียงก
อรี

 
ผู้ทุกข์
ทนสิบหมื่นแสน
Am 
ล้าน
 
ยังต้องก
ารยินเสียงก
อรี
 
ให้ดาห
ลาหลบมาอี
Am 
กที
 
เสียงกอ
รี.
.. 
 
ให้หลบ
มา

INSTRU | Am | Em | F | G |
INSTRU | F G | C G/B Am | F G | G |

 
ถิ่น
Am 
นี้ยังมี 
 
ยินเ
Em 
สียงกอรี
 
นี่
ไง 
 
แหละ
ถิ่น 
 
ด้ามข
วาน
 
บั
Am 
ดนี้มันกลาย 
 
ไป
Em 
เป็นตำนาน
 
เพราะด้ามข
วานมันมีแต่เสียง
ปืน

 
เสียงปืนเห
ม็ดลมหายใจ
Am 
สิ้น
 
เลือดหลั่ง
ริน 
 
ชโลมกา
ยา
 
พุทธและ
มุสลิมผู้
Am 
กล้า
 
เราต่าง
มีบิดาเดียว
กัน
 
เรียน ป.ห
นึ่ง 
 
หรือเรียนปอ
Am 
เนาะ
 
เราต่าง
คนต่างมีที่
มา
 
หยุดเสียง
ปืนด้วยใจศรั
Am 
ทธา
 
หยุดน้ำ
ตาด้วยเสียงก
อรี

 
ผู้ทุกข์
ทนสิบหมื่นแสน
Am 
ล้าน
 
ยังต้องก
ารยินเสียงก
อรี
 
ให้ดาห
ลาหลบมาอี
Am 
กที
 
เสียงกอ
รี.
.. 
 
ให้หลบ
มา.. 
 
 
 
Fm 
 
ให้หลบ
มา…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


ใครเล่าเจบ ใครเล่าแพ้
กใครบ้าง ล้มตาย
ผืนดินถิ่นนี้ เปนผืนสุดท้าย
ที่เราพักกาย อาศัย

ผืนสุดท้าย ที่ปลายด้ามขวาน
ให้หลานลูกเราพักกาย
เสียงปืนระงม ผู้คนล้มตาย
ดอกใบดาหลาร่วงโรย

ถิ่นนี้ยังมี ยินเสียงกอรี
นี่ไง แหละถิ่น ด้ามขวาน
บัดนี้มันกลาย ไปเปนตำนาน
เพราะด้ามขวานมันมีแต่เสียงปืน

เสียงปืนเหมดลมหายใจสิ้น
เลือดหลั่งริน ชโลมกายา
พุทธและมุสลิมผู้กล้า
เราต่างมีบิดาเดียวกัน
เรียน ป.หนึ่ง หรือเรียนปอเนาะ
เราต่างคนต่างมีที่มา
หยุดเสียงปืนด้วยใจศรัทธา
หยุดน้ำตาด้วยเสียงกอรี

ผู้ทุกข์ทนสิบหมื่นแสนล้าน
ยังต้องการยินเสียงกอรี
ให้ดาหลาหลบมาอีกที
เสียงกอรี… ให้หลบมา

( ดนตรี )

ถิ่นนี้ยังมี ยินเสียงกอรี
นี่ไง แหละถิ่น ด้ามขวาน
บัดนี้มันกลาย ไปเปนตำนาน
เพราะด้ามขวานมันมีแต่เสียงปืน

เสียงปืนเหมดลมหายใจสิ้น
เลือดหลั่งริน ชโลมกายา
พุทธและมุสลิมผู้กล้า
เราต่างมีบิดาเดียวกัน
เรียน ป.หนึ่ง หรือเรียนปอเนาะ
เราต่างคนต่างมีที่มา
หยุดเสียงปืนด้วยใจศรัทธา
หยุดน้ำตาด้วยเสียงกอรี

ผู้ทุกข์ทนสิบหมื่นแสนล้าน
ยังต้องการยินเสียงกอรี
ให้ดาหลาหลบมาอีกที
เสียงกอรี… ให้หลบมา..
ให้หลบมา…


รูปภาพคอร์ด เสียงกอรีถิ่นดาหลา – ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง เสียงกอรีถิ่นดาหลา - ธีเดช ทองอภิชาติ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เสียงกอรีถิ่นดาหลา (คอร์ด)

เนื้อร้อง-ทำนอง -ธีเดช ทองอภิชาติ
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา