คอร์ดเพลง เสียงกอรีถิ่นดาหลา – ธีเดช ทองอภิชาติ

  
Text   

INTRO | Am | Em | F | G |

 
C 
ครเล่าเจ็บ 
 
 
Em 
ใครเล่าแพ้
 
ก็ใ
Am 
ครบ้าง 
 
ล้ม
Em 
ตาย
 
ผืน
Am 
ดินถิ่นนี้ 
 
เป็น
Em 
ผืนสุดท้าย
 
ที่เ
F 
ราพักกาย 
 
อา
G 
ศัย

C 
ผืนสุดท้าย 
 
ที่
Em 
ปลายด้ามขวาน
 
ให้ห
Am 
ลานลูกเราพัก
Em 
กาย
 
เสียง
Am 
ปืนระงม 
 
ผู้
Em 
คนล้มตาย
 
ดอกใ
F 
บดาหลาร่วงโ
G 
รย

 
ถิ่น
Am 
นี้ยังมี 
 
ยินเ
Em 
สียงกอรี
 
นี่
F 
ไง 
 
แหละ
G 
ถิ่น 
 
ด้ามข
C 
วาน
 
บั
Am 
ดนี้มันกลาย 
 
ไป
Em 
เป็นตำนาน
 
เพราะด้ามข
F 
วานมันมีแต่เสียง
G 
ปืน

 
เสียงปืนเห
C 
ม็ดลมหายใจ
Am 
สิ้น
 
เลือดหลั่ง
F 
ริน 
 
ชโลมกา
G 
ยา
 
พุทธและ
C 
มุสลิมผู้
Am 
กล้า
 
เราต่าง
F 
มีบิดาเดียว
G 
กัน
 
เรียน ป.ห
C 
นึ่ง 
 
หรือเรียนปอ
Am 
เนาะ
 
เราต่าง
F 
คนต่างมีที่
G 
มา
 
หยุดเสียง
C 
ปืนด้วยใจศรั
Am 
ทธา
 
หยุดน้ำ
F 
ตาด้วยเสียงก
G 
อรี

 
ผู้ทุกข์
C 
ทนสิบหมื่นแสน
Am 
ล้าน
 
ยังต้องก
F 
ารยินเสียงก
G 
อรี
 
ให้ดาห
C 
ลาหลบมาอี
Am 
กที
 
เสียงกอ
F 
รี.
G 
.. 
 
ให้หลบ
C 
มา

INSTRU | Am | Em | F | G |
INSTRU | F G | C G/B Am | F G | G |

 
ถิ่น
Am 
นี้ยังมี 
 
ยินเ
Em 
สียงกอรี
 
นี่
F 
ไง 
 
แหละ
G 
ถิ่น 
 
ด้ามข
C 
วาน
 
บั
Am 
ดนี้มันกลาย 
 
ไป
Em 
เป็นตำนาน
 
เพราะด้ามข
F 
วานมันมีแต่เสียง
G 
ปืน

 
เสียงปืนเห
C 
ม็ดลมหายใจ
Am 
สิ้น
 
เลือดหลั่ง
F 
ริน 
 
ชโลมกา
G 
ยา
 
พุทธและ
C 
มุสลิมผู้
Am 
กล้า
 
เราต่าง
F 
มีบิดาเดียว
G 
กัน
 
เรียน ป.ห
C 
นึ่ง 
 
หรือเรียนปอ
Am 
เนาะ
 
เราต่าง
F 
คนต่างมีที่
G 
มา
 
หยุดเสียง
C 
ปืนด้วยใจศรั
Am 
ทธา
 
หยุดน้ำ
F 
ตาด้วยเสียงก
G 
อรี

 
ผู้ทุกข์
C 
ทนสิบหมื่นแสน
Am 
ล้าน
 
ยังต้องก
F 
ารยินเสียงก
G 
อรี
 
ให้ดาห
C 
ลาหลบมาอี
Am 
กที
 
เสียงกอ
F 
รี.
G 
.. 
 
ให้หลบ
C 
มา.. 
 
 
F 
 
Fm 
 
ให้หลบ
C 
มา…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


ใครเล่าเจบ ใครเล่าแพ้
กใครบ้าง ล้มตาย
ผืนดินถิ่นนี้ เปนผืนสุดท้าย
ที่เราพักกาย อาศัย

ผืนสุดท้าย ที่ปลายด้ามขวาน
ให้หลานลูกเราพักกาย
เสียงปืนระงม ผู้คนล้มตาย
ดอกใบดาหลาร่วงโรย

ถิ่นนี้ยังมี ยินเสียงกอรี
นี่ไง แหละถิ่น ด้ามขวาน
บัดนี้มันกลาย ไปเปนตำนาน
เพราะด้ามขวานมันมีแต่เสียงปืน

เสียงปืนเหมดลมหายใจสิ้น
เลือดหลั่งริน ชโลมกายา
พุทธและมุสลิมผู้กล้า
เราต่างมีบิดาเดียวกัน
เรียน ป.หนึ่ง หรือเรียนปอเนาะ
เราต่างคนต่างมีที่มา
หยุดเสียงปืนด้วยใจศรัทธา
หยุดน้ำตาด้วยเสียงกอรี

ผู้ทุกข์ทนสิบหมื่นแสนล้าน
ยังต้องการยินเสียงกอรี
ให้ดาหลาหลบมาอีกที
เสียงกอรี… ให้หลบมา

( ดนตรี )

ถิ่นนี้ยังมี ยินเสียงกอรี
นี่ไง แหละถิ่น ด้ามขวาน
บัดนี้มันกลาย ไปเปนตำนาน
เพราะด้ามขวานมันมีแต่เสียงปืน

เสียงปืนเหมดลมหายใจสิ้น
เลือดหลั่งริน ชโลมกายา
พุทธและมุสลิมผู้กล้า
เราต่างมีบิดาเดียวกัน
เรียน ป.หนึ่ง หรือเรียนปอเนาะ
เราต่างคนต่างมีที่มา
หยุดเสียงปืนด้วยใจศรัทธา
หยุดน้ำตาด้วยเสียงกอรี

ผู้ทุกข์ทนสิบหมื่นแสนล้าน
ยังต้องการยินเสียงกอรี
ให้ดาหลาหลบมาอีกที
เสียงกอรี… ให้หลบมา..
ให้หลบมา…


รูปภาพคอร์ด เสียงกอรีถิ่นดาหลา – ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง เสียงกอรีถิ่นดาหลา - ธีเดช ทองอภิชาติ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เสียงกอรีถิ่นดาหลา (คอร์ด)

เนื้อร้อง-ทำนอง -ธีเดช ทองอภิชาติ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend