คอร์ดเพลง ถูกใจแต่ไม่ถูกเลือก – เคอร์ฟิวส์ ได้หมดถ้าสดชื่น

  
Text   

 
แค่บอกว่า
Dm 
ชอบแต่ 
 
ไม่ได้บอกว่า
Bb 
ใช่
 
แค่คนถูก
F 
ใจ 
 
แต่ไม่ถูกเ
C 
ลือก
 
เป็นอย่าง
Dm 
นั้นแล้ว 
 
ฉันต้องทำอย่าง
Bb 
ไร
 
เธอบอกให้ทำ
F 
ใจ โอวว.. โ
A 
อ..

INSTRU | Dm | Bb | F | C |
INSTRU | Dm | Bb | F | A |

Dm 
เธอมาทำให้ฉัน
 
นั้นคิดไป
Bb 
เองว่าเธอมีใจ
 
ไม่ค่อยเก
F 
รงใจเรา
 
ที่มันยังเห
A 
งาและไม่มีใคร

 
ด้วย
Dm 
การเข้ามา 
 
ใกล้
Bb 
ชิดเคียงกาย
 
ทำ
F 
ดีอย่างนู้น อย่างนี้ อย่างนั้น
 
ให้ฉั
A 
นตายใจ..

 
แต่สุด
Bb 
ท้ายเธอก็ไปกับเ
C 
ขา
 
ลืมเรื่องของเ
F 
ราที่เคยผ่าน
Dm 
มา
 
ทำอย่างกับ
Bb 
ฉันเป็นแค่คนคั่นเว
C 
ลา
 
เมื่อเขา
F 
มาแล้วเธอก็
Dm 
ไป
 
ก็ไม่ได้ผิดอ
Gm 
ะไร.. โว.. โ
C 
วว..

 
แค่บอกว่า
Dm 
ชอบแต่ 
 
ไม่ได้บอกว่า
Bb 
ใช่
 
แค่คนถูก
F 
ใจ 
 
แต่ไม่ถูกเ
C 
ลือก
 
เป็นอย่าง
Dm 
นั้นแล้ว 
 
ฉันต้องทำอย่าง
Bb 
ไร
 
เธอบอกให้
F 
ทำใจ โอวว..  
A 
โอ..

 
ก็เธอแค่
Dm 
ชอบแต่ 
 
ไม่ได้บอกว่า
Bb 
ใช่
 
แค่คนถูก
F 
ใจ 
 
แต่ไม่ถูกเ
C 
ลือก
 
ก็เท่า
Dm 
นั้นเหตุผลที่เธอบอก
Bb 
ไว้
 
ฉันก็ต้องทำ
F 
ใจ.. โอวว..  
A 
โอ..

INSTRU | Dm | Bb | F | C |
INSTRU | Dm | Bb | F | A |

 
แค่
Dm 
ชอบแต่อาจจะไม่ใช่
 
บางคนถูก
Bb 
ใจยังเป็นได้แค่ตัวเลือก
 
เธอคงมีใ
F 
ครมากมาย
 
ที่พร้อมพลีกายและ
C 
ใจให้เธอ

 
และ
Dm 
ฉันก็เป็นคนหนึ่งที่หลงเข้ามา
 
เป็นเพราะ
Bb 
เธอสบตา 
 
ทำให้คิดไปไกล
 
F 
ลงละเมอและเพ้อว่าเธอมี
A 
ใจให้กัน..

 
แต่สุด
Bb 
ท้ายเธอก็ไปกับเ
C 
ขา
 
ลืมเรื่องของเ
F 
ราที่เคยผ่าน
Dm 
มา
 
ทำอย่างกับ
Bb 
ฉันเป็นแค่คนคั่นเว
C 
ลา
 
เมื่อเขา
F 
มา 
 
แล้ว
C/E 
เธอ.. 
 
ก็
Dm 
ไป..
 
ก็ไม่ได้ผิดอะ
Gm 
ไร.. โว.. โ
C 
วว..

 
แค่บอกว่า
Dm 
ชอบแต่ 
 
ไม่ได้บอกว่า
Bb 
ใช่
 
แค่คนถูก
F 
ใจ 
 
แต่ไม่ถูกเ
C 
ลือก
 
เป็นอย่าง
Dm 
นั้นแล้ว 
 
ฉันต้องทำอย่าง
Bb 
ไร
 
เธอบอกให้
F 
ทำใจ โอวว..  
A 
โอ..

 
ก็เธอแค่
Dm 
ชอบแต่ 
 
ไม่ได้บอกว่า
Bb 
ใช่
 
แค่คนถูก
F 
ใจ 
 
แต่ไม่ถูกเ
C 
ลือก
 
ก็เท่า
Dm 
นั้นเหตุผลที่เธอบอก
Bb 
ไว้
 
ฉันก็ต้องทำ
F 
ใจ.. โอวว..  
A 
โอ..

OUTRO | Dm | Bb | F | C |
OUTRO | Dm | Bb | F | A | A | Dm |


แค่บอกว่าชอบแต่ ไม่ได้บอกว่าใช่
แค่คนถูกใจ แต่ไม่ถูกเลือก
เป็นอย่างนั้นแล้ว ฉันต้องทำอย่างไร
เธอบอกให้ทำใจ โอวว.. โอ..

( ดนตรี )

เธอมาทำให้ฉัน
นั้นคิดไปเองว่าเธอมีใจ
ไม่ค่อยเกรงใจเรา
ที่มันยังเหงาและไม่มีใคร

ด้วยการเข้ามา ใกล้ชิดเคียงกาย
ทำดีอย่างนู้น อย่างนี้ อย่างนั้น
ให้ฉันตายใจ..

แต่สุดท้ายเธอก็ไปกับเขา
ลืมเรื่องของเราที่เคยผ่านมา
ทำอย่างกับฉันเป็นแค่คนคั่นเวลา
เมื่อเขามาแล้วเธอก็ไป
ก็ไม่ได้ผิดอะไร.. โว.. โวว..

แค่บอกว่าชอบแต่ ไม่ได้บอกว่าใช่
แค่คนถูกใจ แต่ไม่ถูกเลือก
เป็นอย่างนั้นแล้ว ฉันต้องทำอย่างไร
เธอบอกให้ทำใจ โอวว.. โอ..

ก็เธอแค่ชอบแต่ ไม่ได้บอกว่าใช่
แค่คนถูกใจ แต่ไม่ถูกเลือก
ก็เท่านั้นเหตุผลที่เธอบอกไว้
ฉันก็ต้องทำใจ.. โอวว.. โอ..

( ดนตรี )

แค่ชอบแต่อาจจะไม่ใช่
บางคนถูกใจยังเป็นได้แค่ตัวเลือก
เธอคงมีใครมากมาย
ที่พร้อมพลีกายและใจให้เธอ

และฉันก็เป็นคนหนึ่งที่หลงเข้ามา
เป็นเพราะเธอสบตา ทำให้คิดไปไกล
หลงละเมอและเพ้อว่าเธอมีใจให้กัน..

แต่สุดท้ายเธอก็ไปกับเขา
ลืมเรื่องของเราที่เคยผ่านมา
ทำอย่างกับฉันเป็นแค่คนคั่นเวลา
เมื่อเขามา แล้วเธอ.. ก็ไป..
ก็ไม่ได้ผิดอะไร.. โว.. โวว..

แค่บอกว่าชอบแต่ ไม่ได้บอกว่าใช่
แค่คนถูกใจ แต่ไม่ถูกเลือก
เป็นอย่างนั้นแล้ว ฉันต้องทำอย่างไร
เธอบอกให้ทำใจ โอวว.. โอ..

ก็เธอแค่ชอบแต่ ไม่ได้บอกว่าใช่
แค่คนถูกใจ แต่ไม่ถูกเลือก
ก็เท่านั้นเหตุผลที่เธอบอกไว้
ฉันก็ต้องทำใจ.. โอวว.. โอ..


รูปภาพคอร์ด ถูกใจแต่ไม่ถูกเลือก – เคอร์ฟิวส์ ได้หมดถ้าสดชื่น

คอร์ดเพลง ถูกใจแต่ไม่ถูกเลือก - เคอร์ฟิวส์ ได้หมดถ้าสดชื่น

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ถูกใจแต่ไม่ถูกเลือก (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง – บักแค็ป
เรียบเรียง – ผไท ทองลิ้ม
ติดต่องานแสดง 093-6657370
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend