คอร์ดเพลง วันนี้เป็นวันหยุด – N/A ft. THUNX

  
Text   

คอร์ดเพลง : วันนี้เป็นวันหยุด N/A ft. THUNX

คอร์ดเพลง วันนี้เป็นวันหยุด - N/A ft. THUNX

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single N/A ft. THUNX : วันนี้เป็นวันหยุด

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง วันนี้เป็นวันหยุด คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | C | G | Am | Em | ( 2 Times )

 
เธอกลับมาพ
C 
ร้อมน้ำตา 
 
 
G 
 
ตอนเธอเอา
Am 
ใจฉันไป 
 
 
Em 
 
ถ้าในวัน
C 
นั้นฉันลา 
 
 
G 
 
เธอคงไม่
Am 
จากฉันไป 
 
 
Em 

 
เพราะเรานั้นไม่ได้เ
C 
จอกัน Aye  
G 
 
มันคงจะดีถ้าเราไม่
Am 
เจอกัน 
 
 
Em 
 
เเต่ภาพที่เห็นคือเธอไปเ
C 
จอมันในวันหยุด 
 
 
G 
 
ฉันก็คงต้องคอยโบก
Am 
มือลาในความสุข ah  
Em 

 
ตอนที่เธอร้
C 
องตอนที่เธอง้อ 
 
(
G 
ฉันยังจำได้ดี)
 
เธอคุยกับ
Am 
ใครฉันเองไม่รู้นะ 
 
(
Em 
ที่รู้คือใจไม่มี)
 
เธอคงตั้ง
C 
ใจในสิ่งที่ทำ 
 
(
G 
เเละขอให้โดนสักที)
 
เธอคุยกับ
Am 
ใครฉันเองไม่รู้นะ 
 
(
Em 
ที่รู้คือใจไม่มี)

 
น่าเเปลก
C 
ใจที่เขาไม่เ
G 
อาเธอเเล้ว
Am 
เธอไม่ต้องเป็นห่วง 
 
 
Em 
ฉันเองก็ไม่เอานะ
C 
รู้ว่าเขาไม่เ
G 
อาเธอเเล้ว
Am 
เธอไม่ต้องเป็นห่วง 
 
เพรา
Em 
ะฉันเองก็ไม่เอานะ

 
ฉันไม่เหลือ
C 
ใจให้ใคร 
 
 
G 
 
วันนี้คง
Am 
เเย่เกินไป 
 
 
Em 
 
เธอทิ้งหัว
C 
ใจฉันไว้ 
 
 
G 
 
ผมมันเเค่
Am 
โจรปล้นใจ 
 
 
Em 

 
มันติดที่ป
C 
ล้นตัวเธอไม่ได้
 
คิด
G 
ถึงเเต่เธอเสมอ
 
ก็
Am 
รู้ว่าลืมไม่ง่ายเลย 
 
 
Em 
 
หลงรักคน
C 
ไร้หัวใจ
 
ไม่รู้ต้อง
G 
ทำเช่นไ
Am 
รอีกต่อไป 
 
 
Em 

 
คิดถึงเส
C 
มอ 
 
ถึงเธอจะทำฉันเ
G 
จ็บเจียนตาย
 
เเต่ฉันก็
Am 
โง่ 
 
เป็นโจรกระจอก
 
โดนห
Em 
ลอกเป็นควาย
 
เเละฉันไม่
C 
ฮู้ 
 
ว่าใจเธอซ่อนไป
G 
อยู่เเดนใด
 
เเต่ที่
Am 
รู้ๆ 
 
ฉันโดนเธอข
Em 
โมยใจฉันไป

 
น่าเเปลก
C 
ใจที่เขาไม่เ
G 
อาเธอเเล้ว
Am 
เธอไม่ต้องเป็นห่วง 
 
 
Em 
ฉันเองก็ไม่เอานะ
C 
รู้ว่าเขาไม่เ
G 
อาเธอเเล้ว
Am 
เธอไม่ต้องเป็นห่วง 
 
เพรา
Em 
ะฉันเองก็ไม่เอานะ

C 
Aye 
 
รู้ว่าเ
G 
ธอว่าไม่เอา
 
ฉัน
Am 
เองก็ไม่เอา 
 
วันนี้
Em 
ยังไม่เมา
 
เพราะเธอ
C 
ไปกับเขา 
 
ฉันนั้นเ
G 
ลยต้องเมา
 
เธอก็
Am 
คงไม่เอา 
 
คนที่ไม่ใ
Em 
ช่เรา…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง วันนี้เป็นวันหยุด


เธอกลับมาพร้อมน้ำตา
ตอนเธอเอาใจฉันไป
ถ้าในวันนั้นฉันลา
เธอคงไม่จากฉันไป

เพราะเรานั้นไม่ได้เจอกัน ay
มันคงจะดีถ้าเราไม่เจอกัน
เเต่ภาพที่เห็นคือเธอไปเจอมันในวันหยุด
ฉันก็คงต้องคอยโบกมือลาในความสุข ah

ตอนที่เธอร้องตอนที่เธอง้อ (ฉันยังจำได้ดี)
เธอคุยกับใครฉันเองไม่รู้นะ (ที่รู้คือใจไม่มี)
เธอคงตั้งใจในสิ่งที่ทำ (เเละขอให้โดนสักที)
เธอคุยกับใครฉันเองไม่รู้นะ (ที่รู้คือใจไม่มี)

น่าเเปลกใจที่เขาไม่เอาเธอเเล้ว
เธอไม่ต้องเป็นห่วง ฉันเองก็ไม่เอานะ
รู้ว่าเขาไม่เอาเธอเเล้ว
เธอไม่ต้องเป็นห่วง เพราะฉันเองก็ไม่เอานะ

ฉันไม่เหลือใจให้ใคร
วันนี้คงเเย่เกินไป
เธอทิ้งหัวใจฉันไว้
ผมมันเเค่โจรปล้นใจ

มันติดที่ปล้นตัวเธอไม่ได้
คิดถึงเเต่เธอเสมอ
ก็รู้ว่าลืมไม่ง่ายเลย
หลงรักคนไร้หัวใจ
ไม่รู้ต้องทำเช่นไรอีกต่อไป

คิดถึงเสมอ ถึงเธอจะทำฉันเจ็บเจียนตาย
เเต่ฉันก็โง่ เป็นโจรกระจอก
โดนหลอกเป็นควาย
เเละฉันไม่ฮู้ ว่าใจเธอซ่อนไปอยู่เเดนใด
เเต่ที่รู้ๆ ฉันโดนเธอขโมยใจฉันไป

น่าเเปลกใจที่เขาไม่เอาเธอเเล้ว
เธอไม่ต้องเป็นห่วง ฉันเองก็ไม่เอานะ
รู้ว่าเขาไม่เอาเธอเเล้ว
เธอไม่ต้องเป็นห่วง เพราะฉันเองก็ไม่เอานะ

Aye รู้ว่าเธอว่าไม่เอา
ฉันเองก็ไม่เอา วันนี้ยังไม่เมา
เพราะเธอไปกับเขา ฉันนั้นเลยต้องเมา
เธอก็คงไม่เอา คนที่ไม่ใช่เรา…


รูปภาพคอร์ด วันนี้เป็นวันหยุด – N/A ft. THUNX

คอร์ดเพลง วันนี้เป็นวันหยุด - N/A ft. THUNX

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง วันนี้เป็นวันหยุด (คอร์ด)

Prod. pink
IG : csnplpz_kk
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend